Contractes

En aquest apartat podreu informar-vos de tots els contractes subscrits per l’IISPV en el marc del sector públic, a més d’obtenir dades estadístiques relatives als processos d’adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

Contractació pública a l’IISPV