Serveis de suport a la gestió

L’IISPV té serveis i recursos que donen suport a l’activitat investigadora dels investigadors01

Director

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

02

Gestió

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

03

Direcció d'oficina
tècnica

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

04

Oficina de projectes

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

05

Innovació i Transferència

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

06

Contractació

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

07

Gestió econòmica

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

08

Departament HRS4R

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

09

Compres i
contractació pública

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

10

Protecció de dades

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

11

Recaptació de fons

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

12

Departament de Comunicació

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

13

Serveis Generals

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

14

Qualitat

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

15

Serveis informàtics

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.