Unitat d’Experimentació Animal

Unitat d’Experimentació Animal

  • PRESENTACIÓ
  • Serveis i Equipament
  • RECURSOS
  • MEMBRES DE L'EQUIP
  • CONTACTE

La Unitat d’Experimentació Animal  està destinada a la cria i manteniment d’animals que han de ser utilitzats en procediments d’experimentació pels investigadors de la Facultat de Ciències de la Salut de la URV, i investigadors del IISPV. Les instal·lacions tenen una superfície de 220 m2 i estan ubicades a l’edifici 0 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Ha estat dissenyada i construïda segons la normativa que la Generalitat de Catalunya estableix al Decret 214/97, de 20 de juliol, i consta inscrita al Departament de Medi Ambient amb el núm. T9900003.

Dra. Celeste Di Paolo
Llicenciada en Bioquímica, Doctora per la Universitat Rovira i Virgili i membre del Comitè d’Ètica de l’Experimentació Animal URV/IISPV. Està al càrrec de la Unitat d’Experimentació Animal des de 2015.

La Unitat d’Experimentació Animal, està equipada amb les instal·lacions adequades per oferir:

  • Criar i manteniment de petits rosegadors (rates i ratolins) destinats a ser utilitzats en procediments d’experimentació.
  • Assegurar la cura adequada dels animals i controlar-ne el benestar i l’estatus sanitari.
  • Vetllar per l’aplicació dels criteris de les tres  erres (3R): reducció, refinament i reemplaçament de l’ús d’animals destinats a ser utilitzats en procediments.
  • Assessorar i donar suport tècnic als usuaris de la Unitat.
  • Garantir que es compleixin totes les normes ètiques i legals establertes en la legislació vigent a la Unió Europea, a l’Estat Espanyol i a Catalunya

Les instal·lacions les pot fer servir tot el personal investigador degudament acreditat per la Generalitat de Catalunya i vinculat a procediments de recerca amb animals d’experimentació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut o dels hospitals universitaris  Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona.

Apreneu a obtenir l’acreditació per manipular animals d’experimentació.

La Unitat disposa de quatre zones d’estabulació independents on es poden allotjar petits rosegadors i dues zones d’aclimatació o quarantena, totes elles amb condicions de temperatura, humitat i cicles de llum/foscor controlats.

La instal·lació també consta de dues sales d’operacions amb línia de CO2  i cabines de flux laminar, un laboratori equipat per realitzar proves de comportament (laberint aquàtic, gàbies per a proves de five choices, càmeres de detecció i enregistrament del moviment dels animals, etc.), gàbies metabòliques i equips d’avaluació de l’activitat motora, a més d’una zona de rentat i un magatzem.

Veterinari i assessor de benestar: Hernán Serna

Responsable: Celeste Di Paolo

Cuidadors: Esperança Chernichero i Juan València

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Edifici O – 3a planta
c/ Sant Llorenç, 21. 43201 Reus
43003 Tarragona

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Contacte: celestegisela.dipaolo@urv.cat

Telèfon: 977 75 93 39