Normativa Generalitat de Catalunya

  • Decret 125-2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de Comptabilitat de les Fundacions.
  • Decret 259-2008, de 23 de desembre, Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
  • Llei 4-2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Llei 5-2001, de 2 de maig, de Fundacions.