Llei de contractes del sector públic

L’IISPV forma part del sector públic. És considerat un poder adjudicador no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació parcial de la Llei de contractes del sector públic.

Per a la contractació de subministraments i serveis d’imports igual o superiors als 15.000 euros (IVA no inclòs) heu de posar-vos en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica de l’IISPV a través del correu electrònic contractacio@iispv.cat