Serveis de suport a la gestió

L’IISPV disposa de serveis i recursos que donen suport a l’activitat de recerca dels investigadors

01

Direcció

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

02

Gerència

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

03

Direcció Oficina
tècnica

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

04

Oficina de projectes

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

05

Innovació i Transferència

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

06

Personal

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

07

Gestió econòmica

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

08

Compres i
contractació pública

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

09

Protecció de dades

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

10

Captació de Fons

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

11

Comunicació

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

12

Serveis Generals

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

13

Qualitat

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.

14

Serveis informàtics

Coneix l’IISPV, l’estratègia i els agents que en forment part.