Llei de Contractes del Sector Públic

Llei de contractes del sector públic:

La Fundació IISPV forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació parcial de la Llei de contractes del sector públic.Preguem si us plau es fiquin en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica de la fundació per a la contractació de subministraments i serveis d’imports igual o superiors a 50.000€, iva no inclós.Contacte:   david.martin@iispv.cat