Unitat d’Estudis Clínics (UEC)

Unitat d’Estudis Clínics (UEC)

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • ESPAIS I RECURSOS
 • TARIFARI
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La Unitat d’Estudis Clínics (UEC) és una plataforma transversal de suport a la investigació sanitària que pertany a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Gestiona y promou la investigació biomèdica i es posa a disposició de tots els investigadors, en l’entorn de les Institucions Sanitaries de Tarragona (800.000 habitants).

Inclou els Hospitals Universitaris Joan XXIII (Tarragona) i Sant Joan (Reus), Hospital Universitari Institut Pere Mata (Reus), Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), Hospital Santa Tecla Tarragona) entre d’altres.

 

Coordinador de la unitat

Hospital Universitari Sant Joan (Reus): Dr. Lluís Masana Marín. Director de la Unitat de Medicina Vascular i del Metabolisme. Unitat de Lípids i Unitat d’ Hipertensió. Hospital Unv. Sant Joan de Reus. Catedràtic de Medicina.

Hospital Universitari Joan XXIII: Dr. Joan J. Vendrell. Cap Clínic d’Endocrinologia i Nutrició. Hospital Unv. Joan XXIII. Catedràtic de Medicina

La UEC ofereix serveis als investigadors que volen portar a terme estudis de recerca clínica, en compliment de la legislació i les normes de Bona Pràctica Clínica (BPC).

 1. Tramitació/Coordinació-Gestió/Monitorizació/Farmacovigilància.

 2. Suport en l’elaboració de la memòria científica en convocatòries competitives d’investigació.

 3. Assessorament en aspectes metodològics i de regulació dels estudis d’investigació clínica

 4. Suport d’infermeria:

  • Activitats de gestió de la investigació i suport en logística de la UEC.
  • Preparació i gestió de base de dades.
  • Activitat assistencial (Col·laboració amb l’evaluació de pacients, Recollida de dades antropomètriques, Constants vitals, etc)
  • Proves complementàries (ECG).
  • Extracció de mostres biològiques. Processament i Manipulació de mostres per enviar al biobanc i als laboratoris centrals.
  • Tasques de datamanager. Trainings. Sistemes de reclutament (IWRS). Controls arxius i documents d’estudis clínics.
  • Gestió dels espais i equipacions dedicats a la investigació.
  • Suport en les activitats de monitoratge.
  • Assessorament en aspectes metodològics i de regulació dels estudis d’investigació clínica.
 5. Suport Administratiu:

  • Gestió des del començament del procediment fins al moment de la signatura dels contractes d’assajos clínics i estudis.
  • Gestió de permisos, documentació i resolucions del CEIm.
  • Gestió de Facturació dels assajos clínics i estudis.

La UEC disposa d’espais i infraestructures específiques a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HUJ23):

 • Consulta d’infermeria
 • Consulta de proves de llarga durada
 • Oficina de treball
 • Zona monitoratge
 • Guarda custòdia d’arxius tancats
 • Aula de reunions d’inici d’assajos clínics
 • BioBanc pel processament i emmagatzematge de mostres amb centrífugues i congelador -80 °C
 • Espai de farmàcia
 • Zona d’emmagatzematge de kits i arxius d’estudi

La UEC disposa d’espais i infraestructures específiques a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR):

 • Consulta pròpia d’infermeria. Consulta 83 color groc (8.00h – 11.00h)
 • Despatx propi d’infermeria: a partir de les 11.00h IISPV
 • Zona monitoratge i guarda custòdia d’arxius d’estudis OBERTS (aula 6 zona docència)
 • Aula zona docència per a realitzar reunions d’inici d’assajos clínics. Es reserva dies abans.
 • Zona al laboratori d’urgències de l’hospital per processar mostres i guardar-les (centrífuga i congelador -80 °C)
 • Zona a farmàcia d’emmagatzematge de medicació d’estudi (nevera o ambient segons faci falta)
 • Zona a arxiu passiu de l’hospital per guarda custòdia d’arxius tancats (planta -1)

L’objectiu de les plataformes és proporcionar un servei de suport científic, tècnic i metodològic de qualitat pels investigadors interns i externs a l’IISPV.

Coordinació global:

Dr. Ramon Bosch
Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona.

 

Infermeria de suport a la investigació clínica:

Anna Varela
Coordinadora d’Infermeria de la UEC. Ubicació i activitat principal a HUSJR.

Judit Borràs
Infermeria pròpia de la UEC. Ubicació i activitat principal a HJ23.

 

Personal administratiu:

Elisabet Serralvo
Unitat de Gestió Econòmica

Neus Rodríguez
Unitat de Projectes, Pre-Award

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Planta 0. Secció de Color Taronja
Avda. Josep Laporte, 4
43204 Reus

A/e: anna.varela@iispv.cat

Parc Sanitari Joan XXIII
C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4
43005 Tarragona

A/e: judit.borras@iispv.cat