Busca el professional

Cerca avanzada

Clara Salueña Pérez

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0001-7595-8588