Busca el professional

Cerca avanzada

Eric Barreda Prades

Responsable del laboratori 3D a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Graduat en enginyeria biomèdica per la UPC. També té un postgrau en “3D Printing and Artificial Intelligence” impartit per la UPC i un postgrau en “e-health – Information Technology and Health Management” de l’URL. Des del setembre de 2021 és tècnic responsable del laboratori 3D a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Anteriorment ha treballat en organitzacions mèdiques en l’àmbit de la salut digital en la programació de software d’ajuda al diagnòstic, telemedicina i anàlisi de dades.