• UPI

  • Informació de finançament

  • Preparant la teva proposta

  • Gestionant el teu projecte

  • Contacta'ns

  • Projectes

Gestionant el teu projecte

Enhorabona! El teu projecte serà finançat. Després de signar l’acord de subvenció, el projecte serà gestionat acuradament fins a la seva finalització.

Factors a tenir en compte

– Informes: s’han de presentar informes tècnics i financers periòdicament a l’agència de finançament.

– Resultats: probablement hauràs de demostrar els resultats si t’has compromès en l’acord de finançament (informació, informe especial, fitxa tècnica, llesta, programa informàtic, fotos, etc.).

Controls, auditories i revisions

El teu projecte serà supervisat per l’organització de finançament per a assegurar-se que es compleixin els compromisos adquirits. El procés de controls i auditories pot incloure:

– La verificació de la correcta execució del projecte d’acord amb el que s’estableix en l’acord de subvenció, incloent-hi la comprovació que els resultats i informes siguin consistents amb la descripció i el pla de treball.

– Auditories de finançament dels comptes del beneficiari per a verificar l’elegibilitat dels costos.

Modificacions

L’acord de subvenció pot ser modificat en cas que es produeixin canvis en les seves condicions. Serà necessari estudiar el cas específic i sol·licitar la corresponent modificació.

Registres

És important portar registres i mantenir documents de suport per a demostrar que el projecte ha estat executat correctament. Això inclou fer un seguiment dels costos elegibles i la comptabilitat corresponent.

Si has rebut finançament, contacta’ns i gestionarem conjuntament el teu projecte.