Estudis histològics, citològics i de digitalització

Estudis histològics, citològics i de digitalització

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • TARIFARI
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La Unitat d’Estudis Histològics, Citològics i de Digitalització és una plataforma que dona suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics de mostres biològiques per als investigadors tant interns com externs a l’IISPV. La plataforma disposa de les instal·lacions adequades per realitzar tècniques d’immunohistoquímica, immunofluorescència, hibridació in situ i els estudis moleculars. També ofereix la possibilitat de digitalització d’imatges digitals microscòpiques i estudis d’anàlisis d’imatge.

La unitat està formada pel personal tècnic i investigador integrat al Grup de Recerca de Patologia Oncològica i Bioinformàtica reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 428).

Amb el suport de:

 • 01

  Assessorament sobre mètodes de recollida de mostres biològiques, preparació de les mateixes i diferents tipus de conservació de mostres.

 • 02

  Gestió de mostres biològiques amb processament preanalític de teixits i materials citològics, amb realització de fotografies macro i microscòpiques de peces histològiques, biòpsies i mostres citològic.

 • 03

  Realització de tincions regulars (HE, frotis de Papanicolau, tinció ràpida) i tincions especials (histoquímica, immunohistoquímica, immunocitoquímica, immunofluorescència, hibridació in situ i estudis moleculars).

 • 04

  Anàlisi d’imatges.

 • 05

  Digitalització de diapositives, etiquetatge i emmagatzematge d’imatges escanejades.

 • 06

  Elaboració de bases de dades.

 • 07

  Preparació de blocs de parafina a partir de les mostres rebudes i preparació de  matrius multiteixides (tissue-arrays).

Cap de la Unitat: Ramon Bosch Príncep
A/e: rbosch.ebre.ics@gencat.cat

Coordinador de la Unitat:Carlos López Pablo
A/e: clopezp.ebre.ics@gencat.cat

Responsables tècnics: Bárbara Tomás Arasa / Marylène Lejeune
A/e: btomasar.ebre.ics@gencat.cat / mlejeune.ebre.ics@gencat.cat

Hospital de Tortosa verge de la Cinta
C/ Esplanetes 14, 43500 Tortosa
Telèfon: 977 519 104