Governança i comitès

 • PATRONAT
 • CONSELL RECTOR
 • COMISSIÓ DELEGADA
 • CONSELL CIENTÍFIC EXTERN
 • COMITÈ CIENTÍFIC INTERN
 • COMITÈ ASSESSOR DE DIRECCIÓ
 • COMISSIONS

La representació, el govern i l'administració de la institució corresponen al patronat.

 • President

  Sr. Manel Balcells i Díaz , Conseller de Salut

 • Vicepresident primer

  Sr. Joaquim Nadal i Farreras , Conseller de Recerca i Universitats

 • Vicepresident segon

  Sr. Josep Pallarès Marzal , Rector URV

 • Membres de la junta

  Sr. Joan Gómez Pallarès , Director general de Recerca (Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya)

  Sra. Anna Maria Plaza Tesias , Directora General de Planificació en Salut

  Sra. Imma Grau Farrús , Gerenta Regió Sanitària Camp de Tarragona del ICS

  Sr. Xavier Massó Pérez , Subdirector General de Recerca (Departament de Recerca i Universitats)

  Sra. Laia Arnal Arasa , Direcció General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori

  Sra. Laia Pellejà i Puxeu , Directora lnstitució dels Centres CERCA de Catalunya

  Sr. Urbano Lorenzo Seva , Vicerector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la URV

  Sra. Marina Galià Clua , Vicerectora de Recerca de la URV

  Sr. Anton Benet Català , Director HUSJR

  Sr. Francesc Xavier Arrufat Nebot , Director Mèdic, Institut Pere Mata

  Sra. Ione Montalvo Aguirrezabala , Gerenta territorial de l’ICS al Camp de Tarragona

 • Presidència

  Sra. Anna Maria Plaza i Tesías , Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 • Membres de la junta

  Sr. Joan Gómez Pallarès , Director General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sra. Laia Pellejà i Puxeu , Directora lnstitució dels Centres CERCA de Catalunya

  Sr. Urbano Lorenzo Seva , Vicerector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris

  Sra. Marina Galià Clua , Vicerectora de Recerca de la URV

  Sr. Anton Benet Català , Gerent de Salut Sant Joan Reus – Baix Camp

  Sra. Ione Montalvo Aguirrezabala , Gerenta ICS Territorial Camp de Tarragona. Departament de Salut

 • Secretaria

  Sr. Anton Benet Català , Secretari

 • Presidència

  Sr. Àngel Pellicer , Presidència

 • Secretaria

  Sra. Ángela Valverde , Secretària

 • Membres

  Sr. Lluís Fajas , Center for Integrative Genomics

  Sra. María Ángeles Muñoz , Hospital General Universitario Gregorio Marañón

  Sr. Àngel Pellicer , Department of Pathology at NYU Grossman School of Medicine

  Sr. Joan Sabaté , Ctr en Nutrition, Lifestyle, & Disease Prevention at School of Public Health (Director executiu)

  Sra. María Paz García-Portilla , Catedràtica Vinculada de Psiquiatria a la Universidad de Oviedo

  Sra. Ángela Valverde , Departament de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Complutense de Madrid