• UPI

  • Informació de finançament

  • Preparant la teva proposta

  • Gestionant el teu projecte

  • Contacta'ns

  • Projectes

UPI

Promoure la internacionalització de la recerca és un dels objectius estratègics del IISPV. La Unitat de Projectes Internacionals (UPI) és l’oficina encarregada de garantir el compliment d’aquests objectius a través de la coordinació de totes les tasques d’internacionalització de la recerca en salut dutes a terme a nivell territorial.

En particular, la UPI duu a terme les següents tasques:

– Servei d’informació i assessorament als investigadors sobre programes de finançament internacional

– Creació i coordinació de comunitats (inclosa la URV) i aliances institucionals a nivell internacional

– Atreure talent internacional a l’IISPV.

La UPI també supervisa els indicadors de producció científica per a assegurar que la recerca en el IISPV estigui alineada amb els objectius establerts pel Comitè Directiu.

En col·laboració amb els departaments de Comunicació, Innovació i Formació, la UPI s’assegura que el treball realitzat pels investigadors del IISPV tingui el màxim impacte internacional.

1. Suport en finançament internacional per al personal de recerca

La UPI promou la internacionalització dels grups de recerca de la institució que permet l’atracció de fons internacionals, especialment dins del programa marc de Horizon Europe. Les principals missions de la unitat són les següents:

– Identificació d’oportunitats de finançament internacional i difusió de convocatòries.

– Actuar com un node de connexió amb agències de finançament internacionals (públiques i privades) i punts de contacte nacionals (NCPs).

– Preparació de propostes conjuntes amb el personal de recerca.

– Organització d’activitats d’informació i capacitació.

– Organització d’entrevistes de prova per a la preparació de sol·licituds ERC.

La UPI lidera tots els projectes en l’àrea de salut i també projectes interdisciplinaris on la salut i el benestar exerceixen un paper important, ja sigui que pertanyin a la unitat, a altres grups de la URV o a organitzacions externes.

2. Creació de comunitats i aliances

A l’IISPV es reconeix que els principals problemes del sistema de salut no es poden resoldre individualment. L’institut és conscient de la importància de col·laborar amb altres entitats externes per respondre millor aquests problemes, per tant, la creació d’aliances estratègiques és una prioritat per a l’IISPV.

La UPI coordina totes les tasques orientades a promoure la internacionalització i/o la implementació de projectes de finançament europeus.

En 2017, l’equip directiu del IISPV, IDBGI i IRBLleida van signar l’acord CATIONS (2017) per a la col·laboració entre les unitats de promoció internacional dels tres instituts. Aquest acord té com a objectiu la internacionalització dels tres instituts i una major visibilitat a nivell internacional de l’activitat científica dels nostres investigadors.

A més, la UPI col·labora amb la URV en la promoció de projectes internacionals en l’àrea de salut a la província de Tarragona.

3. Creació de comunitats i aliances

La contractació de talent és una de les prioritats dins dels objectius de creixement del IISPV. La contractació de personal investigador internacional és de vital importància per a la creació d’un entorn intercultural enriquidor i per a establir col·laboracions amb altres institucions europees.

La UPI col·labora amb investigadors i amb la institució per a facilitar la incorporació de talent estranger. En particular, la UPI compta amb experiència en sol·licituds de Marie Curie i en el procés de selecció de personal investigador.

A/eupi@iispv.cat