Busca el professional

Cerca avanzada

Anna Rull Aixa

INIM. Infecció i immunitat

Co-investigadora principal

Nutrició i metabolisme

ORCID: 0000-0002-8907-7754