• UPI

  • Informació de finançament

  • Preparant la teva proposta

  • Gestionant el teu projecte

  • Contacta'ns

  • Projectes

Preparant la teva proposta

La UPI ofereix suport tècnic en la preparació de propostes:

IDEA. Tot comença amb una idea innovadora que aporti nous coneixements i representi un avanç clar en l’estat de l’art del tema tractat, beneficiant en última instància a la societat europea. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte l’estat de l’art, és a dir, la qual cosa encara està pendent de projectes finançats anteriors.

AJUST. S’ha de verificar que la idea encaixi amb la convocatòria. Després d’estudiar les convocatòries, se selecciona la que millor s’ajusti a la teva idea.

ANÀLISI. Abans de començar a escriure la proposta, és necessari llegir els requisits de la convocatòria. S’han de considerar els objectius, les condicions específiques de la convocatòria (pressupost, consorci, etc.), el grau d’innovació, els aspectes administratius i altres característiques.

ESQUEMA. Consultar les pautes de la convocatòria i seguir les recomanacions detallades. En general, especifiquen l’estructura del projecte i les característiques que ha de tenir el consorci. Es recomana elaborar un esquema del projecte (objectiu, problema, solució, resultats, públic objectiu, pla de treball i consorci) per a assegurar-se que es compleixin els objectius de la convocatòria.

CONSORCI. Buscar els millors socis per a la proposta que s’està desenvolupant.

REDACCIÓ. És el moment de transformar la plantilla en una proposta guanyadora.

REVISIÓ. La proposta ha de ser revisada abans d’enviar-la. També es recomana que sigui revisada i avaluada per una persona externa.

ENVIAMENT. És hora d’enviar la proposta i carregar-la en l’aplicació. Es recomana no esperar fins a l’últim minut!

I recorda la regla de les tres C! La teva proposta ha de ser CLARA, CONCISA i CONVENIENT!

Si desitges accedir a la formació sobre com preparar una proposta europea, si us plau, contacta amb: upi@iispv.cat.