Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B)

ONCOLOGIA
OBJECTIUS

El grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B) constitueix una plataforma específica per activitats d’investigació centrades en càncer i en anàlisi d’imatges digitals i modelització matemàtica.

RESPONSABLES
 • Dra. Marylène Lejeune

 • Dr. Carlos López Pablo

 • Presentació
 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Publicacions
 • Projectes
 • Difusió
 • Contacte

L’equip PO&B de l’IISPV, amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, treballa des de fa més de 15 anys en la prevenció i el diagnòstic avançat del càncer. Liderat per la Dra. Marylène Lejeune i el Dr. Carlos López, l’equip PO&B és un grup interdisciplinari que inclou patòlegs, oncòlegs, hematòlegs, biòlegs, biotecnòlegs i especialistes en informàtica, amb habilitats clíniques i metodològiques estratègiques per al desenvolupament de les línies de recerca del grup. Durant tots aquests anys, el grup ha tingut diferents projectes finançats conjuntament amb col·laboradors nacionals (Universitat Rovira i Virgili [URV] de Tarragona; Universidad de Castilla-la Mancha; Hospital Universitario Puerta del Mar de Cadis; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) i internacionals (Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering de Varsòvia, Polònia; Université de Caen, França).

Les línies de recerca consolidades de l’equip PO&B se centren en l’estudi del microambient tumoral mitjançant anàlisi d’imatges digitals i modelatge matemàtic. La resposta immune és un dels components del microambient tumoral que s’ha demostrat que exerceix un paper important en l’evolució de pacients amb càncer. Els canvis en el tipus i la quantitat de cèl·lules immunes al microambient tumoral han estat relacionats amb diferències en la funcionalitat de la malaltia. El nostre equip ha estudiat aquests canvis gràcies al desenvolupament de nous algoritmes d’anàlisi d’imatges assistides per ordinador capaços de proporcionar una quantificació automatitzada més precisa i reproduïble de biomarcadors immunes amb una tinció immunohistoquímica i de fluorescència.

El grup PO&B és reconegut com a grup URV des de 2016, com a grup emergent des de 2009 i consolidat des de 2014 per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Els membres de l’equip coordinen també la plataforma transversal i de suport de l’IISPV per a estudis histològics, patològics i de digitalització.

El grup treballa amb l’objectiu estratègic de millorar l’administració dels tractaments actuals en càncer i detectar noves dianes terapèutiques en càncer de mama i en limfomes per poder disminuir el risc de recaiguda i millorar la supervivència dels pacients. Les línies d’investigació del grup són les següents:

1) Estudi de patrons de biomarcadors del microambient tumoral. L’objectiu d’aquesta línia d’investigació és  identificar patrons de resposta immune del microambient tumoral i de factors etiològics, fisiopatogènics i pronòstics lligats a models de progressió de neoplàsies (càncer de mama i síndromes limfoproliferatius). Aquests objectius poden ajudar a entendre els mecanismes biològics implicats en la resistència a la quimioteràpia i l’obtenció de noves dianes terapèutiques amb capacitat d’intervenció, a més de la constitució de nous factors claus en el diagnòstic, pronòstic i tractament d’aquests pacients.

2) Morfometria i informàtica aplicada. L’objectiu d’aquesta línia d’investigació és desenvolupar i perfeccionar nous suports informàtics d’anàlisi d’imatge assistit per ordinador per permetre una quantificació automatitzada més precisa i reproduïble de biomarcadors de cèl·lules tumorals i hoste del microambient tumoral amb tincions inmmunohistoquímiques i de fluorescència.

3) Recerca translacional en malalties hematològiques: avaluació de protocols diagnòstics i de tractaments. L’objectiu d’aquesta línia d’investigació és ampliar el coneixement previ existent de les malalties de la sang, de nous procediments idonis per al seu diagnòstic i, molt especialment, de nous tractaments que permetin la curació o almenys perllongar la vida de les persones que pateixen una malaltia hematològica sigui neoplàstica o no.

  YOLOX-based framework for nuclei detection on whole-slide histopathological RGB and hyperspectral images

  Vega C, Quintana L, Ortega S, Fabelo H, Suaras E, Gallardo N, Mata D, Lejeune M, López C, Gallico GM. Proc. SPIE 12471, Medical Imaging 2023: Digital and Computational Pathology; 124711A (6 April 2023)

  https://doi.org/10.1117/12.2654036.

  Implications of the Residual Tumor Microenvironment after Neoadjuvant Chemotherapy in Triple-Negative Breast Cancer Patients without Pathological Complete Response

  Lejeune M, Reverté L, Sauras E, Gallardo N, Bosch R, Roso A, Petit A, Peg V, Riu F, García-Fontgivell JF, Ibáñez J, Relea F, Vieites B, Bor C, de la Cruz-Merino L, Arenas M, Rodriguez V, Galera J, Korzynska A, Belhomme P,  Plancoulaine B, Álvaro T, López C.  Prognostic Cancers 2023, 15, 597.

  https://doi.org/10.3390/cancers15030597

  Implications of the Residual Tumor Microenvironment after Neoadjuvant Chemotherapy in Triple-Negative Breast Cancer Patients without Pathological Complete Response.

  Lejeune M, Reverté L, Sauras E, Gallardo N, Bosch R, Roso A, Petit A, Peg V, Riu F, García-Fontgivell JF, Ibáñez J, Relea F, Vieites B, Bor C, de la Cruz-Merino L, Arenas M, Rodriguez V, Galera J, Korzynska A, Belhomme P,  Plancoulaine B, Álvaro T, López C.  Prognostic Cancers 2023, 15, 597.

  https://doi.org/10.3390/cancers15030597.

  Implications of the Residual Tumor Microenvironment after Neoadjuvant Chemotherapy in Triple-Negative Breast Cancer Patients without Pathological Complete Response

  Lejeune M, Reverté L, Sauras E, Gallardo N, Bosch R, Roso A, Petit A, Peg V, Riu F, García-Fontgivell JF, Ibáñez J, Relea F, Vieites B, Bor C, de la Cruz-Merino L, Arenas M, Rodriguez V, Galera J, Korzynska A, Belhomme P,  Plancoulaine B, Álvaro T, López C.  Prognostic Cancers 2023, 15, 597.

  https://doi.org/10.3390/cancers15030597

  Implications of the Residual Tumor Microenvironment after Neoadjuvant Chemotherapy in Triple-Negative Breast Cancer Patients without Pathological Complete Response

  Lejeune M, Reverté L, Sauras E, Gallardo N, Bosch R, Roso A, Petit A, Peg V, Riu F, García-Fontgivell JF, Ibáñez J, Relea F, Vieites B, Bor C, de la Cruz-Merino L, Arenas M, Rodriguez V, Galera J, Korzynska A, Belhomme P,  Plancoulaine B, Álvaro T, López C.  Prognostic Cancers 2023, 15, 597.

  https://doi.org/10.3390/cancers15030597.

  CD68 and CD83 immune populations in non-metastatic axillary lymph nodes are of prognostic value for the survival and relapse of breast cancer patients.

  López C, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, Martínez González S, Gras Navarro A, Sauras Colón E, Casanova Ribes J, Roszkowiak L, Mata D, Arenas M, Gómez J, Roso A, Berenguer M, Reverté-Villarroya S, Llobera M, Baucells J, Lejeune M.  Breast Cancer. 2022 Jul;29(4):618-635. Epub 2022 Feb 8. PMID: 35137329

  DOI: 10.1007/s12282-022-01336-2

  DigiPatICS: Digital Pathology Transformation of the Catalan Health Institute Network of 8 Hospitals-Planification, Implementation, and Preliminary Results

  Temprana-Salvador J, López-García P, Castellví Vives J, de Haro L, Ballesta E, Rojas Abusleme M, Arrufat M, Marques F, Casas JR, Gallego C, Pons L, Mate JL, Fernández PL, López-Bonet E, Bosch R, Martínez S, Ramón Y Cajal S, Matias-Guiu X. Diagnostics (Basel). 2022 Mar 30;12(4):852. PMID: 35453900

  DOI: 10.3390/diagnostics12040852

  In the use of artificial intelligence and hyperspectral imaging in digital pathology for breast cancer cell identification

  Quintana L, Ortega S, Leon R, Fabelo H, Balea-Fernández FJ, Sauras E, Lejeune M, Bosch R, Lopez C, and Callico GM. Proc. SPIE 12039, Medical Imaging 2022: Digital and Computational Pathology, 120390E (4 April 2022);

  https://doi.org/10.1117/12.2611419

  The complexity of cancer immunotherapy illustrated through skin tumors

  Vieco-Martí I, López-Carrasco A, de la Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T. Int J Biol Markers. 2022 Jun;37(2):113-122. Epub 2022 Apr 27.

  DOI: 10.1177/03936155221088884

  Lenalidomide plus R-GDP (R2-GDP) in Relapsed/Refractory Diffuse Large B Cell Lymphoma. Final Results of the R2-GDP-GOTEL Trial and Immune Biomarker subanalysis.

  Palazón-Carrión N , Martín A, Nogales E, Jiménez-Cortegana C, Carnicero-González F, Ríos-Herranz E, de la Cruz-Vicente F, Rodríguez-García G, Fernández-Álvarez R, Martínez-Banaclocha N, Gumà J, Gómez-Codina J, Salar-Silvestre A, Rodríguez-Abreu D, Gálvez L, Labrador J, Guirado-Risueño M, J. García-Domínguez D, Hontecillas-Prieto L, Espejo-García P, Fernández-Román I, Provencio M, Sánchez-Beato M, Navarro M, Lejeune M, Álvaro T, Casanova-Espinosa M, Sánchez-Margalet V, Rueda A. Clin Cancer Res. Clin Cancer Res. 2022 Sep 1;28(17):3658-3668.

  Doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-0588.

  Anti-TNF Therapies Suppress Adipose Tissue Inflammation in Crohn's Disease.

  Boronat-Toscano A, Monfort-Ferré D, Menacho M, Caro A, Bosch R, Espina B, Algaba-Chueca F, Saera-Vila A, Moliné A, Marti M, Espin E, Millan M, Serena C.  Int J Mol Sci. 2022 Sep 22;23(19):11170.

  DOI: 10.3390/ijms231911170

  Prognostic capacity of the transcriptional expression of lactate dehydrogenase A (LDHA) in patients with head and neck squamous cell carcinoma.

  Bagué S, León X, Terra X, Lejeune M, Camacho M, Avilés-Jurado FX.  Head Neck. 2022 Nov;44(11):2505-2512. Epub 2022 Aug 4.

  DOI: 10.1002/hed.27161

  How the variability between computer-assisted analysis procedures evaluating immune markers can influence patients’ outcome prediction?

  M Lejeune, B Plancoulaine, N Elie, R Bosch, L Fontoura, I de Villasante, A Korzyńska, A Gras Navarro , E Sauras Colón, C López.  Histochem Cell Biol. 2021 Nov;156(5):461-478. Epub 2021 Aug 12.

  DOI: 10.1007/s00418-021-02022-8

  Circulating myeloid-derived suppressor cells and regulatory T cells as immunological biomarkers in refractory/relapsed diffuse large B-cell lymphoma: translational results from the R2-GDP-Gotel Trial

  Jiménez-Cortegana C, Palazón-Carrión N, Martin Garcia-Sancho A, Nogales-Fernandez E, Carnicero-González F, Ríos-Herranz E, de la Cruz-Vicente F, Rodríguez-García G, Fernández-Álvarez R, Rueda Dominguez A, Casanova-Espinosa M, Martínez-Banaclocha N, Gumà-Padrò J, Gómez-Codina J, Labrador J, Salar-Silvestre A, Rodriguez-Abreu D, Galvez-Carvajal L, Provencio M, Sánchez-Beato M, Guirado-Risueño M, Espejo-García P, Lejeune M, Álvaro T, Sánchez-Margalet V, de la Cruz-Merino L; Spanish Lymphoma Oncology Group (GOTEL) and the Spanish Group for Immunobiotherapy of Cancer (GÉTICA).  J Immunother Cancer. 2021 Jun;9(6):e002323.

  DOI: 10.1136/jitc-2020-002323

  Survivin drives tumor-associated macrophage reprogramming: a novel mechanism with potential impact for obesity.

  Benaiges E, Ceperuelo-Mallafré V, Madeira A, Bosch R, Núñez-Roa C, Ejarque M, Maymó-Masip E, Huber-Ruano I, Lejeune M, Vendrell J, Fernández-Veledo S. Cell Oncol (Dordr). 2021 Aug;44(4):777-792. Epub 2021 Mar 12.

  DOI: 10.1007/s13402-021-00597-x

  Succinate Pathway in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential as a diagnostic and prognostic marker.

  Terra X, Ceperuelo-Mallafré V, Merma C, Benaiges E, Bosch R, Castillo  P, Flores JC, Leon Vintro X, Valduvieco I, Baste N, Camara M, Lejeune M, Gumà J, Vendrell J, Vilaseca I, Fernández-Veledo I, Avilés-Jurado FX. Cancers (Basel). 2021 Apr 1;13(7):1653.

  DOI: 10.3390/cancers13071653

  System for quantitative evaluation of DAB&H-stained breast cancer biopsy digital images (CHISEL).

  Roszkowiak L, Korzynska A, Siemion K, Zak J, Pijanowska D, Bosch R, Lejeune M, Lopez C.  Sci Rep. 2021 Apr 29;11(1):9291.

  DOI: 10.1038/s41598-021-88611-y

  Instrumentation Evaluation for Hyperspectral Microscopy Targeting Enhanced Medical Histology

  L Quintana; S Ortega; R Leon; H Fabelo; GM Callico; C Lopez; M Lejeune; R Bosch. XXXVI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS), 2021, pp. 1-6,

  Metabolic Classification and Intervention Opportunities for Tumor Energy Dysfunction.

  Monferrer E, Vieco-Martí I, López-Carrasco A, Fariñas F, Abanades S, de la Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T.  Metabolites. 2021 Apr 23;11(5):264.

  DOI: 10.3390/metabo11050264

  Immunometabolism Modulation in Therapy

  Monferrer E, Sanegre S, Vieco-Martí I, López-Carrasco A, Fariñas F, Villatoro A, Abanades S, Mañes S, de la Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T. Biomedicines. 2021 Jul 9;9(7):798.

  DOI: 10.3390/biomedicines9070798

  Clustered nuclei splitting based on recurrent distance transform in digital pathology images.

  Autors: Lukasz Roszkowiak L, KorzynskaA, Pijanowska D, Bosch R, Lejeune M, Lopez C.

  Revista: EURASIP Journal on Image and Video Processing

  Any i pàgina: EURASIP Journal on Image and Video Processing volume 2020, Article number: 26 (2020)

  https://rd.springer.com/article/10.1186/s13640-020-00514-6

  Integrating the tumor microenvironment into cancer therapy.

  Autors: Sanegre S, Lucantoni F, Burgos-Panadero R, de La Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T.

  Revista: Cancers (Basel)

  Any i pàgina: 2020 Jun 24;12(6). pii: E1677.

  doi: 10.3390/cancers12061677

  Hyperspectral imaging and deep learning for the detection of breast cancer cells in digitized histological images

  Autors: Ortega S, Halicek M, Fabelo H, Guerra R, Lopez C, Lejaune M, Godtliebsen F, Callico GM, Fei B.

  Revista: Proc SPIE Int Soc Opt Eng

  Any i pàgina: 2020 Feb;11320. pii: 113200V.

  doi: 10.1117/12.2548609.

  An integral view of cancer (III). Evaluation of new biomarkers and treatment strategies

  Autors: Noguera R, Burgos-Panadero R, Lucantoni F, de la Cruz-Merino L, Álvaro Naranjo T.

  Revista: Rev Esp Patol

  Any i pàgina: 2020 Apr – Jun;53(2):88-99. Epub 2019 Nov 22

  doi: 10.1016/j.patol.2019.08.001

  Conditional generative adversarial network for synthesizing hyperspectral images of breast cancer cells from digitized histology.

  Autors: Halicek M, Ortega S, Fabelo H, Lopez C, Lejaune M, Callico GM, Fei B.

  Revista: Proc SPIE Int Soc Opt Eng

  Any i pàgina: 2020 Feb;11320. pii: 113200U.

  doi: 10.1117/12.2549994

  Application of a digital PCR method for WT1 to myeloid neoplasms in CR and deep ELN WT1 molecular response (<10 copies).

  Autors: Bussaglia E, Pratcorona M, Carricondo M, Sansegundo L, Rubio MA, Monter A, Brell A, Badell I, Esteve J, Arnan M, Talarn C, Tormo M, García A, Vall-Llovera F, Ortin X, Pedro C, Bargay J, Brunet S, Sierra J, Nomdedéu J.

  Revista: Ann Hematol

  Any i pàgina: 2020 Apr;99(4):765-772. Epub 2020 Feb 15.

  doi: 10.1007/s00277-020-03910-0

  Differences in the immune response of the non-metastatic axillary lymph nodes between triple-negative and luminal A breast cancer surrogate subtypes.

  López C, Gibert-Ramos A, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, González SM, Fontoura L, Navarro AG, Colón ES, Ribes JC, Roszkowiak L, Roso A, Berenguer M, Llobera M, Baucells J, Lejeune M.
  2020 Dec 10 [Epub ahead of print]. Am J Pathol

  DOI: 10.1016/j.ajpath.2020.11.008

  The Immune Response in Nonmetastatic Axillary Lymph Nodes Is Associated with the Presence of Axillary Metastasis and Breast Cancer Patient Outcome

  López C, Bosch R, Orero G, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, Fernández-Carrobles MDM, Gibert-Ramos A, Roszkowiak L, Callau C, Fontoura L, Salvadó MT, Álvaro T, Jaén J, Roso-Llorach A, Llobera M, Gil J, Onyos M, Plancoulaine B, Baucells J, Lejeune M.
  Am J Pathol. 2020 Mar;190(3):660-673.

  DOI: 10.1016/j.ajpath.2019.11.002

  Potential Molecular Players of the Tumor Microenvironment in Extracranial Pediatric Solid Tumors.

  Noguera R, Álvaro Naranjo.
  Cancers (Basel). 2020 Oct 9;12(10):2905.

  DOI: 10.3390/cancers12102905

  Comparative clinical prognosis of massive and non-massive pulmonary embolism: a registry-based cohort study.

  Blondon M, Jimenez D, Robert-Ebadi H, Del Toro J, Lopez-Jimenez L, Falga C, Skride A, Font L, Vazquez FJ, Bounameaux H, Monreal M; RIETE investigators.
  2020 Dec 19 [Epub ahead of print]. J Thromb Haemost

  DOI: 10.1111/jth.15146

  Peritumoral immune infiltrates in primary tumours are not associated with the presence of axillary lymph node metastasis in breast cancer: a retrospective cohort study

  López C, Bosch-Príncep R, Orero G, Fontoura Balagueró L, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, Fernández-Carrobles MDM, Roszkowiak L, Callau Casanova C, Salvadó-Usach MT, Jaén Martínez J, Gibert-Ramos A, Roso-Llorach A, Gras Navarro A, Berenguer-Poblet M, Llobera M, Gil Garcia J, Tomás B, Gestí V, Laine E, Plancoulaine B, Baucells J, Lejeune M.
  PeerJ. 2020 Sep 2;8:e9779.

  DOI: 10.7717/peerj.9779

  Increased survival time or better quality of life? Trade-off between benefits and adverse events in the systemic treatment of cancer.

  Valentí V, Ramos J, Pérez C, Capdevila L, Ruiz I, Tikhomirova L, Sánchez M, Juez I, Llobera M, Sopena E, Rubió J, Salazar R.
  Clin Transl Oncol. 2020 Jun;22(6):935-942.

  DOI: 10.1007/s12094-019-02216-6

  Impact of Implementing a Dyslipidemia Management Guideline on Cholesterol Control for Secondary Prevention of Ischemic Heart Disease in Primary Care.

  Forcadell Drago E, Dalmau Llorca MR, Aguilar Martín C, Ferreira-González I, Hernández Rojas Z, Gonçalves AQ, López-Pablo C.
  Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 19;17(22):8590.

  DOI: 10.3390/ijerph17228590

  Coping Strategies, Quality of Life, and Neurological Outcome in Patients Treated with Mechanical Thrombectomy after an Acute Ischemic Stroke.

  S Reverté-Villarroya, A Dávalos, S Font-Mayolas, M Berenguer-Poblet, E Sauras-Colón, C López-Pablo, E Sanjuan-Menéndez , L Muñoz-Narbona, R Suñer-Soler
  Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 19;17(17):6014.

  DOI: 10.3390/ijerph17176014

  Developing indicators for quality assurance in cytopathology.

  Tresserra F,  Temprana  J, Vasquez C, Lloveras B, Català I,  Tarroch X, Combalia N,  Alameda F,  Bosch R, Gallardo J, Mancebo E,  Fabra G, Dinares MC, Santacana M,  Gonzalez C, Pérez-Ochoa F.
  2020 Oct 19 [Epub ahead of print]. Diagn Cytopathol

  DOI: 10.1002/dc.24639

  Differential characteristics of the typical and atypical advanced interatrial block

  Gentille-Lorente D, Salvadó-Usach T.
  Arch Cardiol Mex. 2020;90(3):266-273.

  DOI: 10.24875/ACM.20000240

  [Clinical, electrical and echocardiographic characteristics of patients with advanced interatrial block]

  Gentille-Lorente D, Salvadó-Usach T.
  Arch Cardiol Mex. 2020 Nov 24;91(1):135-138.

  DOI: 10.24875/ACM.20000239

  The immune response in non-metastatic axillary lymph nodes is associated with the presence of axillary metastasis and breast cancer patient outcome

  Autors: López C, Bosch R, Orero G, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, Fernández-Carrobles MM, Gibert-Ramos A, Roszkowiak L, Callau C, Fontoura L, Salvadó MT, Álvaro T, Jaén J, Roso-Llorach A, Llobera M, Gil J, Onyos M,  Plancoulaine B,  Baucells J, Lejeune M.

  Revista: Am J Pathol

  Any i pàgina: 2019 Dec 19. pii: S0002-9440(19)30860-0.

  doi: 10.1016/j.ajpath.2019.11.002.

  Immune response profile of primary tumour, sentinel and non-sentinel axillary lymph nodes related to metastasis in breast cancer: An immunohistochemical point of view

  Autors: Gibert-Ramos A, López C, Bosch R, Fontoura L, Bueno G, García-Rojo M, Berenguer M, Lejeune M.

  Revista: Histochem Cell Biol

  Any i pàgina: 2019 Jul 13.

  doi: 10.1007/s00418-019-01802-7

  The Tumour microenvironment as an integrated framework to understand cancer biology

  Autors: Burgos-Panadero R, Lucantoni F, Gamero-Sandemetrio E, Cruz-Merino L, Naranjo TÁ, Noguera R.

  Revista: Cancer Lett

  Any i pàgina: 2019 Jul 17. pii: S0304-3835(19)30406-9.

  doi: 10.1016/j.canlet.2019.07.010

  An integral view of cancer (I). The study, classification and reprogramming of the tumoral microclimate

  Autors: Noguera R, Burgos-Panadero R, Gamero-Sandemetrio E, de la Cruz-Merino L, Álvaro Naranjo T.

  Revista: Rev Esp Patol

  Any i pàgina: 2019 Apr – Jun;52(2):92-102.

  doi: 10.1016/j.patol.2018.11.003. Epub 2019 Feb 10

  An integral view of cancer (II). Fields of investigation and emerging biomarkers

  Autors: Noguera R, Burgos-Panadero R, Gamero-Sandemetrio E, de la Cruz-Merino L, Álvaro Naranjo T.

  Revista: Rev Esp Patol

  Any i pàgina: 2019 Oct – Dec;52(4):222-233.

  doi: 10.1016/j.patol.2019.04.005. Epub 2019 Jun 11

  The medicine of cancer: Can the solutions be found in our own back yard?

  Autors: Naranjo T.

  Revista: Rev Esp Patol

  Any i pàgina: 2019 Apr – Jun;52(2):69-71.

  doi: 10.1016/j.patol.2018.10.004.

  The poor prognosis of low hypodiploidy in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia is restricted to older adults and elderly patients

  Autors: Ribera J, Granada I, Morgades M, Vives S, Genescà E, González C, Nomdedeu J, Escoda L, Montesinos P, Mercadal S, Coll R, González-Campos J, Abella E, Barba P, Bermúdez A, Gil C, Tormo M, Pedreño M, Martínez-Carballeira D, Hernández-Rivas JM, Orfao A, Martínez-López J, Esteve J, Bravo P, Garcia-Guiñon A, Debén G, Moraleda JM, Quiezán JA, Ortín X, Moreno MJ, Feliu E, Solé F, Ribera JM; PETHEMA Group, Spanish Society of Haematology.

  Revista: Br J Haematol

  Any i pàgina: 2019 Jul;186(2):263-268.

  doi: 10.1111/bjh.15887.

  Prediction of early mortality in patients with cancer-associated thrombosis in the RIETE database

  Autors: Fuentes HE, Tafur AJ, Caprini JA, Alatri A, Trujillo-Santos J, Farge-Bancel D, Rosa V, Font L, Vilaseca A, Monreal M; RIETE Investigators.

  Revista: Int Angiol

  Any i pàgina: 2019 Jun;38(3):173-184.

  doi: 10.23736/S0392-9590.19.04110-5

  Gestational diabetes impacts fetal precursor cell responses with potential consequences for offspring

  Autors: Algaba-Chueca F, Maymó-Masip E, Ejarque M, Ballesteros M, Llauradó G, López C, Guarque A, Serena C, Martínez-Guasch L, Gutiérrez C, Bosch R, Vendrell J, Megía A, Fernández-Veledo S.

  Revista: Stem Cells Transl Med

  Any i pàgina: 2019 Dec 27.

  doi: 10.1002/sctm.19-0242

  Ten-year follow-up of clinical governance implementation in primary care: Improving screening, diagnosis and control of cardiovascular risk factors

  Autors: Aguilar Martín C, Gonçalves AQ, López-Pablo C, Fernández-Sáez J, Forcadell Drago E, Hernández Rojas Z, Pepió Vilaubí JM, Rodríguez Cumplido D, Piñol JL, Bladé-Creixenti J, Dalmau Llorca MR

  Revista: Int J Environ Res Public Health

  Any i pàgina: 2019 Nov 5;16(21). pii: E4299.

  doi: 10.3390/ijerph16214299

 • Title: R-GDP with Lenalidomide (R2-GDP) in patients with relapsed or refractory diffuse large B cell lymphoma (r/r DLBCL) not suitable for high dose therapy and stem-cell transplantation.

  Funding entity: Celgene

  Duration: 2014-2019

  Principal Investigator: Luis de la Cruz Merino (GOTEL)

  Collaborationg investigators: T. Álvaro MD, PhD – M. Lejeune BSc, PhD

 • Title: Incidencia de carcinoma in situ y cáncer de cérvix específica por genotipo del virus del papiloma humano (VPH) en las provincias de Girona y de Tarragona.

  Funding entity: ICO

  Duration: 2014-2018

  Principal Investigator: Silvia de Sanjosé Llongueras

  Collaborationg investigators: R. Bosch MD.

 • Title: Análisis automatizado de biomarcadores del microambiente tumoral en cáncer de mama triple negativo sin respuesta patológica completa a la neoadyuvancia. Factores predictivos de recaída (PI13/02501).

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2014-06/2017

  Principal Investigator: M. Lejeune BSc, PhD.

 • Title: Desarrollo de metodologías automatizadas para establecer patrones de respuesta inmune mediante la cuantificación de marcadores inmunohistoquímicos en cáncer de mama (PI11/00488).

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2012-2014

  Principal Investigator: C. López BSc, PhD.

 • Title: Caracterización multiómica del carcinoma escamoso de cabeza y cuello mediante biopsia gaseosa y líquida: aplicación diagnóstica, pronóstica y de seguimiento. HNOMICS

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III (PMP22/00004)

  Duration:  2023-2025

  Principal Investigator: FJ Aviles Jurado.

  Collaborators:  Bosch, M. Lejeune, Laia Adalid, Carlos López

 • Title: A comprehensive CAD system based on radiologic- and pathologic-image biomarkers for diagnosis and prognosis of breast cancer relapse. BOSOMSHIELD

  Funding entity: EU_Call HORIZON-MSCA-2021 (ID 101073222)

  Duration:  2022-2025

  Principal Investigator: Domenech Puig

  Collaborators:  López C, Bosch, M. Lejeune

 • Title: Predicción digital de la recaída del cáncer de mama basada en registros clínicos y patológicos electrónicos y biomarcadores inmunes de imágenes digitales histológicas.

  Funding entity: MICINN (TED2021-130081B-C22)

  Duration:  2022-2023

  Principal Investigator: López C,  M. Lejeune

  Collaborators:  R. Bosch, S. Martínez, D. Mata, F. Riu, JF. García, J. Gumà, J. Landeyro, K. Amillano, M. García, M. Melé, M. Llobera, D. Parada, K. Peña, A. Korzynska, E. Garcia V. Rodríguez, B. Plancoulaine.

 • Title: Robust radiomic features wiht clinical data modelling for characterizing common cancers aggressiveness and prognosis through computer analysis of multimodal radiological image.

  Funding entity: MICINN (PID2019-105789RB-I00)

  Duration:  2020-2023

  Principal Investigator: Puig

  Collaborator:  R. Bosch

 • Title: Impressió de motlles en 3D per anàlisis histològics.

  Funding entity: Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2021. Modalitat A. Ajuts Llavor.  Duration:  2022-2023

  Principal Investigator: C. López

  Collaborator: E. Sauras

 • Title: Uso de la imagen hiperespectral como factor pronóstico de la recaída debido a metástasis a distancia en cáncer de mama.

  Funding entity: Fundació Dr. Ferran

  Duration:  2021-2022

  Principal Investigator: E. Sauras

  Collaborator: M. Llobera, V. Rodriguez, L. Rodrigo, D. Mata, A. Rizo, G. Marrero, H.Fabelo, L. Quintana, R. León, S. Ortega, C. López, M. Lejeune.

 • Title: Plataforma ISCIII: Biobancos y Biomodelos

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III (PT20/00197)

  Duration:  2020-2023

  Principal Investigator: Lluis Gallart Millan

  Collaborator: R. Bosch, M. Lejeune

Membres De L’equip

 • Responsable de grup, PhD

  • Dra. Marylène Lejeune
  • Dr. Carlos López Pablo
 • Investigador clínic

  • Ramon Bosch Príncep
  • Tomàs Alvaro Naranjo
  • Montserrat Llobera Serentill
  • Xavier Ortín Font
  • Marta Rodríguez Luaces
  • Daniel Mata Cano
  • Antonio Rizo Barrios
  • Mª Teresa Giménez Pérez
  • Elena Goyda
  • Míriam de la Flor López
  • Jose Antonio Izuel Navarro
  • Valerie Rodríguez Guzmán
 • Tècnics de laboratori

  • Bàrbara Tomàs Arasa
  • Vanessa Gestí García
  • Anna Curto Subirats
  • Noelia Burgués Llaó
  • Anna Suñé Martín
  • Eduard Nolla Villalonga
  • Almudena Nàgera Porres
  • Maria del Mar Barberà Marro
  • Beatriu Domènech Grau
  • Marc Iniesta Valldepérez
  • Maria Cinta Curto Anoll
  • Ana Guasch Bosch
  • Monsterrat Salvado Piñol
  • Ainhoa Montserrat Fontanet
  • Jordi Baucells Lluís
 • Investigador/a post-doctoral

  • Laia Reverté Calvet
 • Doctorant/da

  • Esther Sauras Colon
  • Noelia Gallardo Borràs
  • Alba Fischer Carles
  • Alessio Fiorin
 • Col·laboradors externs

  • Anna Korzynska
  • Benoît Plancoulaine
  • Nicolas Elie
  • Gloria Bueno
  • Marcial García-Rojo
  • Gustavo Marrero Callico