Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència (ECOMMFIT)

INFECCIÓ, IMMUNITAT I MEDI AMBIENT
OBJECTIUS

L’objectiu principal del treball de recerca del grup és la millora del coneixement dels processos de transport i reacció química en fluxos multifàsics, per tal de millorar el control i la capitat de predicció d’aquests fenòmens, a fi de millorar la seva eficàcia i eficiència en tot tipus de processos, des de biomèdics (per millorar la salut) fins a industrials (per incrementar la productivitat). Aquest tipus de fluxos són presents en multitud de situacions i aplicacions d’interès biomèdic, científic i tecnològic, en escales que van des del nivell micro, com pot ser la deposició de plaquetes o fibrinogen en els estadis inicials de la trombosi, fins als grans equips industrials, tals com els reactors multifàsics. Per assolir aquest objectiu, el treball del grup es divideix en dos grans blocs, com són a) aplicacions en microfluidica, microcanals i tubs capil·lars, d’interès en processos bioquímics i biomèdics i b) aplicacions a gran escala, com són els reactors i processos químics o en l’atmosfera.

RESPONSABLES
 • Dr. Jordi Pallarès Curto

 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Ajuts
 • Transferència
 • Publicacions
 • Contacte
 • Desenvolupament i validació d’un model per la predicció de la deposició de fibrinogen en experiments de perfusió.
 • Simulació i visualització de la dinàmica de partícules en micro-canals i tubs capil·lars.
 • Desenvolupament i aplicació d’un codi numèric per a la simulació del transport d’elements sòlids flexibles
 • Simulació, visualització i mesura de la barreja turbulenta i la reacció química en un reactor de mescla controlada.
 • Simulació, visualització i mesura de fluxos multifàsics en reactors i tubs.

 • Títol: Caracterització numèrica i experimental del comportament reològic dels biofluids (RTI2018-100907-A-I00)
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Salvatore Cito
  Durada: 2019 – 2022

 • Títol: Suport a Grups de Recerca Consolidats (SGR2017_1234)
  Entitat financiadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
  IP: Jordi Pallarès Curto
  Durada: 2018 – 2021

 • Títol: Anàlisi de processos de barreja, reacció química i transport de calor/matèria en sistemes fluids mono i multifase complexos mitjançant modelització, simulació i experiments (DPI2016-75791-C2-1-P)
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Jordi Pallarès Curto
  Durada: 2013-2016

 • Títol: Anàlisi de processos de barreja, reacció química i transport de calor/matèria en sistemes fluids mono i multifase complexos mitjançant modelització, simulació i experiments (DPI2016-75791-C2-1-P)
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Jordi Pallarès Curto
  Durada: 2013-2016

 • Títol: Programa per a la promoció del talent i l’ocupació en R+D+i. Subprograma nacional per la incorporació. Ajuts per a la promoció de l’ocupació juvenil i implementació de la Garantia Juvenil en R+D+i (PEJ-2014-A-40992)
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Francesc Xavier Grau Vidal
  Durada: 2016 – 2018

 • Títol: Modelització, computació i mesura de processos de transport en macrosistemes amb reaccions químiques volumètriques i microsistemes amb reaccións químiques superficials i partícules (CTQ2013-46799).
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Jordi Pallarès Curto
  Durada: 2014-2016

 • Títol: Estudi de nous dispositius per a la caracterització reològica de fluids biològics i complexos i suspensions (2014R2B-02).
  Entitat financiadora: Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat
  IP: Jordi Pallarès Curto
  Durada: 2015

 • Títol: ES2A08110 Rheometer
  Inventors: Pallares J; Cito S.
  Data de publicació: 2014.

 • Títol: US 2014/0247099 Apparatus and method for preventing a relay from freezing
  Inventors: Aragonés, A., Domenech, J.M., Sánchez, R., Grau, F.X., Giralt, J., Herrero, J., Cuesta, I.
  Data de publicació: 2014.

 • Títol: ES2413154 Use of alginate in particle image velocimetry and procedure to measure fluid velocity
  Inventors: Erturk, N., Vernet, A.
  Data de publicació: 2013

 • Títol: US20100331828 A1 Hand-held medical instrument
  Inventors: Pöschel, T., Schwager, T., Duda, G., Salueña, C.
  Data de publicació: 2010

 • Títol: DE102007052539.9 Vibrationsdämpfer für chirurgische und zähnartliche Instrumente, in besondere Bohrer und Sägen
  Inventors: Pöschel, T., Duda, G., Schwager, T., Salueña, C.
  Data de publicació: 2009

  Año

  Modeled buoyancy of eggs and larvae of the deep- sea shrimp Aristeus antennatus (Crustacea: Decapoda) in the Northwestern Mediterranean Sea

  Clavel-Henry, M., Solé, J., Kristiansen, T., Bahamon, N., Rotllant, G., Company, J.  PLoS ONE, 15(1): e0223396.

  DOI: 10.1371/journal.pone.0223396

  Synchronization of life cycles by collective transport and emergence of supercycles

  Esipov, S., Salueña, C. , Physical Review E, February 2020

  DOI: 10.1103/PhysRevE.101.032412

  Heat transfer and boundary layer analyses of laminar and turbulent natural convection in a cubical cavity with differently heated opposed walls

  Fabregat, A., Pallarès, J. , International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 151, April 2020

  https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119409

  Sustainable European Transport System in a 100% Renewable Economy

  García-Olivares, A., Solé, J., Samsó, R., Ballabrera-Poy, J. , Sustainability, 2020, 12, 5091;

  DOI: 10.3390/su12125091

  Transient large-scale two-phase flow structures in a 3D bubble column reactor

  Goraki Fard, M., Vernet, A., Stiriba, Y., Grau, F.X. , International Journal of Multiphase Flow, Vol. 127, June 2020, 103236

  https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103236

  A Bayesian machine scientist to aid in the solution of challenging scientific problems

  Guimerà, R., Reichardt, I., Aguilar-Mogas, A., Massucci, F., Miranda, M., Pallarès, J., Sales-Pardo, M. , Science Advances, Vol. 6, 5,

  DOI: 10.1126/sciadv.aav6971

  Advances in interferometric techniques for the analysis of the three-dimensional flow in a lid-driven cylindrical cavity

  López Torres, A.M., Lobera, J., Andrés, N., Arroyo, P., Palero, V., Sancho, I., Vernet, A., Pallarès , Experiments in Fluids 61(1), 2020,

  DOI: 10.1007/s00348-019-2841-z

  Bayesian Machine Scientist to compare data collapses for the Nikuradse dataset

  Reichardt, I., Pallarès, J., Sales-Pardo, M., Guimerà, R.; , Physical Review Letters, 124(8):084503,

  DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.084503

  Flow analysis of a set of ornamental chimney caps designed by Antoni Gaudí

  Samper, A., Iglesias, J., Herrera, B., Pallarès, J.; , Heritage Science, 8(1):3, 2020,

  DOI: 10.1186/s40494-019-0347-x

  Visualization and measurement of two-phase flows in horizontal pipelines

  Sassi, P., Pallarès, J., Stiriba, Y.; , Experimental and Computational Multiphase Flow, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 41-51,

  DOI: 10.1007/s42757-019-0022-1

  Experimental Analysis of Gas-Liquid-Solid Three-Phase Flows in Horizontal Pipelines

  Sassi, P., Stiriba, Y., Lobera, J., Palero, V., Pallarès, J.; , Flow Turbulence and Combustion, May 2020,

  DOI: 10.1007/s10494-020-00141-1

  Woven Coronary Disease: Friend or Foe?

  Cito, S., Puri, R., Pallarès, J., Abdul-Jawad Altisent, O., Bayes-Genis, A.; , Circulation: Cardiovascular Interventions, 12(9), e008087

  DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.008087

  Influence of the summer deep-sea circulations on passive drifts among the submarine canyons in the Northwestern Mediterranean Sea

  Clavel-Henry, M., Solé, J. , Ahumada-Sempoal, M.A., Bahamon, N., Briton, F., Rotllant, G., Company, J.; ; Ocean Science, 15, 1745-1759,

  https://doi.org/10.5194/os-15-1745-2019

  Separation regimes of two spheres falling in shear-thinning viscoelastic fluids

  Freire, L.; Sarasúa, G.; Vernet, A.; Varela, S.; Usera, G.; Cabeza, C.; Martí, A.; , Physical Review Fluids 4(2),

  DOI: 10.1103/PhysRevFluids.4.023302

  Effect of reboosting manoeuvres on the determination of the Soret coefficients of DCMIX ternary systems

  Jurado, R., Pallarès, J., Gavaldà, J., Ruiz, X.; ; International Journal of Thermal Sciences 142:205-219,

  DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2019.04.025

  Comparative analysis of industrial processes for cadmium removal from phosphoric acid

  Kouzbour, S, Gourich, B., Gros, F., Vial, Ch., Allam, F., Stiriba, Y.; : A review; Hydrometallurgy Vol. 188, pp. 222-247,

  DOI: 10.1016/j.hydromet.2019.06.014

  Multiple Aneurysms AnaTomy CHallenge 2018 (MATCH): Phase I: Segmentation

  Berg, P.,….Cito, S., Pallarès, J., et al., , September 2018,

  DOI: 10.1007/s13239-018-00376-0

  Multi-scale hybrid numerical model for the study of mass transfer through a microporous artificial membrane

  Flórez, J.; Cito, S.; Vernet, A.; Salueña, C., , Heat and Mass Transfer,

  DOI: 10.1007/s00231-018-2395-2

  On the impact of the ISS reboosting maneuvers during thermodiffusion experiments of ternary liquid systems: Pure diffusion

  Jurado, R., Pallarès, J., Gavaldà, J., Ruiz, X., , International Journal of Thermal Sciences 132:186-198,

  DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2018.05.040

  Dynamics of a capsule flowing in a tube under pulsatile flow

  Maestre, J., Pallarès, J., Cuesta, I., Scott, M., , Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 90,

  DOI: 10.1016/j.jmbbm.2018.10.025

  Particle dispersion in a double-diffusive turbulent layer

  Pallarès, J., , International Journal of Heat and Mass Transfer 122,

  DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.01.129

  Real-World Variability in the Prediction of Intracranial Aneurysm Wall Shear Stress: The 2015 International Aneurysm CFD Challenge, Cardiovascular Engineering and Technology

  Valen-Sendstad, K.Pallarès, J., Cito, S. et al., , September 2018,

  DOI: 10.1007/s13239-018-00374-2

  Numerical and experimental modelization of the two-phase mixing in a small scale stirred vessel

  Varela, S.; Martínez, M.; Delgado, J.; Godard, C.; Curulla-Ferré, D.; Pallarès, J.; Vernet, A., , Journal of Industrial Engineering Chemistry, 60, 286-296,

  DOI: 10.1016/j.jiec.2017.11.015

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dr. Jordi Pallarès Curto
 • Investigador sènior

  • Josep Anton Ferré Vidal
  • Francesc X. Grau Vidal
  • Ildefonso Cuesta Romeo
  • Anton Vernet Peña
  • Clara Salueña Pérez
  • Álex Fabregat Tomás
  • Robert M Gilabert Mallol
  • Youssef Stiriba
  • Salvatore Cito
  • Ferran Gisbert Cervera
  • Jordi Solé Ollé
 • Investigador/a Post-doctoral

  • Sylvana Veronica Varela
 • Doctorant

  • Paolo Sassi
  • Mohammadjavad Norouzi
  • Mohsen Goraki Fard
  • Jordi Iglesias Deutú
  • Joshua David Selvaraj
  • Koorosh Kazemi
  • Gonzalo Fernández Bartaburu
 • Tècnic/a

  • Lluís Vázquez Vilamajó