Oncologia

En aquest àmbit s’hi aglutinen diferents grups de recerca de prestigi, amb professionals tant dels hospitals com de la universitat. L’IISPV hi aporta tot el seu potencial humà i tècnic amb la vocació d’unir l’activitat investigadora i l’empresarial. L’investigador responsable d’aquesta àrea és el Dr. Josep Gumà.