Busca el professional

Cerca avanzada

Maria J. Guilera

Transferència i Innovació

Oficina tècnica IISPV

PhD

Unitat d’Innovació i Transferència: valoritzacio@iispv.cat
Unitat de Comunicació: comunicacio@iispv.cat

Altres professionals similars