• UPI

  • Funding information

  • Preparing your proposal

  • Managing your project

  • Additional information

  • Contact us

Preparing your proposal

Des de la UPI t’acompanyem en la preparació de propostes:

IDEA. Tot comença amb una idea innovadora, que ha d’aportar coneixement nou i que representi un clar avanç en l’estat de l’art del tema tractat i, a grans trets, que benefici la societat europea. En aquest sentit, cal tenir en compte l’State of the Art, és a dir, quins buits han deixat els projectes anteriors finançats.

ENCAIX. Cal assegurar-se que la idea encaixa amb la convocatòria. Un cop estudiades les convocatòries cal seleccionar la que millor s’adapti a la nostra idea.

ANALISIS. Abans de començar a redactar la proposta s’ha de fer una lectura detallada dels requisits de la convocatòria. Tingueu en compte els objectius, dimensió de la convocatòria (pressupost, consorci,…), grau d’innovació, característiques administratives i terminis.

ESQUEMA. Consulteu les guies de la convocatòria i seguiu les recomanacions que s’hi detallen. Sovint s’especifica l’estructura del projecte i les característiques que ha de tenir el consorci. Es recomanable que feu un esquema del projecte (objectiu, problema, solució, resultats, audiència, pla de treball i consorci) per assegurar que complim els objectius de la convocatòria

CONSORCI. Buscar els millors socis per la proposta que estem elaborant.

REDACTAR. Es el moment de transformar la plantilla en una proposta guanyadora.

REVISAR. Es el moment de revisar la proposta abans de la seva presentació. Es recomanable que també pugui revisar i avaluar un expert extern a l’equip de treball.

PRESENTACIÓ. Ha arribat el moment de presentar la proposta i carregar-la a l’aplicatiu.

I recorda la regla de les tres Cs! La teva proposta ha ser CLARA, CONCISA i CONVINCENT

Accedeix a la formació d’elaboració de propostes europees.