Informació de contractes

Conegueu tots els contractes subscrits per l’IISPV compresos en la legislació sobre contractes del sector públic, així com dades estadístiques i informatives relatives als processos d’adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

Contractació pública