Oncologia Radioteràpica

ONCOLOGIA
OBJECTIUS

Identificació de biomarcadors pronòstics i predictius de resposta als tractaments oncològics en el càncer de mama, pulmó, cap i coll, colorectal i pròstata basats en estrès oxidatiu, metabolisme i immunitat, per tal d’avançar en la personalització en oncologia. Recerca en radiogenòmica. Estudis dels efectes antiinflamatoris de la radioteràpia a dosis baixes en patologia benigna. Estudis amb relació als avenços tecnològics de les diferents tècniques de radioteràpia (IMRT, VMAT, 4D, SBRT, entre d’altres).

RESPONSABLES
 • Dra. Meritxell Arenas Prat

 • Presentació
 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Publicacions
 • Guies de pràctica clínica
 • Difusió
 • Contacte

El Grup de Recerca en Oncologia Radioteràpica de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) es va iniciar l’any 2010 i està constituït per un equip multidisciplinari format per oncòlegs, físics, nutricionistes, enginyers, infermeres… amb una activitat assistencial que es dedica principalment als pacients amb càncer. Pertanyen al Servei de Ràdio-oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) que és el Centre Sanitari de Referència per al tractament radiològic del càncer de pacients diagnosticats a la província de Tarragona, Espanya, amb una àrea d’influència d’una població de 813.000 habitants. L’any 2020, 2100 pacients van ser atesos al Servei. El Servei de Radioteràpia atén pacients de diferents hospitals de la província de Tarragona. La línia principal de recerca bàsica és “Marcadors predictius de resposta en càncer de mama”. El RGRO també desenvolupa projectes juntament amb altres grups de recerca de l’IISPV (Unitat de Recerca Biomèdica (URB)) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). El grup ha publicat 150 articles indexats en revistes d’abast internacional, així com en més de 450 comunicacions a congressos nacionals i internacionals.

L’equip de recerca té una àmplia experiència en l’estudi dels canvis metabòlics mediats per la disfunció mitocondrial en càncer de mama, pulmó, recte i cap i coll després de la radioteràpia. L’equip de recerca també col·labora amb el grup de Robòtica Intel·ligent i Visió per Computador de la Universitat Rovira i Virgili en l’anàlisi d’imatges mèdiques i estudis d’aprenentatge automàtic.

Una línia de recerca addicional del grup és sobre els efectes antiinflamatoris de la radioteràpia a dosis baixes en malalties benignes.

 • Identificació de biomarcadors i biosensors pronòstics i predictius de resposta en diferents tipus de càncer.
 • Radiogenòmica en càncer de pulmó i càncer de mama.
 • Efectes antiinflamatoris de la radioteràpia en patologia benigna.
 • Estudis sobre els avenços tecnològics de la radioteràpia.

 • Name of the project: Identification of biomarkers based on energy, metabolism, oxidative stress and immune system in patients with breast cancer.
  Entity where project took place: Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili, Reus
  Funding entity or bodies: Varian Ibérica, S.L. Tipo de entidad: Entidad Empresarial
  Start-End date: 07/09/2020 – 06/09/2021

  Duración: 1 año
  Total amount: 54.000 €

 • Name of the project: Radioterapia antiinflamatoria a dosis bajas para el tratamiento de la neumonía por covid- 19: estudio prospectivo multicéntrico (ipacovid).
  Entity where project took place: Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili, Reus
  Funding entity or bodies: Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica
  Start-End date: 2020 – 2021

  Duración: 1 año

 • Name of the project: Biomarcadores en sangre de pacientes con cáncer de mama
  Geographical area: Regional
  Degree of contribution: Researcher
  Name principal investigator (PI, Co-PI….): Meritxell Arenas; Jorge Camps Andreu
  Start date: 2019

  Duración: 1 año
  Total amount: 11.000 €

 • Name of the project: Estudi del metabolismo energético, la oxidación y la inflamación como posibles biomarcadores de la respuesta al tratamiento con radioterapia en el cáncer de pulmón
  Geographical area: Regional
  Degree of contribution: Researcher
  Name principal investigator (PI, Co-PI….): Meritxell Arenas; Jorge Camps Andreu
  Start date: 2018

  Duración: 1 año
  Total amount: 11.000 €

 • Name of the project: Evaluar la probabilidad de la no adherencia al tratamiento de radioterapia externa y sus factores asociados en los pacientes tratados por cáncer en Cataluña.
  Entity where project took place: Pla Director d’Oncologia. ICO Hospitalet
  Start-End date: 03/10/2016 – 03/12/2018

  Duración: 3 años
  Total amount: 72.000 €

 • Name of the project: Proyecto IA-Biobreast: Anlálisis de caracteristicas texturales a nivel de pixel y fusión de información multimodal. Degree of contribution: Researcher
  Entity where project took place: Universitat Rovira i Virgili
  Funding entity or bodies: Ministerio de Economía y Economia
  Start-End date: 01/01/2012 – 31/12/2015

  Duration: 2 years
  Total amount: 23.595 €

 • Name of the project: Escaneo e Impresión 3D para el tratamiento radioterápico del cáncer de piel o tumores con afectación cutánea
  Degree of contribution: Researcher
  Name principal investigator (PI, Co-PI….): Meritxell Arenas Prat; Doménec Puig
  Start date: 01/01/2016

  Duration: 1 year – 11 months
  Total amount: 3.000 €

 • Name of the project: Biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta a la Radioterapia en el càncer de mama.
  Degree of contribution: Researcher
  Name principal investigator (PI, Co-PI….): Meritxell Arenas Prat; Jordi Camps
  Start date: 01/09/2015

  Duration: 2 years – 3 months
  Total amount: 3.000 €

 • Name of the project: Paraoxonasa-1 y MCP-1 como a possibles marcadores de la respuesta al tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, pulmón inoperable y cáncer de mama.
  Degree of contribution: Researcher
  Name principal investigator (PI, Co-PI….): Meritxell Arenas Prat; Jorge Camps Andreu
  Start date: 2015

  Duration: 1 year – 11 months
  Total amount: 4.000 €

  Año

  Electrochemical immunoplatform to assist in the diagnosis and classification of breast cancer through the determination of matrix-metalloproteinase-9

  B Arévalo; A Ben Hassine; A Vallverde; V Serafín; J Garoz; A Montero-Calle; A González-Cortés; M Arenas; S Campuzano; J Camps; JM Pingarrón. 15/12/2020. PMID: 33592776. Índice de impacto: 5,33 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.1016/j.talanta.2020.122054.

  Bowel disfunction in survivors of gynaecologic malignancies.

  Ribas, M. Bonet, L. Torres, M. Núñez, E. Jovell-Fernández, E. Aranda, H. Jervoise Andreyev.  Supportive Care in Cancer 14 March 2020.

  https://doi.org/10.1007/s00520-020-05402-3

  Estratificación, monitorización y control del riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer

  Ana Martín García; Cristina Mitroi; Ramón García Sanz; Ana Santaballa Bertrán; Meritxell Arenas; Teresa m López Fernández. Documento de consenso de SEC, FEC, SEOM, SEOR, SEHH, SEMG, AEEMT, AEEC y AECC. Revista Española de Cardiología (English ed.). (España): 12/2020. ISSN 1885-5857.

  DOI: 1016/j.rec.2017.11.002. PMID: 29203166.

  Fully Automated Breast Density Segmentation and Classification Using Deep Learning

  N Saffari; H Rashwan; A Mohamed; V Kumar Singh; M Arenas; B Herrera; D Puig. 12/2020.

  DOI: 10.3390/diagnostics10110988. PMID: 33238512.

  Low dose whole lung radiotherapy for older patients with corona virus 19 disease (COVID-19) pneumonitis: practical by the International Geriatric Radiotherapy Group

  N Nguyen; M Arenas; T Vuong; A Zamagni; V Vinh-Hung; P Lara; M Bonet; B Baumert. Journal of Medical Internet Research (JMIR). 12/2020.

  DOI:10.2196/preprints.23570

  Systemic overexpression of C-C motif chemokine ligand 2 promotes metabolic dysregulation and premature death in mice with accelerated aging

  F Luciano; N Cabré; G Baiges-Gaya; S Hernández; A Hernández; E Rodríguez; M Arenas; J Camps; J Menéndez; J Joven. 12, 26/10/2020.

  DOI: 10.18632/aging.104154

  MRI prostate contouring is not impaired by the use of a radiotherapy image acquisition set-up. an intra- and inter-observer paired comparative analysis with diagnostic set-up images

  S Sabater; L López-Martínez; I Andrés; MR Pastor-Juan; A Rovirosa; Meritxell Arenas. Cancer/Radiothérapie. 23 – 5, 09/2020.

  DOI: 10.1016/j.canrad.2020.05.024

  Whole-lung Low Dose Irradiation for SARS-Cov2 Induced Pneumonia in the Geriatric Population: An Old Effective Treatment for a New Disease?

  PC Lara; NP Nguyen; D Macias-Verde; M Arenas; J Thariat. Recommendation of the International Geriatric Radiotherapy Group.Aging and Disease. 11 – 3, pp. 489 – 493. 12/08/2020.

  DOI: 10.14336/AD.2020.0506

  Low dose anti-inflammatory radiotherapy for the treatment of pneumonia by covid-19: A proposal for a multi-centric prospective trial.

  M Algara; M Arenas; J Marin; I Vallverdú; P Fernández-Letón; G Febrer; C Rubio; A Montero. Clinical and Translational Radiation Oncology. 24, pp. 29 – 33. 06/08/2020.

  DOI: 10.1016/j.ctro.2020.06.005

  Low-dose radiation therapy for COVID-19 pneumopathy: what is the evidence?

  F Rodel; M Arenas; OJ Ott; C Fournier; AG Georgakilas; S Tapio; KR Trott; US Gailp.  Strahlentherapie und Onkologie. 196 – 8, pp. 679 – 682. 06/08/2020.

  DOI: 10.1007/s00066-020-01635-7

  Ongoing Trials of Low dose Radiation Therapy for Covid-19 Pneumonia: Studying the Past to Define the Future?

  A Montero; M Algara; M Arenas. . Journal of Clinical Trials. 10 – 6, pp. 433. 06/08/2020.

  DOI: 10.35248/2167-0870.20.S3.005

  Current functioning of cardio-oncology units in Spain. Clinical and Translational Oncology.

  C Mitroi; A Martín-García; JA Virizuela; M Arenas-Prat; R García-Sanz; T López-Fernández.  22 – 8, pp. 1418 – 1422. 03/08/2020.

  Índice de impacto: 2,73 Resultados relevantes: Q2 Clinical medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-019-02250-4

  Brachytherapy fraction of 7 Gy similar to more fractions after external beam irradiation in postoperative endometrial carcinoma?

  Y Zhang; C Ascaso; A Herreros; S Sabater; M Arenas; A Biete; A Rovirosa. . Clinical and Translational Oncology. 22 – 8, pp. 1295 – 1302. 08/2020.

  Índice de impacto: 2,73 Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-019-02255-z

  Impact of non-adherence to radiotherapy on 1-year survival in cancer patients in catalonia, spain

  JM Borràs; R Font; J Solà; M Macià; V Tuset; M Arenas; A Eraso; JA Espinàs.  Radiotherapy and Oncology. 08/2020.

  Índice de impacto: 4.8 Resultados relevantes: Q1 D1

  DOI: 10.1016/j.radonc.2020.08.002

  The 2018 assisi think tank meeting on breast cancer: International expert panel white paper.

  M Arenas; U Selek; O Kaidar-Person; P Poortmans. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 151 – 102967, 15/07/2020. DOI: 1016/j.critrevonc.2020.102967, PMID: 32450277.

  Índice de impacto: 5,833 Resultados relevantes: Q1.

  DOI: 10.1016/j.critrevonc.2020.102967

  Electrochemical immunoplatform to improve the reliability of breast cancer diagnosis through the simultaneous determination of RANKL and TNF in serum

  A Vallverde; V Serafín; J Garoz; A Montero-Calle; A González-Cortés; M Arenas; J Camps; JM Pingarrón. Sensors and Actuators, B: Chemical. 314, 15/07/2020.

  Índice de impacto: 7,1 Resultados relevantes: Q1 D1

  https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128096

  Older cancer patients during the COVID-19 epidemic: Practice proposal of the international geriatric radiotherapy group

  NP Nguyen; V Vinh-Hung; B Baumert; A Zamagni; M Arenas; U Karlsson; J Thariat. 15/05/2020.

  Índice de impacto: 6,12 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.3390/cancers12051287

  Low-Dose radiation therapy for benign pathologies

  L Torres-Royo; G Antelo-Redondo; M Árquez-Pianetta; M Arenas Prat. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 25 – 2, pp. 250 – 254. 15/04/2020.

  DOI: 10.1016/j.rpor.2020.02.004

  SKIN-COBRA (Consortium for Brachytherapy data Analysis) ontology: The first step towards interdisciplinary standardized data collection for personalized oncology in skin cancer.

  V Lancellotta; JL Guinot; B Fionda; A Rembielak; M Arenas; L Tagliaferri.  Journal of Contemporary Brachytherapy. 04/2020. Índice de impacto: 2,14 Resultados relevantes: Q2

  DOI: 10.5114/jcb.2020.94579

  Alterations in plasma concentrations of energy-balance-related metabolites in patients with lung, or head & neck, cancers: Effects of radiotherapy.

  Rodríguez-Tomàs; M. Arguís; M. Arenas; S. Fernández-Arroyo; M. Murcia; S. Sabater; L. Torres; G. Baiges-Gayà; A. Hernández-Aguilera; J. Camps; J. Joven.  J Proteomics. 20, 03/02/2020. DOI: 0.1016/j.jprot.2019.103605. PMID: 31841666.

  Índice de impacto: 3,5 Resultados relevantes: Q1.

  DOI: 10.1016/j.jprot.2019.103605

  Radiation therapy for bone-only metastases in breast cancer patients: A GOCO survey of current clinical practice.

  Bonet; V. García; N. Farré; M. Algara; B. Farrús; J. Fernandez; V. Reyes; A. Eraso; A. Álvarez; MJ. Cambra; A. Pedro; J. Vayreda; C. Lemansky; F. Izar; M. Arenas. Rep Pract Oncol Radiother.25 – 1, pp. 113 – 116. 01/02/2020.

  DOI: 10.1016/j.rpor.2019.12.019 PMID: 31908604.

  Breast tumor segmentation and shape classification in mammograms using generative adversarial and convolutional neural network.

  Vivek Kumar Singh; Hatem A Rashwan; Santiago Romani; Farhan Akram; Nidhi Pandey; Md Mostafa Kamal Sarker; Adel Saleh; Meritxell Arenas; Miguel Arquez; Domenec Puig; others. Expert Systems with Applications. 139, pp. 112855 – 112855. Pergamon, 2020.

  Índice de impacto: 5,45 Resultados relevantes: Q1 D1

  DOI: 10.2174/1573405614666191115102318

  Low-dose radiation therapy: could it be a game-changer for COVID-19?

  A Montero; M Arenas; M Algara. Clinical and Translational Oncology. 2020.

  Índice de impacto: 2,88. Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine. Q3 Oncology 157/244.

  DOI: 10.1007/s12094-020-02401-y

  Multiplexed monitoring of a novel autoantibody diagnostic signature of colorectal cancer using HaloTag technology-based electrochemical immunosensing platform.

  M Garranzio-Asensio; A Guzmán-Aránguez; E Povedano; M Arenas; E Barderas.  2020. DOI: 10.7150/thno.42507. PMID: 32194852.

  Índice de impacto: 8,579 Resultados relevantes: Q1 D1

  DOI: 10.7150/thno.42507

  Radiotherapy is safe in patients with implantable cardiac devices. Analysis of a systematic interrogation follow-up. Clinical and Translational Oncology

  V Lopez-Hondurria; A Rovirosa; T López-Fernández; M Arenas; S Sabater. . 2020. Índice de impacto: 2,88 Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-020-02374-y

  IAEA methodology for on-site end-to-end IMRT/VMAT audits: an international pilot study

  Kazantsev P, Lechner W, Gershkevitsh E, Clark CH, Venencia D, Van Dyk J, Wesolowska P, Hernandez V, Jornet N, Tomsej M, Bokulic T, Izewska J.Acta Oncol. 2020 Feb;59(2):141-148.

  DOI: 10.1080/0284186X.2019.1685128

  Is it time to redefine the role of low-dose radiotherapy for benign disease?

  Montero A, Sabater S, Rödel F, Gaipl US, Ott OJ, Seegenschmiedt MH, Arenas M.
  Ann Rheum Dis. 2020 Mar;79(3):e34.

  DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-214873

  What is plan quality in radiotherapy? The importance of evaluating dose metrics, complexity, and robustness of treatment plans

  Hernandez V, Hansen CR, Widesott L, Bäck A, Canters R, Fusella M, Götstedt J, Jurado-Bruggeman D, Mukumoto N, Kaplan LP, Koniarová I, Piotrowski T, Placidi L, Vaniqui A, Jornet N.
  Radiother Oncol. 2020 Dec;153:26-33.

  DOI: 10.1016/j.radonc.2020.09.038

  High-dose neoadjuvant chemoradiotherapy versus chemotherapy alone followed by surgery in potentially-resectable stage IIIA-N2 NSCLC. A multi-institutional retrospective study by the Oncologic Group for the Study of Lung Cancer (Spanish Radiation Oncology Society)

  Montemuiño S, Dios NR, Martín M, Taboada B, Calvo-Crespo P, Samper-Ots MP, López-Guerra JL, López-Mata M, Jové-Teixidó J, Díaz-Díaz V, Ingunza-Barón L, Murcia-Mejía M, Chust M, García-Cañibano T, Couselo ML, Puertas MM, Cerro ED, Moradiellos J, Amor S, Varela A, Thuissard IJ, Sanz-Rosa D, Couñago F.
  Rep Pract Oncol Radiother. May-Jun 2020;25(3):447-455.

  DOI: 10.1016/j.rpor.2020.03.006

  Is one brachytherapy fraction of 7 Gy similar to more fractions after external beam irradiation postoperative endometrial carcinoma?

  Zhang; C. Ascaso; A. Herreros; J. Sánchez; M. Del Pino; A. Torné; Y. Li; S. Sabater; M. Arenas; A. Biete; Rovirosa. . Clin Transl Oncol.21, 15/12/2019. PMID: 31865604. Índice de impacto: 2,77. Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-019-02255-z

  Effects of radiotherapy on plasma energy metabolites in patients with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy

  M. Arenas; S. Fernández-Arroyo; E. Rodríguez-Tomàs; S. Sabater; Y. Murria; M. Gascón; K. Amillano; M. Mele; J. Camps; J. Joven. Clin Transl Oncol. 2, 15/11/2019. DOI: 10.1007/s12094-019-02232-6. PMID: 31679126.

  Índice de impacto: 2,77 Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine. Q3 Oncology 157/244.

  DOI: 10.1007/s12094-019-02232-6

  Atrial Fibrillation in Active Cancer Patients: Expert Position Paper and Recommendations

  T. López-Fernández; A. Martín-García; I. Roldán; C. Mitroi; P. Mazón Ramos; P. Díez-Villanueva; M. Arenas. . Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 72- 9, pp. 749 – 759. 15/09/2019. DOI: 1016/j.rec.2019.03.019. PMID: 31405794.

  Índice de impacto: 5,1 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.1016/j.rec.2019.03.019

  Role of boost radiotherapy for local control of pure ductal carcinoma in situ after breast-conserving surgery: a multicenter, retrospective study of 622 patients.

  MJ Cambra; F Moreno; X Sanz; Ll. Anglada; V. Reyes; Meritxell Arenas; A. Pedro; R. Ballester; V. García; J. Casals; M. Cusidó; C. Jimenez; JM. Escribà; M. Macià; JM. Solé; A. Arcusa; MA. Seguí; S. Gonzalez; B. Farrús; A. Biete. Clin Transl Oncol.1, 15/07/2019. DOI: 1007/s12094-019-02168-x. PMID: 31264148.

  Índice de impacto: 2,77 Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-019-02168-x

  Serum Paraoxonase-1-Related Variables and Lipoprotein Profile in Patients with Lung or Head and Neck Cancer: Effect of Radiotherapy

  E Rodríguez-Tomàs; M Murcia; M. Arenas; M. Arguís; M. Gil; N. Amigó; X. Correig; L. Torres; S. Sabater; G. Baiges-Gayà; N. Cabré; F. Luciano-Mateo; A. Hernández-Aguilera; I. Fort-Gallifa; J. Camps; J. Joven. Serum Paraoxonase-1-Related Variables and Lipoprotein Profile in Patients with Lung or Head and Neck Cancer: Effect of Radiotherapy. Antioxidants (Basel). 15/07/2019. DOI: 3390/antiox8070213. PMID: 31295833.

  Índice de impacto: 5,01. Resultados relevantes: Q1 D1.

  DOI: 10.3390/antiox8070213

  The Assisi Think Tank Meeting Survey of post-mastectomy radiation therapy in ductal carcinoma in situ: Suggestions for routine practice

  A Montero Luis; C Aristei; J Meattini; Meritxell Arenas; L Boersma; C Bourgier; C Coles; B Cutuli; L Falcinelli; O Kaidar Person; MC Leonardi; B Offersen; F Marazzi; S Rivera; L Tagliaferri; V Tombolini; C Vidali; P Poortmans. Critical reviews in oncology/hematology. pp. 207 – 213. Elsevier, 06/2019. ISSN 1040-8428. DOI: 1016/j.critrevonc.2019.04.016. PMID: 31092377.

  Índice de impacto: 5,8 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.1016/j.critrevonc.2019.04.016

  An MRI comparative image evaluation under diagnostic and radiotherapy planning set-ups using a carbon fibre tabletop for pelvic radiotherapy.

  Sebastià Sabater; M.R Pastor-Juan; R Berenguer; E Lozano-Setien; I Andres; MI Tercero-Azorin; M Sevillano; E Jimenez-Jimenez; A Rovirosa; E Korte; Meritxell Arenas.  Cancer radiotherapie. Elsevier, 24/05/2019. ISSN 1278-3218. DOI: 1016/j.canrad.2019.01.001. PMID: 31133514.

  Índice de impacto: 1,1 Resultados relevantes: Q4.

  DOI: 10.1016/j.canrad.2019.01.001

  ESTRO ACROP consensus guideline for target volume delineation in the setting of postmastectomy radiation therapy after implant-based immediate reconstruction for early stage breast cancer.

  Orit Kaidar-Person; Birgitte Vrou Offersen; Sandra Hol; Meritxell Arenas; Cynthia Aristei; Celine Bourgier; Maria Joao Cardoso; Boon Chua; Charlotte E. Coles; Tine Engberg Damsgaard; Dorota Gabrys; Reshma Jagsi; Rachel Jimenez; Anna M. Kirby; Carine Kirkove; Youlia Kirova; Vassilis Kouloulias; Tanja Marinko; Icro Meattini; Ingvil Mjaaland; Gustavo Nader Marta; Petra Witt Nystrom; Elzbieta Senkus; Tanja Skyttä; Tove F. Tvedskov; Karolien Verhoeven.  Radiotherapy and oncology. pp. 159 – 166. Elsevier, 17/05/2019. ISSN 0167-8140.

  DOI:  10.1016/j.radonc.2019.04.010. PMID: 31108277.

  Índice de impacto: 4,85 Resultados relevantes: Q1 / D1

  DOI: 10.1016/j.radonc.2019.04.010

  Are there enough radiation oncologists to lead the new Spanish radiotherapy?. Clinical & translational oncology.

  A Rodríguez; Mertixell Arenas; P.C. Lara; J. López-Torecilla; M Algara; A Conde; H Pérez Montero; J.L Muñoz; M.J Pèrez-Calatayud; C Ferrer; The Spanish Society of Oncology and Radiotherapy. SpringerLink, 03/04/2019. ISSN 1699-048X. PMID: 30941701. Índice de impacto: 2,77 Resultados relevantes: Q2 Clinical Medicine Q3 Oncology 157/244

  DOI: 10.1007/s12094-019-02095-x

  Challenges Facing Radiation Oncologists in The Management of Older Cancer Patients: Consensus of The International Geriatric Radiotherapy Group

  Tiberiu Popescu; Ulf Karlsson; Vincent Vinh-Hung; Lurdes Trigo; Juliette Thariat; Te Vuong; Brigitta G. Baumert; Micaela Motta; Alice Zamagni; Marta Bonet; Arthur Sun Myint; Pedro Carlos Lara; Nam P. Nguyen; Meritxell Arenas. Cancers (Basel). 16/03/2019. ISSN 2072-6694. PMID: 30884827.

  Índice de impacto: 6,12 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.3390/cancers11030371

  Effect of Radiation on the Expression of CVD-related miRNAs, Inflammation and Endothelial Dysfunction of HUVECs

  Roser Esplugas; Montserrat Bellés; Noemí Serra; Meritxell Arenas; Víctor Hernández; Joan Carles Vallvé; Victoria Linares. . Anticancer Research. 39 – 2, pp. 771 – 780. 02/2019. ISSN 1791-7530. DOI: 21873/anticanres.13174. PMID: 30711956.

  Índice de impacto: 1,99 Resultados relevantes: Q1 Clinical Medicine Q4 Oncology 203/244

  DOI: 10.21873/anticanres.13174

  Current Status of Cardio-Oncology in Spain: A National Multidisciplinary Survey (Situación actual de la Cardio-Oncología en España: encuesta nacional multidisciplinaria. Revista Española de Cardiología (English ed.)

  Ana Martín García; Cristina Mitroi; Ramón García Sanz; Ana Santaballa Bertrán; Meritxell Arenas; Teresa López Fernández. . 72 – 1, pp. 84 – 86. (España): 2019. ISSN 1885-5857. PMID: 29203166.

  Índice de impacto: 5,1 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.1016/j.rec.2017.11.002

  Effect of radiotherapy on the expression of cardiovascular disease-related miRNA-146a, -155, -221 and -222 in blood of women with breast cancer

  N Serra; R Esplugas; Meritxell Arenas; Montse Bellés; Marta Bonet; M Gascón; JC Vallvé; Victoria Linares. . Plos one. pp. e0217443. PloS one, 2019. ISSN 1932-6203. PMID: 31150454.

  Índice de impacto: 2,74 Resultados relevantes: Q1

  DOI: 10.1371/journal.pone.0217443

  Patients' view of the differences in topical creams for radiation dermatitis prevention. A pilot study of cosmetic properties. Reports of practical oncology and radiotherapy.

  Sebastià Sabater; R Leon; C Esteban; JL Añon; Meritxell Arenas.  pp. 347 – 354. Elsevier, 2019. ISSN 1507-1367. PMID: 31198411

  DOI: 10.1016/j.rpor.2019.03.006

  Robotic MLC-based plans: A study of plan complexity

  Masi L, Hernandez V, Saez J, Doro R, Livi L. . Med Phys. 2020 Dec 17. Epub ahead of print. PMID: 33332628.

  Impact factor: 3.317 Resultados relevantes: Q1.

  DOI: 10.1002/mp.14667

  What is plan quality in radiotherapy? The importance of evaluating dose metrics, complexity, and robustness of treatment plans.

  Hernandez V, Hansen CR, Widesott L, Bäck A, Canters R, Fusella M, Götstedt J, Jurado-Bruggeman D, Mukumoto N, Kaplan LP, Koniarová I, Piotrowski T, Placidi L, Vaniqui A, Jornet N.  Radiother Oncol. 2020 Dec;153:26-33. Epub 2020 Sep 25. PMID: 32987045.

  Impact Factor: 4.856 Resultados relevantes: Q1.

  DOI: 10.1016/j.radonc.2020.09.038

  A novel procedure for determining the optimal MLC configuration parameters in treatment planning systems based on measurements with a Farmer chamber.

  Saez J, Hernandez V, Goossens J, De Kerf G, Verellen D.  Phys Med Biol. 2020 Jul 27;65(15):155006. PMID: 32330917. Impact Factor: 2.883 Resultados relevantes: Q1.

  DOI: 10.1088/1361-6560/ab8cd5

  IAEA methodology for on-site end-to-end IMRT/VMAT audits: an international pilot study.

  Kazantsev P, Lechner W, Gershkevitsh E, Clark CH, Venencia D, Van Dyk J, Wesolowska P, Hernandez V, Jornet N, Tomsej M, Bokulic T, Izewska J.  Acta Oncol. 2020 Feb;59(2):141-148. Epub 2019 Nov 20. PMID: 31746249. Resultados relevantes: Q2

  DOI: 10.1080/0284186X.2019.1685128

  Does deep inspiration breath hold reduce plan complexity? Multicentric experience of left breast cancer radiotherapy with volumetric modulated arc therapy.

  Russo S, Esposito M, Hernandez V, Saez J, Rossi F, Paoletti L, Pini S, Bastiani P, Reggiori G, Nicolini G, Vanetti E, Tomatis S, Scorsetti M, Mancosu P.  Phys Med. 2019 Mar;59:79-85. Epub 2019 Mar 6. PMID: 30928069.

  Impact Factor: 2.485 Resultados relevantes: Q2.

  DOI: 10.1016/j.ejmp.2019.02.018

  Plan quality improvement by DVH sharing and planner's experience: Results of a SBRT multicentric planning study on prostate.

  Villaggi E, Hernandez V, Fusella M, Moretti E, Russo S, Vaccara EML, Nardiello B, Esposito M, Saez J, Cilla S, Marino C, Stasi M, Mancosu P.  Phys Med. 2019 Jun;62:73-82. Epub 2019 May 10. PMID: 31153401.

  Impact Factor: 2.485 Resultados relevantes: Q2.

  DOI: 10.1016/j.ejmp.2019.05.003

  On the need for tuning the dosimetric leaf gap for stereotactic treatment plans in the Eclipse treatment planning system

  Vieillevigne L, Khamphan C, Saez J, Hernandez V.  J Appl Clin Med Phys. 2019 Jul;20(7):68-77. Epub 2019 Jun 21. PMID: 31225938; PMCID: PMC6612699.

  Impact Factor: 1.679 Resultados relevantes: Q3.

  DOI: 10.1002/acm2.12656

 • Documento de consenso conjunto SEC-SEOM-SEOR-SEHH-SEMG-AEEMT-AEEC en el
  manejo del riesgo cardiovascular en la práctica clínica. Miembro del grupo de trabajo
  Entidad de realización: Sociedad Española de Cardiología
  Fecha de inicio: 2020

 • Elaboración de la guía de Tumores esofágicos ICO-Praxis. Miembro del grupo de trabajo. Dr. Trilla.
  Entidad de realización: Institut Català d’Oncologia (ICO)
  Fecha de inicio: 2020

 • Elaboración de la guía para el manejo coordinado de trabajadores con cáncer y riesgo
  cardiovascular. Miembro del grupo de trabajo
  Entidad de realización: Sociedad Española de Cardiología
  Fecha de inicio: 2019

 • Elaboración de la guía de Linfomas ICO-Praxis. Miembro del grupo de trabajo. Dra. López.
  Entidad de realización: Institut Català d’Oncologia (ICO)
  Fecha de inicio: 2019

 • Participación en el proyecto de indicadores de calidad en Oncología Radioterápica.
  Miembro del grupo de trabajo
  Entidad de realización: Sociedad Española de Oncología radioterápica.
  Fecha de inicio: 2019

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dra. Meritxell Arenas Prat
 • PhD, MD

  • David Gómez
  • Iván Henríquez
  • Víctor Hernández
 • Pre-doctoral

  • Elisabet Rodríguez Tomàs
 • MD

  • Johana Acosta
  • Junior Gómez
  • Laura Torres
  • Miguel Árquez
  • Fredy Castaño
  • Yolanda López Sánchez
  • Jorge Trilla Martín
  • Mauricio Murcia
  • Mònica Arguís
 • Infermer

  • Irene Oliván
  • César Esteban
  • Rafa León
 • Administratiu

  • Núria Cabré