Pressupost

En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de l’IISPV de cada exercici i el seu grau d’execució (amb una periodicitat trimestral).