Direcció Clínica de Farmàcia. ICS Camp de Tarragona

Direcció Clínica de Farmàcia. ICS Camp de Tarragona

 • MISSIÓ, VISIÓ, VALORS
 • CARTERA DE SERVEIS
 • EQUIP
 • PUBLICACIONS
 • CONTACTE

MISSIÓ

Contribuir a la millora de la salut del pacient mitjançant una atenció farmacèutica que afegeixi valor assistencial i que promogui i permeti la utilització efectiva, segura i eficient dels medicaments en un marc d’assistència integra, integrada i continua.

VISIÓ

Ser un servei sanitari líder, innovador i de prestigi que asseguri que els pacients disposin d’un perfil farmacoterapèutic  òptim, segur i efectiu amb els seus objectius farmacoterapèutics. El servei ha de  contribuir a l’obtenció d’un sistema sanitari de màxima qualitat.

 VALORS

Són aquells àmbits en què l’atenció farmacèutica al pacient ha de ser excel·lent amb la finalitat de crear valor en la seva relació amb els agents sanitaris i millorar l’efectivitat en les seves actuacions. Representen les principals àrees en què centrar els esforços per assolir la visió.

 • Activitat orientada al pacient
 • Resultats en salut i qualitat de vida
 • Excel·lència professional: lideratge, visibilitat i reconeixement en farmacoteràpia
 • Eficiència en la gestió dels recursos farmacoterapèutics
 • Aposta pel canvi i la innovació
 • Adquisició dels medicaments prèvia selecció d’acord amb els criteris que estableix  el mateix territori.

 

 • Custòdia, conservació, subministrament i dispensació de medicaments necessaris pel desenvolupament d’activitats de l’hospital i tractaments extrahospitalaris que requereixin vigilància, supervisió i control.

 

 • Elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals, medicaments perillosos, barreges intravenoses i altres preparats necessaris per l’assistència hospitalària o extra hospitalària que requereixin preparació, vigilància, supervisió i control.

 

 • Elaboració i implementació de guies i protocols terapèutics d’aplicació a l’hospital, sociosanitari i atenció primària.

 

 • Investigació en el camp del medicament i la participació en assajos clínics, així com la custòdia i la preparació dels productes en fase d’investigació clínica.

 

 • Elaboració i el desenvolupament de programes de seguretat i farmacovigilància al Camp de Tarragona.

 

 • Atenció farmacèutica integral i integrada en pacients hospitalitzats, externs, sociosanitaris i d’atenció primària. Assegurament de la continuïtat assistencial.

 

 • Implementació d’un sistema de garantia de qualitat d’acord amb procediments normalitzats de treball.

 

 • Gestió econòmica de l’àrea del medicament a l’ICS Camp de Tarragona.

 

 • Formació de FIR, pràctiques tutelades d’estudiants del grau de Farmàcia i tècnics de grau mitjà de farmàcia. Docència en farmacologia clínica a alumnes de medicina i infermeria de la URV, integrant també a alumnes interns de medicina i treballs de fi de grau. Oferta de pràctiques per a enginyeria biomèdica.

Laura Canadell Vilarrasa

Doctora per la Universitat Rovira i Virgili.

Directora Clínica. Coordinació Serveis de Farmàcia HJ23, Pius Valls, Hospital Sociosanitari Francolí, Presó Mas Enric i farmàcia de Atenció Primària ICS Camp de Tarragona. Responsable de seguretat i qualitat de la farmacoteràpia

 

FARMÀCIA HJ23

Maria Vuelta Arce

Llicenciada en Farmàcia. Universitat Complutense de Madrid.

Facultativa especialista. Atenció farmacèutica al pacient onco-hematològic. Àrea d’elaboració de fàrmacs perillosos. Tutora de residents en formació.

Sonia Jornet Montaña

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Barcelona.

Facultativa especialista. Àrea de gestió farmaco-econòmica . Coordinadora àrea d’atenció farmacèutica al pacient ambulatori.

Àngels Roch Ventura

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica al pacient ingressat i atenció farmacèutica al pacient VHC. Responsable de l‘àrea d’assajos clínics

Marta Martín Marqués

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Barcelona.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica al pacient pediàtric. Àrea de elaboració de formules magistrals i preparats oficinals.

María Mendoza Aguilera

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica al pacient ingressat i atenció farmacèutica al pacient VIH. Responsable de conciliació de la medicació.

Pilar Ana López Broseta

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica en malalties inflamatoris inmunomediades . Responsable de l’àrea de farmacocinètica de immunosupressores selectius.

Erika Esteve Pitarch

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica al pacient crític. Responsable de l’àrea de nutrició parenteral.

Josefa Boada Hernández

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Àrea de atenció farmacèutica al pacients pediàtric. Àrea de elaboració de formules magistrals.

Fran Cabrera Díez

Llicenciat en Farmàcia. Universitat de Granada.

Facultatiu especialista. Atenció farmacèutica al pacient onco-hematològic.

 

FARMÀCIA ATENCIÓ PRIMÀRIA ICS CAMP DE TARRAGONA

Ferran Bejarano Romero

Llicenciat en Medicina. Universitat de Barcelona.

Facultatiu especialista. Coordinador de Farmàcia d’Atenció Primària Camp de Tarragona.

Cecilia Campabadal Prats

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Barcelona

Facultativa especialista. Farmàcia de atenció primària Camp de Tarragona. Responsable AF pacients residències.

Clara Salom Garrigues

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Farmàcia de atenció primària Camp de Tarragona. Responsable AF pacients ATDOM

Lidon Castillo Palomares

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Farmàcia de atenció primària Camp de Tarragona. Atenció farmacèutica Centre penitenciari Mas d’Enric.  

 

FARMÀCIA PIUS VALLS-AP

Josep Torrent Pou

Llicenciat en Farmàcia. Universitat de Barcelona.

Facultatiu especialista. Cap de Servei Farmàcia de Hospital Puis Valls.

Silvia Conde Giner

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Atenció farmacèutica Farmàcia de atenció primària Camp de Tarragona. Atenció farmacèutica Hospital Puis Valls.  

Ángel Marcos Fendian

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Facultativa especialista. Atenció farmacèutica Farmàcia de atenció primària Camp de Tarragona. Atenció farmacèutica Hospital Puis Valls.  

 

FARMACIA HSS Francolí

Loreto Veciana Balsebre

Llicenciada en Farmàcia. Universitat de Barcelona

Atenció farmacéutica pacient institucionalizat. Hospital Sociosanitari Francolí.

 

RESIDENTS FIR

Jorge del Estal Jiménez

Graduat en Farmàcia. Universitat de Salamanca.

Farmacèutic Intern Resident. R4

Alejandro Sanjuan Belda

Graduat en Farmàcia. Universitat de Valencia.

Farmacèutic Intern Resident. R2

Ignasi Sacanella Anglès

Graduat en Farmàcia. Universitat de Barcelona.

Farmacèutic Intern Resident. R1

ARTICLES

Severe infection due to the SARS-CoV-2 coronavirus: Experience of a tertiary hospital with COVID-19 patients during the 2020 pandemic.

A Rodríguez, G Moreno, J Gómez, R Carbonell, E Picó-Plana, C Benavent Bofill, R Sánchez Parrilla, S Trefler, E Esteve PitarchL Canadell, X Teixido, L Claverias , M Bodí , por el HJ23-COVID-19 working group. Med Intensiva. 2020 Dec;44(9):525-533. doi: 10.1016/j.medin.2020.05.018. Epub 2020 Jun 19.

 

Cost-effectiveness of brief structured interventions to discontinue long-term benzodiazepine use: an economic analysis alongside a randomised controlled trial.

Trépel D, Ali S, Gilbody S, Leiva A, Mcmillan D, Bejarano F, Sempere E, Vicens C. HRB Open Res. 2020 Jun 3;3:33. doi: 10.12688/hrbopenres.13049.1. PMID: 32743341; PMCID: PMC7372528.

 

Comprehensive tackling to the safe handling of hazardous drugs: a multidisciplinary approach to clinical practice.

Vuelta-Arce M, Chiapella-Micó C, Mestre-Prad MT, Teixidó-Huerta X, Del Estal-Jiménez J, Rodríguez-Gías E, Guinovart-Alemany M. Int J Occup Med Environ Health. 2020 Sep 17;33(5):621-634. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01534. Epub 2020 Jul 27. PMID: 32716012.

 

Intervention to reduce benzodiazepine prescriptions in primary care, study protocol of a hybrid type 1 cluster randomised controlled trial: the BENZORED study.

Vicens C, Leiva A, Bejarano F, Sempere E, Rodríguez-Rincón RM, Fiol F, Mengual M, Ajenjo A, Do Pazo F, Mateu C, Folch S, Alegret S, Coll JM, Martín-Rabadán M, Socias I. BMJ Open. 2019 Jan 30;9(1):e022046. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022046. PMID: 30705235; PMCID: PMC6359733.

 

In vitro evaluation of aerosol delivery of aztreonam lysine (AZLI): an adult mechanical ventilation model.

Rodríguez A, Cabrera M, Reyes LF, Bodí M, Trefler S, Canadell L, Barahona D,Ehrmann S, Martin-Loeches ,Restrepo MI, Vecellio L. Expert Opin Drug Deliv. 2017 Dec;14(12):1447-1453. doi:10.1080/17425247.2017.1393411. Epub 2017 Oct 23. PubMed PMID: 29041861.

 

 

COMUNICACIONS A CONGRESSOS 2020-2019

Implantación de una aplicación informática para el registro de incidencias en un servicio de farmacia.

Castillo Palomares ML, del Estal Jiménez J, Sanjuán Belda A, Pérez Martínez M, Venciana Balsebre L, Canadell Vilarrasa L. 65 Congreso Nacional de la SEFH.

 

Sargramostim, una alternativa de tratamiento en lactantes con neutropenia congénita grave.

Sanjuán Belda A, Martín Marqués M, Rosich del Cacho B, del Estal Jimenez J, Lopez Broseta PA, Jornet Montaña S, Castellarnau Figueras E, Canadell Vilarrasa L. 65 Congreso nacional de la SEFH.

 

Análisis de las reacciones adversas del tratamiento para el COVID-19 y estudio de los factores de riesgo asociados.

del Estal Jiménez J, Sanjuán Belda A, Esteve Pitarch E, López Broseta PA, Mendoza Aguilera M, Roch Ventura MA, Martín Marqués M, Canadell Vilarrasa L. 65 Congreso nacional de la SEFH.

 

Optimización del circuito de dispensacion de quimioterapia parenteral y oral en el paciente hematológico.

del Estal Jiménez J, Vuelta Arce M, Jornet Montaña S, Sanjuán Belda A, Esteve Pitarch E, Martín Marqués M, López Broseta PA, Canadell Vilarrasa L. 65 Congreso nacional de la SEFH.

 

Desarrollo de un protocolo de prescripción de nutrición artificial en neonatología.

del Estal Jiménez j, Martín Marqués M, Albújar Font M, Sanjuán Belda A, López Broseta PA, Esteve Pitarch E, Vuelta Arce M, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Caso clínico: riesgo de cardiotoxicidad por doxorubicina: manejo en la práctica clínica.

del Estal Jiménez J, Vuelta Arce M, Do Nascimento Ferreira J, Sanjuán Belda A, Esteve Pitarch E, López Broseta PA, Martín Marqués M, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Influencia del farmacéutico clínico en la estandarización de preparaciones intravenosos en una unidad de cuidados intensivos.

Esteve Pitarch E, Esteban Reboll F, Sanjuan Belda A, del Estal Jimenez J, Mendoza Aguilera M, López Broseta P, Martin Marques M, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Manejo de los eventos trombóticos en pacientes COVID y determinación de factores asociados.

Sanjuán Belda A, Mendoza Aguilera M, Roch Ventura MA, del Estal Jiménez J, López Broseta PA, Esteve Pitarch E, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Elaboración e implantación de un protocolo de extravasación de fármacos no peligrosos en la unidad neonatal de cuidados intensivos.

Sanjuán Belda A, Martín Marqués M, Otero Vaccarello OM, Albujar Font MM, del Estal Jiménez J, Esteve Pitarch E, López Broseta PA, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Diseño de material de soporte para la prescripción de nutrición artificial en neonatología.

del Estal Jiménez J, Martín Marqués M, Albujar Font MM, Sanjuán Belda A, López Broseta PA, Vuelta Arce M, Canadell Vilarrasa L. 35 congreso nacional de la senpe.

 

Reacondicionamiento de fortificante en cápsulas.

del Estal Jiménez J, Martín Marqués M, Sanjuán Belda A, Albujar Font MM, López Broseta PA, Vuelta Arce M, Canadell Vilarrasa L. 35 ongreso nacional de la SENPE.

 

Desprescripción de la terapia no antirretroviral en pacientes con infección VIH polimedicados.

Mendoza Aguilera M, Peraire Forner J, Moltó Marhuenda J, Roch Ventura MA, Lopez Broseta PA, Esteve Pitarch E, Jornet Montaña S, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Relación entre concentraciones séricas de adalimumab y respuesta clínica en patologías reumáticas.

López Broseta PA, Mendoza Aguilera A, Martín Marqués M, Jornet Montaña S, Vuelta Arce M, del Estal Jiménez J, Sanjuan Belda S, Canadell Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Influencia del farmacéutico clínico en la estandarización de preparaciones intravenosas en una unidad de cuidados intensivos.

Esteve-Pitarch E, Esteban-Reboll F, Sanjuán-Belda A, del Estal-Jimenez J, Mendoza-Aguilera M, López-Broseta PA, Martín-Marques M, Canadell-Vilarrasa L. 65 congreso nacional de la SEFH.

 

Levofloxacin 0,05 % eyedrops elaboration: a case of study.

M. Martín Marqués, A. de Dios López, J. del Estal Jiménez, P.A. López Broseta, M.A. Roch Ventura, A. Sanjuan Belda, S. Jornet Montaña, E. Esteve Pitarch, M. Vuelta Arce, M. Mendoza Aguilera, L. Canadell Vilarrasa. 25 EAHP congress

 

Analysis of usage of direct acting antivirals for the treatment of hepatitis C.

M.A. Roch Ventura, J. del Estal Jiménez, A. Sanjuan Belda, M. Mendoza Aguilera, P.A. López Broseta, E. Esteve Pitarch, M. Martín Marqués, S. Jornet Montaña, M. Vuelta Arce, L. Canadell Vilarrasa. 25 EAHP congress

 

 

Libro de casos clínicos de residentes en Farmacia Hospitalaria. Curso de formación continuada 2018-2019 de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica (SCFC). Caso clínico 7: ENFERMEDAD DE CROHN REFRACTARIA EN EL PACIENTE JOVEN.

Noviembre de 2020. Jorge del Estal Jiménez y Anna de Dios López. Sociedad Catalana de Farmacia Clinica.

 

 

Resultats preliminars d’una estratègia d’actuació assistencial al Centre de Drogodependències (CAS) de Tarragona, pel tractament dels individus amb l’hepatitis crònica C (HCC) addictes a drogues en teràpia amb agonistes opiacis (TAO).

Magdalena Vilanova Serra; Adrià Rodríguez-Castellano; Maria Assumpció Sendra Soler; María Ángeles Roch Ventura; Silvia Montoliu Llopis; Albert Pardo Balteiro; Inés Sáenz de Miera Olivera; Maria Antonia Llaberia Pedret; Patricia Méndez Sierra; Joan Carles Quer Boniquet. XXX Congrés de la Societat Catalana de Digestologia.

Dra. Laura Canadell Vilarrasa

lcanadell.hj23.ics@gencat.cat
Servei de Farmàcia. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
C/ Doctor Mallafrè Guasch, 4, 43005 Tarragona