Diagnòstic d’esteatosi hepàtica no alcohòlica

MÉS INFORMACIÓ

 • Nivell de preparació tecnològica

  TRL 4

 • Relació comercial desitjada

  Es busca un soci interessat en una llicència i/o un acord de col·laboració per desenvolupar i explotar aquest actiu.

 • Inventors

  Joven Maried, Jorge; Ras Mallorquí, María Rosa; Mariné Fortuny, Silvia; Maijó Ferré, Irene; Fernández Arroyo, Salvador; Rodríguez Gallego, Esther

 • Data de prioritat

  11/03/2014

 • Número de sol·licitud

  ES201430325A

 • Número de publicació

   ES2545797B1

  Sol·licitud concedida: 2016-07-07

 • Contacta

  valoritzacio@iispv.cat

Diagnòstic d’esteatosi hepàtica no alcohòlica

Resum:

La present invenció es refereix a un mètode de diagnòstic in vitro d’esteatosi hepàtica no alcohòlica (EHNA) que consisteix a determinar la concentració d’alfa-cetoglutarat en una mostra de plasma o sèrum obtinguda d’un subjecte, on una concentració d’alfa-cetoglutarat és igual o superior a 3 {mi} M indica que el subjecte pateix EHNA. A més, la invenció es refereix a un mètode de diagnòstic in vitro d’esteatohepatitis no alcohòlica, on una concentració d’alfa-cetoglutarat superior o igual a 20 µM en plasma o sèrum d’un subjecte indica que el subjecte pateix esteatohepatitis no alcohòlica. La invenció també proporciona mètodes per decidir o recomanar l’administració d’un tractament adequat per a la EHNA o l’esteatohepatitis no alcohòlica, així com per establir la resposta d’un subjecte al tractament per a la EHNA o l’esteatohepatitis no alcohòlica.

 • Problema a resoldre

  Els inventors han trobat que l’alfa-cetoglutarat constitueix un biomarcador plasmàtic (o sèric) amb una alta eficiència clínica en el diagnòstic de EHNA. Han desenvolupat un mètode de diagnòstic in vitro de EHNA que consisteix a determinar la concentració d’alfa-cetoglutarat en plasma o sèrum. La concentració d’alfa-cetoglutarat augmenta significativament en pacients en comparació amb controls sans (que no pateixen EHNA).

 • Aspectes innovadors

  La utilitat clínica del mètode desenvolupat pels inventors és bona. El mètode proporciona una alta sensibilitat i especificitat i supera amb escreix la utilitat clínica d’altres mètodes de diagnòstic de NAFLD ja coneguts en l’estat de la tècnica, com, per exemple, la determinació d’alanina aminotransferasa (ALT), gamma glutamil transpeptidasa (GGT) , aspartat aminotransferasa (AST) i lactat deshidrogenasa (LDH). A més, un altre avantatge del mètode de la invenció és que permet determinar la progressió de la malaltia, ja que s’ha trobat que les concentracions creixents d’alfa-cetoglutarat plasmàtic són indicatives de EHNA en etapes més avançades.

  Per tant, un altre aspecte de la invenció proporciona un mètode per decidir o recomanar l’administració d’un tractament adequat per a la malaltia del fetge gras no alcohòlic o l’esteatohepatitis no alcohòlica, que inclou la determinació analítica de la concentració d’alfa-cetoglutarat en el plasma o sèrum. obtingut d’un subjecte, on si la concentració d’alfa-cetoglutarat és igual o superior a 3 10 µM, es recomana l’inici del tractament; d’altra banda, si la concentració d’alfa-cetoglutarat és inferior a 3 µM, es recomana un seguiment clínic.

Enllaços