Busca el professional

Cerca avanzada

Ferran Gisbert Cervera

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme