Busca el professional

Cerca avanzada

Koorosh Kazemi

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Doctorant

Nutrició i metabolisme