Busca el professional

Cerca avanzada

Mohammadjavad Norouzi

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Doctorant

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-7719-577X