Innovació

L’IISPV té com un dels seus objectius estratègics impulsar projectes de recerca innovadors, promoure una cultura basada en la cooperació i la innovació oberta en R+D+I, amb un impacte potencial en la salut.