Plataforma de Citometria i Separació Cel·lular

Plataforma de Citometria i Separació Cel·lular

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • TARIFES
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La citometria de flux és una tecnologia que permet analitzar cèl·lules, partícules o microorganismes que es trobin en suspensió. Els citòmetres de flux utilitzen làsers com a font d’excitació de llum, per tant, ha de ser possible marcar les partícules amb una o més substàncies fluorescents. Així mateix, es recull informació sobre la grandària i la complexitat estructural de cada partícula. Aquest estudi multiparamètric permet analitzar subpoblacions en mostres complexes.

La plataforma de citometria de l’IISPV, de recent creació, proporciona als investigadors de la institució, així com a cossos externs, assessoria técnico-científica per a desenvolupar assajos de citometria de flux fiables i que compleixin amb els estàndards de qualitat actuals.

Amb el suport de:

EQUIPAMENT

 • – FACS Ària III (BD), un citòmetre de flux analitzador i separador de partícules i cèl·lules d’alta velocitat i resolució. La configuració actual és de 3 làsers amb capacitat per a analitzar 16 paràmetres en total: 14 fluorescències més grandària (FSC) i complexitat (SSC).
 • – Separador cel·lular magnètic autoMACS.
 • – Vòrtex, pipetes i nevera.

 

La Plataforma de Citometria està situada a la planta 7 de l’Hospital Universitari Joan XXIII, en una àrea d’uns 25 metres quadrats, aproximadament.

Configuració d’equip.

 

 • 01

  Adquisició i Anàlisi: Estudi de cèl·lules o partícules en funció de les seves característiques fluorescents o de dispersió de la llum.

 • 02

  Separació Cel·lular: La Unitat de Citometria de Flux (UCF) compta amb un citòmetre analitzador i separador, que permet separar cèl·lules o partícules en funció de paràmetres prèviament definits per l’operador.

 • 03

  Assessoria: La citometria de flux és una potent eina. Un bon disseny experimental és crucial per a poder obtenir el màxim benefici de la tecnologia, per això és necessari dedicar temps a aquest. L’UCF ofereix assessoria als usuaris en el disseny experimental, prèvia sol·licitud de l’investigador principal i segons disponibilitat del personal de la unitat.

 • 04

  Autoservei: El règim d’autoservei és considerat només per a usuaris avançats, prèviament entrenats i autoritzats per l’UCF.

 • 05

  Formació: La plataforma de Citometria de l’IISPV té com a missió instruir a futurs professionals del camp de la biomedicina en aspectes relacionats amb la citometria de flux. Per això, ha iniciat una sèrie de cursos de formació destinats a estudiants de cicle formatiu i universitaris. Aquests cursos es faran extensius a estudiants de màster i doctorat en el futur pròxim.

 • 06

  Anàlisi de Resultats: La plataforma de Citometria compta amb una Llicència del Programa d’Anàlisi FlowJo, la qual permet l’anàlisi off-line en el propi ordinador de l’usuari. Així com també el programari BD FACS DIVA™, el qual pot utilitzar-se directament al citòmetre.

Erika Scholz, PhD. Responsable de la Plataforma.
https://orcid.org/0000-0002-7589-0517

 

Pilar Gutiérrez Ventas
https://orcid.org/0000-0002-4761-4478

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Hospital Universitari Joan XXIII C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4

43005 Tarragona

A/e: citometria@iispv.cat

Telèfon: +34 977297996