Busca el professional

Cerca avanzada

Francesc X. Grau Vidal

ECOMMFIT - Experiments, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència

Investigador sènior

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-4077-7338