Governança i comitès

 • PATRONAT
 • COMISSIÓ DELEGADA
 • CONSELL CIENTÍFIC EXTERN
 • COMITÈ CIENTÍFIC INTERN
 • COMITÈ ASSESSOR DE DIRECCIÓ
 • COMISSIONS DE L'IISPV

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat.

 • President

  Sr. Manel Balcells i Díaz , Conseller de Salut

 • Vicepresident primer

  Sr. Joaquim Nadal i Farreras , Conseller de Recerca i Universitats

 • Vicepresident segon

  Sr. Josep Pallarès Marzal , Rector URV

 • Membres de la Junta

  Sr. Joan Gómez Pallarès , Director General de Recerca

  Sra. Aina Plaza Tesias , Directora General de Planificació en Salut

  Sra. Imma Grau Farrús , Gerent Regió Sanitària Camp de Tarragona del ICS

  Sra. Iolanda Font de Rubinat , Subdirectora General de Recerca

  Sr. Xavier Aldeguer Manté , Direcció General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori

  Sr. Lluís Rovira i Pato , Director CERCA

  Sr. Urbano Lorenzo Seva , Vicerector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la URV

  Sra. Marina Galià Clua , Vicerectora de Recerca de la URV

  Sr. Anton Benet Català , Director HUSJR

  Sr. Francesc Xavier Arrufat Nebot , Director Mèdic, Institut Pere Mata

  Sr. Rafael Gràcia Escoriza , Gerent territorial de l’ICS al Camp de Tarragona

 • Presidència

  Sra. Anna Maria Plaza i Tesías , Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 • Membres de la Junta

  Sr. Joan Gómez Pallarès , Director General de Recerca. Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Lluis Rovira Pato , Director. lnstitucio dels Centres CERCA de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya

  Sr. Urbano Lorenzo Seva , Vicerector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris

  Dra. Marina Galià Clua , Vicerectora de Recerca de la URV

  Sr. Anton Benet Català , Direcció Hospital Universitari Sant Joan de Reus

  Sr. Rafael Gràcia Escoriza , Gerent ICS Territorial Camp de Tarragona. Departament de Salut

 • Secretaria

  Sr. Anton Benet Català , Secretari

President

 • Presidència

  Àngel Pellicer , Presidència

 • Secretaria

  Ángela Valverde , Secretària

 • Membres

  Prof. Lluís Fajas

  Prof. Ma. Ángeles Muñoz

  Prof. Àngel Pellicer

  Prof. Joan Sabaté

  Prof. Ma. Paz García-Portilla

  Prof. Ángela Valverde