Comissió d’Innovació IISPV

  • MEMBRES
  • FUNCIONAMENT
  • CONTACTA

Sra. Lourdes Jané – Direcció del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV.

Dra. Núria Amigó – Externa amb experiència en l’àmbit d’innovació i emprenedoria. Membre. CEO de BIOSFER TESLAB, SL.

Dra. Isabel Huber – Investigadora del Grup DIAMET (Nutrició i Metabolisme), CEO de SUCCIPRO, SL.

Dra. Maria Bodí – Investigadora Principal del Grup SIS (Salut i Medi Ambient), Cap de servei de la UCI de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Dr. Youcef Azeli – Investigador del Grup de recerca en urgències i emergències. Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Dra. Sandra Parra – Investigadora del Grup de recerca en Autoimmunitat, Inflamació i Infecció (Àmbit clínic). Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sr. Eric Barreda – Tècnic Responsable del laboratori 3D Atmosfera de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Dra. Begoña Muguerza – Investigadora Responsable del Grup de recerca Nutrigenòmica de la URV.

Maria J. Guilera – Responsable Innovació IISPVD.

Elisabet GalveResponsable Qualitat IISPV.

Elisabet Vilella Sotsdirectora IISPV.

Joan Vendrell  Director científic IISPV.

El Reglament de la Comissió d’Innovació fou aprovat pel Patronat de l’IISPV en la sessió 1/06/22.

Abast:
1.Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la investigació, la innovació, el coneixement científic i tecnològic i les activitats de formació en matèria d’innovació i transferència que es desenvolupen en l’IISPV i les institucions constituents i associades.
2. Seguiment de les activitats de la Unitat d’Innovació i transferència.
3. Proposar als Òrgans de Govern (Comitè de direcció / Comissió delegada i/o Patronat).

Reunions:
Trimestral – el tercer dimarts (Gener, Abril, Juliol, Octubre)
Proposta de temes: valoritzacio@iispv.cat

Pàgina privada de la Comissió d’Innovació

KK& Innovation Unit 

Contacta amb la Unitat d’Innovació i Transferència

A/e: valoritzacio@iispv.cat

Tel.:  977 297 998 – 977 758 927