Mètodes per al pronòstic de subjectes infectats pel VIH

MÉS INFORMACIÓ

 • Nivell de preparació tecnològica

  TRL 4

 • Relació comercial desitjada

  Es busca un soci interessat en una llicència i/o un acord de col·laboració per desenvolupar i explotar aquest actiu.

 • Inventors

  Rodríguez Gallego, Esther; Rull Aixa, Anna; Vidal Marsal, Francesc; Alba Elvira, Verónica; Ruiz-Mateos Carmona, Ezequiel; López Cortés, Luis Fernando; Tarancón Díez, Laura; Perarie Forner, Joaquim; Viladés Laborda, Consuelo

 • Data de prioritat

  17.09.2019

 • Núm. de sol·licitud internacional

  PCT/EP2019/074906
  WO/2020/058288

 • Contacta

  valoritzacio@iispv.cat

Mètodes per al pronòstic de subjectes infectats pel VIH

Resum

La invenció es refereix al camp del pronòstic en un subconjunt de subjectes infectats pel VIH, més concretament, als mètodes per al pronòstic de subjectes infectats pel VIH que presenten càrrega viral indetectable en absència de tractament antiretroviral, particularment subjectes que es poden classificar com a Controladors d’Elit (CE), en funció del nivell d’un marcador metabolòmic o del nivell d’expressió d’un gen o d’un conjunt de gens.

 • Problema a resoldre

  Identificació d’un perfil proteòmic plasmàtic associat a la progressió virològica en pacients classificats inicialment com a Controladors d’Elit. Aquesta signatura proteòmica inclou principalment proteïnes implicades en vies inflamatòries. Entre les 18 proteïnes significativament diferents entre grups, 5 d’aquestes prediuen quins pacients perdran la capacitat espontània de controlar la replicació viral sense rebre tractament antiretroviral: proteïna d’unió a galectina-3, factor de coagulació XI, alfa-1-anti-quimiotripsina, ficolina 2 i la proteïna 14-3-3 zeta/delta. Tanmateix, entre aquests cinc, la proteïna d’unió a la galectina 3 té el paper més important ja que permet discriminar els dos fenotips amb un 100% de sensibilitat i especificitat.

  Així, aquestes proteïnes, especialment la proteïna d’unió a la galectina-3, podrien considerar-se marcadors biològics per a la detecció ràpida d’aquesta pèrdua de control espontània de la replicació viral així com per a la identificació dels mecanismes implicats i per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

 • Mercat i avantatges de la tecnologia

  Les proteïnes que s’expressen de manera diferent en ambdós grups de pacients, especialment la proteïna d’unió a la galectina-3, poden ser marcadors biològics potencials útils per predir la pèrdua espontània i alhora útils per dissenyar noves estratègies terapèutiques per aconseguir una cura funcional del VIH.

  Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada pels grups de recerca IISPV, URV, FISEVI, IBIS i HUVR.