Busca el professional

Cerca avanzada

Mohsen Goraki Fard

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Doctorant

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-1303-5144