Governança i comitès

 • JUNTA DIRECTIVA
 • COMISSIÓ DELEGADA
 • CONSELL CIENTÍFIC EXTERN
 • COMITÈ CIENTÍFIC INTERN
 • COMITÈ DE DIRECCIÓ

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat.

 • President

  Sr. Josep Mª Argimon Pallàs , Conseller. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 • Vicepresident primer

  Sra. Gemma Geis i Carreras , Consellera de Recerca i Universitats. Generalitat de Catalunya

 • Vicepresident segon

  Sra. Maria Jose Figueras Salvat , Rector. Universitat Rovira Virgili

 • Membres de la Junta

  Sr. Joan Gomez Pallares , Director General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Lluis Rovira Pato , Director. Institució dels Centres CERCA de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Francesc Xavier Grau Vidal , Secretari d'Universitats i Recerca. Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sra. Iolanda Font de Rubinat García , Subdirectora. Direcció General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sra. Anna Maria Plaza i Tesías , Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

  Sr. Ramon Descarrega Queralt , Gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut – Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

  Sr Anton Benet Català , Direcció Hospital Universitari Sant Joan de Reus

  Sr. Francesc Díaz González , Vicerector de Recerca i Planificació Científica. Universitat Rovira i Virgili

  Sr. Josep Ribalta Vives , Director de l’Escola de Doctoral. Universitat Rovira i Virgili

  Sr. Joan Amigó Ferrater , Conseller Delegat Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata i del Grup Pere Mata

  Sr. Rafael Gràcia Escoriza , Gerent ICS Territorial Camp de Tarragona. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

  Sr. Francesc Xavier Arrufat Nebot , Director Mèdic Institut Pere Mata

  Sr. Josep Ribalta Vives , Secretari

 • Presidència

  Sra. Anna Maria Plaza i Tesías , Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 • Membres de la Junta

  Sr. Joan Gomez Pallares , Director General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Lluis Rovira Pato , Director. lnstitucio dels Centres CERCA de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Francesc Díaz González , Vicerector de Recerca i Planificació Científica. Universitat Rovira i Virgili

  Sr. Josep Ribalta Vives , Director de l'Escola de Doctoral. Universitat Rovira i Virgili

  Sr. Anton Benet Català , Direcció Hospital Universitari Sant Joan de Reus

  Sr. Rafael Gràcia Escoriza , Gerent ICS Territorial Camp de Tarragona. Departament de Salut

 • Secretaria

  Sr. Anton Benet Català , Secretari

 • Membres

  Prof. Lluís Fajas

  Prof. Ma. Ángeles Muñoz

  Prof. Àngel Pellicer

  Prof. Joan Sabaté

  Prof. Ma. Paz García-Portilla

  Prof. Ángela Valverde