Missió, valors i estratègia

En aquest apartat podeu consultar la missió, la visió i el pla estratègic de l’IISPV, per tal que pugueu conèixer el nostre full de ruta i els valors amb els quals volem impregnar la cultura corporativa que encararà els reptes futurs.

  • MISSIÓ
  • VISIÓ
  • PLA ESTRATÈGIC

L’objectiu de l’IISPV és esdevenir un centre de referència nacional i internacional en recerca i translació biomèdica, al servei de la població. També vol erigir-se en un instrument de referència per als centres de salut en l’àmbit que li és propi, i promoure sinergies que afavoreixin la investigació en el camp de la biomedicina i la seva transferència a la societat.

Ser un centre de referència en recerca, innovació i transferència biomèdica en l’àmbit nacional i internacional, mitjançant un model eficient i sostenible que permeti contribuir a la millora de la qualitat de vida dels i de les pacients i de la societat en general.

Consulta aquí el pla estratègic de la nostra institució, que traça les principals línies d’actuació des de l’any 2021 i fins al 2025.