Hospitals

 • Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

  L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és un hospital
  públic pertanyent a l’Institut Català de Salut que té com a missió
  proporcionar atenció d’excel·lència a la població, desenvolupant
  també la docència i la recerca a l’àmbit de la salut a Tarragona.

 • Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

  Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) és l’hospital
  de referència a Terres de l’Ebre. És un hospital de general
  bàsic públic que pertany a l’Institut Català de la Salut.

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus

  L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus disposa de l’expertesa
  professional i de la dotació tecnològica necessàries per donar el millor
  servei a cada usuari. Així, està preparat per ser referència en
  determinades especialitats com Oncologia, Cirurgia Bariàtrica, Cirurgia
  Plàstica i Reparadora, Medicina Vascular o Cirurgia Toràcica, tot tenint
  molt present la seva vocació universitària.

 • Grup Pere Mata

  El Grup Pere Mata és un operador de serveis integrals d’atenció a les
  persones, atenent  diferents recursos i dispositius com centres de salut
  mental, hospitals psiquiàtrics, sociosanitaris, residències geriàtriques,
  serveis d’atenció a les demències, serveis residencials, atenció a les
  persones amb discapacitat, programes d’inserció laboral, tuteles i SAD
  (Servei d’Atenció Domiciliaria).

  Més enllà de la tasca assistencial, el Grup Pere Mata destina també una
  part important dels seus esforços a la formació dels propis professionals,
  a la docència amb la formació de metges psiquiatres (MIR), psicòlegs
  clínics (PIR) i infermeria en salut mental (IIR) i a la recerca en diversos
  àmbits relacionats amb la salut mental i la discapacitat.