Busca el professional

Cerca avanzada

Dra. Sandra Parra Pérez

Autoimmunitat, Infecció i Trombosi (GRAIÏT)

Coresponsable de grup

PhD. Investigadora. Metgessa adjunta del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).

Metgessa especialista en medicina interna en l’àrea de malalties autoimmunes. La seva activitat investigadora es dedica a l’estudi de les alteracions metabòliques, lipídiques i risc cardiovascular  en les malalties autoimmunes, concretament en el lupus eritematós sistèmic. L’estudi de nous biomarcadors d’activitat de lupus, marcadors pronòstics i noves estratègies terapèutiques en aquestes malalties autoimmunes. D’altra banda actualment també treballa en una línia de recerca en relació a les alteracions  metabòliques i nous marcadors pronòstics de les pneumònies COVID i NO-COVID així com de la  síndrome post-COVID.

ORCID: 0000-0001-9363-6574