Biomarcadors i Mecanismes Moleculars de Malalties (DIBIOMEC)

ONCOLOGIA
OBJECTIUS

El nostre grup DIBIOMEC es va crear el 2016 i pertany a l’Institut de Recerca Pere Virgili (IISPV) i a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23). El grup també ha estat reconegut com a grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya – Universitat Rovira i Virgili.

El focus principal de la investigació del grup se centra en la cerca de biomarcadors per al diagnòstic i/o pronòstic de malalties amb un component inflamatori de base. La recerca de biomarcadors es basa principalment en microRNAs associats a exosomes i aprofundeix en els seus gens-diana per al seu ús com a dianes terapèutiques. El nostre grup també té una experiència sòlida en l’estudi de l’eix inflamatori compost per la citoquina TWEAK i el seu receptor Fn14 en ambients inflamatoris de baix grau com l’obesitat o microambients inflamatoris com el càncer o l’artritis reumatoide. La nostra recerca es fa molt a prop dels pacients, on el nostre objectiu és traslladar els nostres descobriments a la clínica. Per això comptem amb un grup multidisciplinari, que associa uròlegs, patòlegs i científics bàsics que plantegen preguntes clíniques rellevants que necessiten respostes biològiques. El nostre flux de treball contempla informació obtinguda de pacients que es tradueixen a experiments in vitro per respondre aquestes preguntes. Aquest disseny s’utilitza per trobar possibles biomarcadors de diagnòstic clínic i/o pronòstic i desxifrar-ne el mecanisme d’acció molecular.

RESPONSABLES
 • Dra. Matilde Rodríguez Chacón

 • Dr. Xavier Ruiz Plazas

 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Patents
 • Publicacions
 • Difusió
 • Contacte
 • Paper de l’eix TWEAK/Fn14 a l’entorn inflamatori i metabòlic del càncer de bufeta i ronyó.
 • Paper del teixit adipós peritumoral a l’agressivitat del càncer.
 • Caracterització d’exovesícules de microambient de càncer i la seva càrrega com a nous biomarcadors de càncer per al disseny dianes terapèutiques.
 • Investigadora principal:

 • Co-IP :

 • Investigadors bàsics:

 • Estudiants:

 • Uròlegs:

 • Patòlegs:

 • Raumatòlegs:

 • Identification of TWEAK regulated Exo-oncomicroRNAs in the crosstalk between peritumoral adipose tissue and prostate cancer cells. Usefulness as biomarkers for diagnosis and prognosis.

  FUNDIGN ENTITY: Instituo de Salud Carlos III (ISCIII)

  PROJECT Nº: PI20/00418

  PERIOD: 2021-2023

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Matilde Rodriguez Chacón

  Co-PI: Xavier Ruiz Plazas

 • Búsqueda de biomarcadores de diagnóstico en suero de pacientes con artritis reumatoide temprana mediante un enfoque multiomico combinado

  FUNDIGN ENTITY: Societat Catalana de Reumatologia (Beca Lilly)

  PERIOD: 2022-2024

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Samantha Rodriguez

  Co-IP: Matilde Rodriguez Chacón

 • ExomicroRNAs asociados a artritis reumatoide naïve en biopsia líquida como biomarcadores tempranos de la enfermedad

  FUNDIGN ENTITY: Societat Catalana de Reumatologia (Beca Lilly)

  PERIOD: 2020-2022

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Samantha Rodriguez

  Co-IP: Matilde Rodriguez Chacón

 • Evaluation of sTWEAK / Fn14 / CD163 axis as potential predictive biomarkers of immunological recovery and disease progression in HIV-infected patients under virological suppression.

  FUNDIGN ENTITY: IISPV. BOOSTING YOUNG TALENT CALL

  PERIOD: 2020-2021.

  PI: Anna Rull

  TEAM MEMBER: Matilde Rodriguez Chacón

  AMOUNT GRANTED

 • Identification and functional characterization of microRNAs regulated by the TWEAK cytokine in the context of prostate cancer: search for new biological markers of diagnosis and prognosis as well as new therapeutic targets

  FUNDIGN ENTITY: Fundación Vallformosa. IV Premi Martí Via

  PERIOD: 2019-2020

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Xavier Ruiz-Plazas

  Co-PI: Matilde Rodriguez Chacón

 • Study the TWEAK cytokine and its Fn14 and CD163 receptors as potential noninvasive biomarkers in the context of prostate cancer. Relationship with the patient’s metabolic status

  FUNDIGN ENTITY: ISCIII

  PROJECT Nº: PI 17/00877

  PERIOD: 2018-2020

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Matilde Rodríguez Chacón

  Co-PI: Xavier Ruiz Plazas

 • Study of the TWEAK / Fn14 / CD163 axis as a panel of non-invasive biomarkers in the diagnosis / prognosis of prostate cancer.

  FUNDIGN ENTITY: Fundación Para la Investigación en urología. Ayuda a la investigación Pedro Cifuentes Diaz

  PERIOD: 2018-2019

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Matilde Rodríguez Chacón

  Co-PI: Xavier Ruiz Plazas

 • Analyses of the global kinase activities in adipose tissue to find molecular differences resulting from insulin resistance across different clinical phenotypes from lean to obese and type 2 diabetic patients. Discovery of new targets for therapy

  PROJECT Nº: (86/C/2016).

  FUNDIGN ENTITY: Marató TV3

  PERIOD: 2017-2019

  PRINCIPAL INVESTIGATOR: Joan Vendrell Ortega

  TEAM MEMBER: Matilde Rodriguez Chacón

 • Identification and characterization of microRNAs regulated by sTWEAK in the adipocyte and its role in the inflammatory response associated with Insulin Resistance. Analysis of its usefulness as biomarkers in the Pizarra and di@bet.es studies.

  FUNDIGN ENTITY: ISCIII

  PROJECT Nº: PI 14/00465

  PERIOD: 2015-2018

  PRINCIPAL INVESTIGATOR (PI): Matilde Rodríguez Chacón

 • INVENTORS: Matilde Rodríguez Chacón, Xavier Ruiz Plazas, Josep Segarra Tomás, Joan Francesc García Fontgivell, Salomé Martínez González, Javier Lozano Bartolomé.

  TÍTLE: Biomarcadors d’agressivitat de càncer de pròstata

  No: EP18382842.5

  APPLICATION DATE: 22/11/2018

  INSTITUTION: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

 • INVENTORS: Matilde Rodríguez Chacón, Xavier Ruiz Plazas, Josep Segarra Tomás, Joan Francesc García Fontgivell, Salomé Martínez González, Javier Lozano Bartolomé, Antón Altuna-Coy.

  TÍTLE: biomarkers of prostate cancer aggressiveness

  No: PCT/EP2019/082081

  APPLICATION DATE: 22/11/2019

  INSTITUTION: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

  https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020104588&tab=PCTDOCUMENTS

  The lipidomic profile of the tumoral periprostatic adipose tissue reveals alterations in tumor cell's metabolic crosstalk. BMC Med. 2022 Aug 18;20(1):255.

  Altuna-Coy A, Ruiz-Plazas X, Sánchez-Martin S, Ascaso-Til H, Prados-Saavedra M, Alves-Santiago M, Bernal-Escoté X, Segarra-Tomás J, Chacón M.R.  IF: 11,1 Q

  DOI: 10.1186/s12916-022-02457-3

  CD68 and CD83 immune populations in non-metastatic axillary lymph nodes are of prognostic value for the survival and relapse of breast cancer patients. Breast Cancer. 2022 Jul;29(4):618-635. doi: 10.1007/s12282-022-01336-2. Epub 2022 Feb 8.

  López C, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, Martínez González S, Gras Navarro A, Sauras Colón E, Casanova Ribes J, Roszkowiak L, Mata D, Arenas M, Gómez J, Roso A, Berenguer M, Reverté-Villarroya S, Llobera M, Baucells J, Lejeune M.  PMID: 35137329 .IF etc.

  DOI: 10.1007/s12282-022-01336-2

  A Serum Biomarker Panel of exomiR-451a, exomiR-25-3p and Soluble TWEAK for Early Diagnosis of Rheumatoid Arthritis. Front Immunol. 2021 Nov 15;12: 790880.

  Rodríguez-Muguruza S, Altuna-Coy A, Castro-Oreiro S, Poveda-Elices MJ, Fontova-Garrofé R, Chacón MR. eCollection 2021. PMID: 34868079 PMCID: PMC8636106

  DOI: 10.3389/fimmu.2021.790880

  Serum Levels of the Cytokine TWEAK Are Associated with Metabolic Status in Patients with Prostate Cancer and Modulate Cancer Cell Lipid Metabolism In Vitro. Cancers 2021, 13, 4688.

  Altuna-Coy, A.; Ruiz-Plazas, X.; Alves-Santiago, M.; Segarra-Tomás, J.; Chacón, M.R. IF: 6.639 Q1 (WOS): 4

  https://doi.org/10.3390/cancers13184688

  Liquid Biopsy-Based Exo oncomiRNAs Can Predict Prostate Cancer Aggressiveness. Cancers (Basel). 2021 Jan 11;13(2):250.

  Ruiz-Plazas X, Altuna-Coy A, Alves-Santiago M, Vila-Barja J, García-Fontgivell JF, Martínez-González S, Segarra-Tomás J, Chacón MR. IF: 6.126 Q1 Citations (WOS): 5 PMCID: PMC7826893

  DOI: 10.3390/cancers13020250

  Differences in the Immune Response of the Nonmetastatic Axillary Lymph Nodes between Triple-Negative and Luminal A Breast Cancer Surrogate Subtypes. Am J Pathol. 2021 Mar;191(3):545-554.

  López C, Gibert-Ramos A, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, Martínez González S, Fontoura L, Gras Navarro A, Sauras Colón E, Casanova Ribes J, Roszkowiak L, Roso A, Berenguer M, Llobera M, Baucells J, Lejeune M. Epub 2020 Dec 10. IF: 6.126 Q1 Citations (WOS): 5

  DOI: 10.1016/j.ajpath.2020.11.008

  Biofluid quantification of TWEAK/Fn14 axis in combination with a selected biomarker panel improves assessment of prostate cancer aggressiveness. J Transl Med. 2019 Sep 9;17(1):307.

  Ruiz-Plazas X, Rodríguez-Gallego E, Alves M, Altuna-Coy A, Lozano-Bartolomé J, Portero-Otin M, García-Fontgivell JF, Martínez-González S, Segarra J, Chacón MR.  IF: 4.098 Q1

  DOI: 10.1186/s12967-019-2053-6

  Bladder foreign body. Arch Esp Urol. 2018 Mar;71(2):224.

  Fabià Mayans A, Segarra Tomás J, Ascaso Til H, Serra Deola A, Centeno Álvarez C, Ruiz Plazas X, Prados Saavedra M, Vila Barja J, Santillana Altimira JM.

  Posterior Walnut Cracker Syndrome as a cause of gross hematuria. Arch Esp Urol. 2018 Jul;71(6):560-561. PMID: 29991667

  Fabia Mayans A, Ascaso Til H, Centeno Alvarez C, Serra Deola A, Segarra Tomás J.

  Altered Expression of miR-181a-5p and miR-23a-3p Is Associated With Obesity and TNFα-Induced Insulin Resistance. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Apr 1;103(4):1447-1458.

  Lozano-Bartolomé J, Llauradó G, Portero-Otin M, Altuna-Coy A, Rojo-Martínez G, Vendrell J, Jorba R, Rodríguez-Gallego E, Chacón MR. IF: 5.605 Q1

  DOI: 10.1210/jc.2017-01909

Membres De L’equip

 • Investigadora principal

 • Co-IP

 • Investigadors bàsics

 • Estudiants

 • Uròlegs

 • Patòlegs

 • Raumatòlegs