Bioinformàtica

Bioinformàtica

  • Presentació
  • TARIFARI
  • Contacte

La plataforma de bioinformàtica s’encarrega de donar suport a grups de recerca de l’IISPV i afins a través de l’anàlisi de diferents òmiques: transcriprtòmica, epigenòmica, metagenòmica, proteòmica, etc.

La solicitud de la feina s’haurà de ralitzar per escrit i serà evaluada per establir la viabilitat, prioritat i els temps d’entrega segons la demanda del servei.

Marcos Elizalde Horcada és Bioinformàtic format al IBVF de Sevilla i al Hospital de la Princesa de Madrid, amb un interès especial per l’àmbit clínic.

marcosmateo.elizalde@iispv.cat