Informe de recerca

Aquest document reflecteix l’organització de la institució, les àrees estratègiques en què treballa i la tasca realitzada pels nostres investigadors i grups de recerca.

* Els projectes en què apareix la institució ISCIII són projectes finançats pel “Pla nacional d’investigació científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R + D + I) i l’Institut de Salut Carlos III i cofinançat amb fons FEDER “.