Gestió patrimonial

En aquest apartat podeu consultar (en format Excel) l’inventari i les dades sobre la gestió econòmica del patrimoni de l’IISPV.