Memòria de recerca

Aquest document reflecteix la organització de la Institució, els àmbits estratègics en que treballa i la tasca desenvolupada pels nostres investigadors i grups de recerca.

*Els projectes els quals la institució apareix ISCIII són projectes finançats per el “Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) y el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciados con fondos FEDER”.