• UPI

  • Funding information

  • Preparing your proposal

  • Managing your project

  • Additional information

  • Contact us

Managing your project

Enhorabona! El teu projecte rebrà finançament. Un cop signat l’acord de subvenció, el projecte s’ha de gestionar amb cura fins a la seva finalització.

Factors que cal tenir en compte:

  • Presentació d’informes: periòdicament s’hauran de presentar informes tècnics i financers al organismo de finançament.
  • Resultats: es probable que hagis de demostrar els resultats si t’hi has compromés en l’acord de finançament (informació, un informe especial, un fullet esquemàtic tècnic, una llista, un programa informàtic, fites, etc.)

Controls, auditories i revisions

El teu projecte será supervisat per l’organisme finançador per garantir que es compleixin els compromisos presos. El procés de controls i auditories pot comportar:

  • la comprovació de la correcta execució de el projecte segons el que disposa l’acord de subvenció, inclosa la verificació que els resultats i els informes siguin coherents amb la descripció i el pla de treball
  • auditories financeres dels comptes del beneficiari per verificar l’elegibilitat de les despeses.

Modificacions

L’acord de subvenció podrà modificar-se en cas que hi hagi variacions en les seves condicions. Caldrà estudiar el cas concret i sol·licitar la seva modificació.

Registres

És important fer registres i conservar els documents justificatius per demostrar que el projecte s’ha executat correctament. Això inclou fer un seguiment de les despeses elegibles i la comptabilitat corresponent.

Si has rebut finançament, contacta amb nosaltres i gestionarem amb tu el projecte. Accedeix a la formació de gestió de projectes europeus