Subvencions i ajuts

L’IISPV no té activitat subvencional. Les subvencions i ajuts públics atorgats son de caràcter intern i amb col·laboració amb entitats vinculades (beques mobilitat internes, traspàs diners intensificacions personal investigador a entitats vinculades).