Succinat com a biomarcador per seleccionar un procediment quirúrgic bariàtric i per predir la remissió de la diabetis tipus 2 després de la cirurgia bariàtrica

MÉS INFORMACIÓ

 • Nivell de preparació tecnològica

  Estat de desenvolupament actual

 • Relació comercial desitjada

  Es busca un soci interessat en una llicència i/o un acord de col·laboració per desenvolupar i explotar aquest actiu.

 • Inventors

  Fernández Veledo, Sonia; Serena Perelló, Carolina; Vendrell Ortega, Joan Josep; Ceperuelo Mallafré, Victoria; Calvo Manso, Enrique

 • Data de prioritat

  02.07.2019

 • Núm. sol·licitud internacional

  EP19382564.3
  PCT/EP2020/068219
  WO2021001303

 • Contacta

  isabel.huber@iispv.cat

Succinat com a biomarcador per seleccionar un procediment quirúrgic bariàtric i per predir la remissió de la diabetis tipus 2 després de la cirurgia bariàtrica

Resum:

La cirurgia bariàtrica ha sorgit com un tractament eficaç per a l’obesitat, però hi ha evidència limitada sobre el candidat òptim per a cada procediment quirúrgic i les taxes de remissió de la diabetis tipus 2 observades entre les sèries publicades varien. Es necessiten noves eines per predir millor la remissió de la diabetis segons els procediments quirúrgics per evitar cirurgies innecessàriament agressives i millorar els resultats de salut.

 • Aspectes innovadors

  El principal aspecte innovador del mètode és que es basa en un únic metabòlit circulant que es pot mesurar fàcilment en sang. És una mesura única que es pot utilitzar independentment dels factors prequirúrgics descrits anteriorment i millora les puntuacions actuals disponibles per guiar la decisió sobre el tipus de cirurgia bariàtrica per aconseguir la remissió de la diabetis tipus 2.

 • La Solució

  La tecnologia DiaSuc proporciona un mètode per seleccionar un procediment quirúrgic bariàtric per a un pacient, així com un biomarcador informatiu per predir, abans de la cirurgia bariàtrica, la remissió de la diabetis tipus 2 després de la cirurgia bariàtrica en un pacient que pateix diabetis tipus 2.

 • Etapa de desenvolupament

  El mètode s’ha descrit en un grup de 45 subjectes i s’ha confirmat en un grup de validació independent de 88 pacients d’un centre diferent.

 • Paraules clau

  Cirurgia, Medicina relacionada amb la salut, Diagnòstic, Terapèutic, Altres terapèutics (inclosos desfibril·ladors), Medicina clínica, Cirurgia i Anestesiologia, obesitat, bariàtric, no invasiu, diabetis