Nou mètode per a l’anàlisi de dades de metabolòmica no dirigida basat en LC-MS

MÉS INFORMACIÓ

Nou mètode per a l’anàlisi de dades de metabolòmica no dirigida basat en LC-MS

Investigadors del CIBER, la URV i l’IISPV han desenvolupat un nou mètode d’anàlisi de dades que permet identificar metabòlits a partir de mostres complexes d’una manera precisa i ràpida.

 • La Necessitat

  Actualment, l’anotació i identificació de dades de l’anàlisi LC-MS en experiments de metabolòmica no dirigida, especialment de mostres complexes, és molt complicada.

  Això es deu a la gran quantitat de dades brutes que es generen (cents de milers) en realitzar cromatografia líquida o electroforesi capil·lar, acoblada a un espectròmetre de masses.

 • La solució

  La present invenció revela un nou procediment que permet la identificació d’aquests compostos ionitzats a partir de la mostra biològica, augmentant, entre d’altres, la detecció de possibles biomarcadors.

 • Aspectes innovadors

  El nou procediment inclou un mètode d’anàlisi de dades que permet processar dades en brut de regions d’interès definides durant un interval de temps de retenció d’aquests metabòlits ionitzats.

  A més, l’enfocament és “sense picking / peak-shape free / / feature finding free”, cosa que fa que el nou procediment sigui independent de les condicions cromatogràfiques.

  El procediment genera com a sortida una llista d’inclusió anotada i molt precisa, facilitant la identificació de metabòlits.

 • Etapa de desenvolupament

  Validació del mètode mitjançant marcatge d’isòtops i experiments d’espectrometria de masses en tàndem sobre diferents matrius complexes: aigües residuals, cèl·lules humanes i bacteris.

Enllaços