Normativa de la Generalitat de Catalunya

·  Decret 125-2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de Comptabilitat de les Fundacions.

·  Decret 259-2008, de 23 de desembre, del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions Subjectes a la Legislació de la Generalitat de Catalunya.

·  Llei 4-2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

·  Llei 5-2001, de 2 de maig, de Fundacions.