Campanyes de publicitat institucional

L’IISPV duu a terme campanyes d’informació i publicitat institucional per donar a conèixer la institució, el seu paper a la societat i els serveis que ofereix al ciutadà, a més de visibilitzar l’origen i l’ús que fa dels recursos econòmics, humans i materials que gestiona. Com a resposta a la conjuntura econòmica dels últims anys, l’IISPV no ha pressupostat ni executat cap campanya de publicitat institucional. Els costos dels anuncis d’actes o convocatòries concrets contractats per unitats i centres de la fundació es poden trobar a l’apartat de contractes menors.