Unitat de Projectes Internacionals

La promoció de la internacionalització de la recerca és un dels objectius estratègics de l’IISPV. La Unitat de Projectes Internacionals (UPI) és la oficina encarregada d’assegurar el compliment de dits objectius a través de la coordinació de totes les tasques d’internacionalització en recerca en salut que es duen a terme al territori.