HRS4R Recerca en Excel·lència en RRHH

El 2015, l'IISPV va obtenir l'acreditació europea de recursos humans i el segell oficial d'excel·lència en recursos humans, així com l'aprovació del pla d'acció de 2015 per la Comissió Europea.

Aquest reconeixement demostra que l’IISPV compleix els principis generals de la Carta Europea d’Investigadors i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (Carta i Codi) i dona ple suport al seu compromís amb la millora de les polítiques i els procediments interns.

Aquesta acreditació d’excel·lència és una oportunitat per establir una estratègia integral i coherent de recursos humans, així com millors pràctiques internes i aconseguir visibilitat internacional.

 

 

OTM-R Checklist

Action Plan (2015)

Action Plan (2017)

Action Plan IISPV (2021-2024)

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

IISPV Strategic Plan (2017)

IISPV Research Career

IISPV Recruitment Policy

IISPV Code of Ethics and Conduct

IISPV Equal Opportunity Plan

Research profiles descriptors

Guia usos no sexistes

IISPV Personnel (2021)

IISPV Welcome Guide

IISPV Code of Good Scientific Practices

IISPV Protocol for the Prevention of and Response to Harassment and Violence in the Workplace

IISPV Proposal for the Data Management Plan

IISPV Equality plan

Com actuar en cas d’Accident / incident de treball?

Formulari d’accidents i incients

Personnel documentation

 

 

Cal destacar, també, que Participem al Programa Joves en Pràctiques del Servie d’Ocupació de Catalunya

iispv