Plataforma de Citometria i Separació Cel·lular

Plataforma de Citometria i Separació Cel·lular

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • EQUIPAMENT
 • TARIFARI
 • Sol·licitud de servei
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La citometria de flux és una tecnologia que permet analitzar cèl·lules, partícules o microorganismes que es trobin en suspensió. Els citòmetres de flux utilitzen làsers com a font d’excitació de llum, per tant, ha de ser possible marcar les partícules amb una o més substàncies fluorescents. Així mateix, es recull informació sobre la grandària i la complexitat estructural de cada partícula. Aquest estudi multiparamètric permet analitzar subpoblacions en mostres complexes.

La plataforma de citometria de l’IISPV, de recent creació, proporciona als investigadors de la institució, així com a cossos externs, assessoria técnico-científica per a desenvolupar assajos de citometria de flux fiables i que compleixin amb els estàndards de qualitat actuals.

Amb el suport de:

 • 01

  Adquisició i Anàlisi: Estudi de cèl·lules o partícules en funció de les característiques fluorescents o de dispersió de la llum. Dins dels serveis d’adquisició oferts es troben:

  • – Immunofenotipat
  • – Assajos de viabilitat cel·lular
  • – Anàlisi d’apoptosi i cicle cel·lular
  • – Estudi de l’activació i la funció mitocondrial
  • – Expressió de proteïnes fluorescents
  • – Anàlisi multiparamètrica de molècules en solucions líquides (citoquines)
 • 02

  Separació Cel·lular: La UCF compta amb el FACS Ària III, un citòmetre analitzador i separador que permet separar cèl·lules o partícules en funció de paràmetres prèviament definits per l’operador.

 • 03

  Assessoria i disseny experimental: La UCF ofereix assessoria als usuaris al disseny experimental, prèvia sol·licitud de l’investigador principal i segons disponibilitat del personal de la Unitat.

 • 04

  Autoservei: El règim d’autoservei és considerat només per a usuaris avançats, prèviament entrenats i autoritzats per la UCF.

 • 05

  Formació: La plataforma de Citometria de l’IISPV ha iniciat una sèrie de cursos de formació destinats a estudiants de cicle formatiu superior i universitaris, específicament dins de la URV.

 • 06

  Anàlisi de resultats: La plataforma de Citometria posa a la disposició dels usuaris una llicència del programa d’anàlisi FlowJo, la qual permet l’anàlisi offline dels resultats. A més, als equips FACS Aria III i Cytek Northern Lights es troben, els programaris d’anàlisi BD FACS DIVA™ i SpectroFlo, respectivament.

· Citòmetres de flux analitzadors:

 • – FACS Ària III (BD)
 • – Northern Lights (Cytek)

 

· Citòmetre de flux separador (Sorter):

 • – FACS Ària III (BD)

 

· Separador cel·lular magnètic autoMACS.

· Vòrtex, pipetes i nevera.

 

 • 01

  Citòmetre de Flux Analitzador i Separador FACS Aria III (BD)

  El FACS Aria III (BD) és un citòmetre de flux analitzador i separador de partícules i cèl·lules d’alta velocitat i resolució. Està configurat amb 3 làsers (violeta 405nm, blau 488 nm i vermell 633nm) amb capacitat per analitzar 16 paràmetres en total: 14 fluorescències més mida (FSC) i complexitat (SSC) (veure: Configuració equip).

  Permet l’ús de diferents pressions en funció de la mida i tipus cel·lular a separar. Un cop separades, les cèl·lules es poden recollir en tubs de 1,5 mL, 5 mL i 15 mL. La separació es pot fer en tubs de 1,5 mL, 5 mL i 15 mL.

  Figura 1. FACS Aria III (BD Biosciences)
 • 02

  Citòmetre de Flux Analitzador amb tecnologia espectral Northern Lights (Cytek)

  El Northern Lights (Cytek) és un citòmetre de flux amb 3 làsers (violeta 405nm, blau 488nm i vermell 638nm), 41 detectors i 38 canals de fluorescència. Aquest equip de tecnologia espectral permet recollir tota l’emissió de llum emesa per cada fluorocrom, obtenint així la signatura espectral, que és la suma de les diferents empremtes espectrals unides. D’aquesta manera, permet una flexibilitat més gran en el disseny de panells d’anticossos i una major capacitat de resolució de poblacions cel·lulars.

  Figura 2. Northern Lights (Cytek)

Erika Scholz, PhD. Responsable de la Plataforma.
A/e: erika.scholz@iispv.cat
https://orcid.org/0000-0002-7589-0517

 

Pilar Gutiérrez Ventas
A/e: pilar.gutierrez@iispv.cat
https://orcid.org/0000-0002-4761-4478

Oficina tècnica IISPV / Planta 7 del Hospital Universitari Joan XXIII

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Hospital Universitari Joan XXIII C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4

43005 Tarragona

A/e: citometria@iispv.cat

Telèfon: +34 977 297 996