Unitat de Projectes Internacionals

La promoció de la internacionalització de la recerca és un dels objectius estratègics del IISPV. La Unitat de Projectes Internacionals (UPI) és l’oficina encarregada de garantir el compliment d’aquests objectius mitjançant la coordinació de totes les tasques d’internacionalització en recerca en salut que es duen a terme en el territori.