Organigrama de suport a la recerca

Consulteu aquí els diferents perfils professionals de l’IISPV que donen suport als investigadors i investigadores per dur a terme els seus projectes i estudis.

01

Direcció

02

Subdirecció

03

Gerència

04

Secretaria Tècnica i Qualitat

05

Oficina de Projectes

06

Personal - Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

07

Innovació i Transferència

08

Contractació Pública, Compres i Licitacions

09

Projectes Postaward. Gestió Econòmica

10

Ètica i Tractament de Dades

11

Fundraising

12

Comunicació

13

Serveis Generals

14

Qualitat

15

Unitat de Formació

16

Serveis informàtics