Biomarcadors de l’agressivitat del càncer de pròstata

MÉS INFORMACIÓ

 • Nivell de preparació tecnològica

  Estat de desenvolupament actual

 • Relació comercial desitjada

  Es busca un soci interessat en una llicència i/o un acord de col·laboració per desenvolupar i explotar aquest actiu.

 • Inventors

  Rodríguez Chacón, Matilde; Ruíz Plazas, Xavier; García Fontgivell, Joan Francesc; Lozano Bartolomé, Javier; Martínez González, Salomé

 • Propietat intel·lectual

  Data de prioritat: 22.11.2018
  PCT/EP2019/082081

 • Contacta

  valoritzacio@iispv.cat

Biomarcadors de l’agressivitat del càncer de pròstata

Resum

La present invenció està dirigida a un mètode in vitro per al diagnòstic diferencial de càncer de pròstata d’alt risc o risc intermedi versus càncer de pròstata de baix risc, o per determinar la probabilitat que un pacient amb càncer de pròstata desenvolupi un càncer de pròstata d’alt risc o risc intermedi. La invenció també proporciona un mètode per seleccionar una teràpia per a un pacient que pateix càncer de pròstata, o per seleccionar un pacient amb càncer de pròstata per a un tractament seleccionat entre cirurgia, radioteràpia o una combinació d’aquestes. A més, la invenció proporciona un kit que inclou reactius per determinar els nivells de proteïna sTWEAK i almenys un reactiu addicional per a la quantificació del nivell d’un biomarcador seleccionat del grup format per PSA total, FN14, preferiblement sFN14, sCD163 i glucosa, i els usos d’aquest kit.

Un grup d’investigació de l’IISPV ha identificat un nou panell de biomarcadors no invasius que podria ajudar els metges en el diagnòstic diferencial de càncer de pròstata d’alt risc o risc intermedi de pacients amb càncer de pròstata de baix risc i millorar així els resultats financers i de salut.

 • Problema a resoldre

  Tot i que alguns tipus de càncer de pròstata creixen lentament i poden necessitar un tractament mínim o fins i tot cap, altres tipus són agressius i es poden estendre ràpidament. Atès que els enfocaments terapèutics varien molt en funció de l’agressivitat del tumor, és de gran importància distingir entre càncer de pròstata de grau baix i d’alt grau.

  Tot i que el PSA és un marcador sensible per al càncer de pròstata, hi ha un debat continu sobre la seva eficàcia com a marcador específic per al diagnòstic i el pronòstic. Com a conseqüència, es necessiten biomarcadors robusts per al cribratge precoç de pacients amb risc de PC.

 • La Solució

  Oferim un panell de biomarcadors no invasiu per predir l’agressivitat del càncer de pròstata basat en la detecció de 3 biomarcadors en dos biofluids diferents.

 • Aspectes innovadors

  El principal aspecte innovador del mètode és que no és invasiu i es basa en 2 biofluids (sang i semen) i 3 biomarcadors que es poden mesurar fàcilment mitjançant un simple ELISA i una prova de PCR. Aquest panell de biomarcadors millora els mètodes actuals disponibles per a la decisió sobre l’agressivitat del càncer de pròstata.

 • Etapa de desenvolupament

  El mètode s’ha descrit en una cohort de 42 subjectes i està pendent de la validació independent en una cohort més àmplia d’un centre diferent.

Enllaços