Unitat d’Estudis Clínics (UEC)

Unitat d’Estudis Clínics (UEC)

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • ESPAIS I RECURSOS
 • TARIFES
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La Unitat d’Estudis Clínics (UEC) és una plataforma transversal de suport a la recerca sanitària pertanyent a l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV). Gestiona i promou la recerca biomèdica i es posa a disposició de tots els investigadors, en l’entorn de les Institucions Sanitàries de Tarragona (800.000 habitants).

Inclou els Hospitals universitaris Joan XXIII (Tarragona) i Sant Joan (Reus), Hospital Universitari monogràfic Institut Pere Mata (Reus), Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), Hospital Santa Tecla Tarragona) entre d’altres.

Direcció de la unitat

Hospital Universitari Sant Joan (Reus): Dr Lluís Masana. Catedràtic de Medicina. Director de Recerca del HUSJR.
Hospital Universitari Joan XXIII: Dr Ricardo Closa. Professor Titular Pediatria. Consultor Sènior de Pediatria HJ23.

La UEC ofereix serveis als investigadors que volen dur a terme estudis de recerca clínica, en compliment de la legislació i les normes de Bona Pràctica Clínica (BPC).

 1. Tramitació/Coordinació-Gestió/Monitorització /Farmacovigilància.

 2. Suport en l’elaboració de la memòria científica en convocatòries competitives de recerca.

 3. Assessorament en aspectes metodològics i de regulació dels estudis de recerca clínica.

 4. Suport d’infermeria:

  • Activitats de gestió de la investigació i suport en logística de la UEC.
  • Preparació i gestió de base de dades.
  • Activitat assistencial (Col·laboració amb l’avaluació de pacients, Recollida de dades antropomètriques, Constants vitals, Proves complementàries (ECG).
  • Extracció de mostres biològiques. Processament i Manipulació de mostres per enviar a biobanc i a laboratoris centrals.
  • Tasques de Data manager. Trainings. Sistemes de reclutament (IWRS). Control arxius i documents d’estudi clínic.
  • Gestió dels espais i equipaments dedicats a la investigació.
  • Suport en les activitat de monitorització.
  • Assessorament en aspectes metodològics i de regulació dels estudis de recerca clínica.
 5. Suport administratiu:

  • Gestió des del començament del procediment fins al moment de la signatura dels contractes d’assajos clínics i estudis.
  • Gestió de permisos documentació i resolucions de l’CEIM.
  • Gestió de Facturació dels assajos clínics i estudis.

La UEC disposa d’espais i infraestructures específiques a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23):

 • Consulta d’infermeria
 • Consulta de proves de llarga durada
 • Oficina de treball
 • Zona monitoratge
 • Guarda custòdia d’arxius tancats
 • Aula de reunions d’inici d’assaigs clínics
 • BioBanc per al processament i emmagatzematge de mostres amb centrífugues i congelador -80ºC
 • Espai de farmàcia
 • Zona d’emmagatzematge de kits i arxius d’estudi

La UEC disposa d’espais i infraestructures específiques a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR):

 • Consulta pròpia d’infermeria. Consulta 83 color groc (8.00h – 11.00h)
 • Despatx propi d’infermeria: a partir de les 11.00h IISPV
 • Zona monitoratge i guarda custòdia d’arxius d’estudis OBERTS (aula 6 zona docència)
 • Aula zona docència per realitzar reunions d’inici d’assaigs clínics. Es reserva dies abans.
 • Zona a laboratori d’urgències de l’hospital per processar mostres i guardar-les (centrífuga i congelador -80ºC)
 • Zona a farmàcia d’emmagatzematge de medicació d’estudi (nevera o ambient segons calgui)
 • Zona a arxiu passiu de l’hospital per guarda custòdia d’arxius tancats (planta -1)

L’objectiu de les plataformes és proporcionar un servei de suport científic, tècnic i metodològic de qualitat per als investigadors interns i externs a l’IISP.

 

Tarifari UEC 11.06.2021

Coordinació global:

Dr. Ramon Bosch
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona.

Dr. Lluis Masana
Hospital Universitari Sant Joan Reus.

Infermeria de suport a la recerca clínica:

Anna Varela
Coordinadora d’Infermeria de la UEC. Ubicació i activitat principal a HUSJR.

Judit Borràs
Infermeria pròpia de la UEC. Ubicació i activitat principal a HJ23.

Personal administratiu:

Elisabet Serralvo
Unitat de Gestió Econòmica
Neus Rodríguez
Unitat de Projectes, Pre-Award

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Planta 0. Secció de Color Taronja
Avda. Josep Laporte, 4
43204 Reus

A/e: anna.varela@iispv.cat

Parc Sanitari Joan XXIII
C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4
43005 Tarragona

A/e: judit.borras@iispv.cat