Smart Health (SMHEALTH)

MALALTIES METABÒLIQUES I NUTRICIÓ
OBJECTIUS

L’adopció de les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) al sector de la salut va portar a la concepció de la salut electrònica (e-Health), el que va contribuir a la reducció de costos i l’augment de l’eficiència. Després de la consolidació de l’e-Health, l’ús generalitzat de dispositius mòbils amb capacitats d’autolocalització i comunicació (per exemple, smartphones) s’obre la porta a un nou concepte de salut -la salut mòbil (m-Health), que pot ser entesa com el lliurament de serveis de salut a través de dispositius mòbils. D’altra banda, les TIC són utilitzades pels governs locals i regionals per fomentar el desplegament de les anomenades Smart Cities. L’m-Health té un potencial extraordinari, ja que afegeix als avantatges de l’e-Health tots els beneficis relacionats amb la ubiqüitat dels dispositius mòbils. A causa del fet que l’m-Health i les Smart Cities són estudiades de forma independent, poques vegades han convergit en punts comuns de contacte en el món de la recerca científica. No obstant això, creiem que la infraestructura i les tecnologies de les ciutats intel·ligents podrien ser aprofitades i es barregen amb els conceptes de m-Health i telemedicina per crear un nou i molt més potent concepte: la Smart Health. El grup de recerca aplica aquests conceptes per millorar la qualitat de vida de les persones, els processos assistencials, sanitaris i mèdics.

RESPONSABLES
 • Dr. Agusti Solanas Gómez

 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Contacte
 • Salut i atenció sanitària en el context de les Smart Cities i els entorns cognitius.
 • Ús de la tecnologia de la Yate i el Big Data per a l’estudi i optimització de processos on intervenen les persones, la seva mobilitat i la seva qualitat de vida.
 • Suport als professionals de la salut per aconseguir els seus objectius i millorar les activitats per mitjà d’aplicar les TIC.
 • Seguretat i privadesa en tecnologia de sanitat i salut.

 • CONDOR-SECURE – Seguridad, privacidad y ética para entornos urbanos cognitivos y resilientes (PID2021-127409OB-C33)

 • ACTUA – Anàlisi Contextual dels factors de mitigació de la Transmissió de la COVID19 a l’aUlA (PANDEMIES2020)

 • Goodbrother – Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living (COST action 19121)

 • LOCARD – Lawful evidence cOllecting & Continuity plAtfoRm Development (H2020-SU-SEC-2018-832735)

 • IoTrain – Implementation of Interactive, Connected and Secure Contextual Environments for rail passenger transport supported by the Internet of Things and Flexible Computing (RTI2018-095499-B-C32)

 • CRYPTACUS – Cryptanalysis of Ubiquitous Computing Systems (COST action IC1403)

 • MP-TIC – Suport a la mobilització precoç amb el suport de les TIC (2017R2B-07)

 • APANICU – Assessment of pain in newborns in neonatal ICUs with intelligent systems (2013R2B-06)

 • SIMPATIC – Intelligent System for Private and Autonomous Monitoring based on Information and Communications Technologies (RECERCAIXA2013)

 • VIPP – Videovigilàcia Informatitzada amb Protecció de la Privadesa (2012R2B-01)

 • The LOST project – (2010R2B-02)

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dr. Agusti Solanas Gómez
 • Investigador senior

  • Antoni Martínez Ballesté
  • Maria Ferré Bergadà
 • Doctorant

  • Edgar Batista De Frutos
  • Juvenal Machín
  • Armando Maya
 • Assistencial

  • Montserrat Garcia Martínez
 • Tècnic/a

  • Roger Bosch
  • Bryan Porras