Organigrama — Serveis de gestió

Organigrama
L’IISPV té serveis i recursos que donen suport a l’activitat investigadora dels investigadors

01

Director

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

02

Subdirectora

03

Gerència

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

04

Responsable secretaria
tècnica i responsable de qualitat

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

05

Oficina de projectes

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

06

Personal - Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

07

Innovació i Transferència

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

08

Contractació pública, compres i licitacions

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

09

Projectes post award. Gestió econòmica

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

10

Ètica i tractament de dades

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

11

Fundraising

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

12

Comunicació

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

13

Serveis Generals

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

14

Qualitat

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.

15

Serveis informàtics

Conegueu l’IISPV, l’estratègia i els agents que en formen part.