Nutrició i Salut Metabòlica (NuMeH)

MALALTIES METABÒLIQUES I NUTRICIÓ
OBJECTIUS

El Grup de Recerca en Nutrició i Salut Metabòlica té com a principal objectiu integrar els coneixements nutricionals i metabòlics per a un millor coneixement de les malalties no transmissibles d’elevada prevalença i creixent incidència com l’obesitat, la diabetis tipus 2, les malalties cardiovasculars, el càncer i l’Alzheimer. La composició del grup, amb investigadors amb contrastada experiència en nutrició i estil de vida, anàlisis multi-òmiques (metabolòmica-microbiota-transcriptòmica) i estudis farmacològics, permet avançar en el coneixement d’aquestes malalties amb una visió holística i integradora, per una millor identificació de biomarcadors i molècules diana útils en el disseny d’estratègies preventives i terapèutiques per la medicina personalitzada.

RESPONSABLES
 • Dra. Mònica Bulló Bonet

 • Presentació
 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Tranferència
 • Publicacions
 • Difusió
 • Contacte

NuMeH és un grup de recerca multidisciplinar amb una sòlida experiència en l’abordatge epidemiològic, clínic i preclínic de l’alimentació i l’estil de vida i la seva relació amb patologies cròniques de creixent incidència com són les malalties cardiometabòliques, el càncer, l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives i síndromes de neurotoxicitat. Amb una estratègia englobada en l’ODS3 identificat per l’ONU a l’agenda 2030, el grup treballa amb la integració de dades moleculars, clíniques, nutricionals i ambientals amb l’objectiu de millorar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquestes malalties. La identificació de mecanismes moleculars, biomarcadors i possibles dianes terapèutiques en les que treballa el grup, amb la integració de les noves ciències òmiques com a eix central, és una eina clau per avançar en la innovació i la transferència tecnològica i donar resposta als grans reptes de salut de la societat actual i futura.

 • Estudis epidemiològics d’integració multi-òmica (metabolòmica, transcriptòmica, microbiota) per a la identificació de mecanismes moleculars, biomarcadors i dianes terapèutiques per les malalties cardiometabòliques i l’Alzheimer.
 • Estudis d’intervenció nutricional per avaluar l’efecte de l’alimentació sobre el metaboloma, el transcriptoma i el metaboloma i el seu impacte en salut a nivell clínic i preclínic.
 • Estudis preclínics de caracterització dels mecanismes moleculars alterats en aquestes patologies pel disseny de tractaments nutricionals o farmacològics més efectius.
 • Avaluació de la neurotoxicitat induïda per la ingesta d’aliments que contenen toxines procedents d’organismes marins.

 • A comprehensive life-style and multi-omics integrative approach to study metabolic processes related to cognitive function, cognitive decline and progression to dementia. Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. PI22/01139. 2023-2025. IP: M Bulló

 • Untangling the link between Insulin Resistance and AD through Metabolomics. Alzheimer Association (USA). ARG-NTF-22-924702.2022-2024. IP: M Bulló. Co-IP: C Papandreou

 • Role of circulating micro-RNAs as potential biomarkers and therapeutic targets of insulin resistance and Alzheimer’s disease. Instituto de Salud Carlos III-Proyectos colaborativos centrales y de investigación traslacional CIBERned. Coordinador: JL Cantero. IP. M Bulló. 2022-2024

 • Effects of almond consumption on innate myeloid and lymphoid cells composition and activity. Almond Board of California (USA). 2021-2023. IP. M Bulló

 • Metabolomic profiles in blood and urine as predictors of response to immunotherapy in lung cancer patients. Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. PI20/01094.2021-2023. IP: C Papandreou

 • Dietary modulation of miRNAs linking type 2 diabetes and Alzheimer disease: Toward a precision health approach. Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. PI19/00854. 2020-2022 IP: M Bulló

 • Prevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe (PRIME). European Commission. H2020-SC1-BHC-2018-2020. 2025. Coordinador: B Franke. IP. M Bulló

 • Efecto de la dieta mediterránea sobre los cambios en la composición y la funcionalidad de la microbiota intestinal. Instituto DANONE. 2018-2020. IP: M Bulló

 • Mental health, nutrition and cognition: follow-up study of the Impact of an Intervention in Mediterranean diet and promotion of physical activity in elderly people with overweight and obesity. Association of a virtual facilitator of the intervention. ERIS – Generalitat de Catalunya, PERIS – Pla estratègic de recerca i innovació en salut. 2018-2021. Coordinador F Fernández-Aranda. IP: M Bulló

 • Efecto de una dieta basada en alimentos saludables o dieta mediterránea sobre los cambios en la composición y la funcionalidad de la microbiota fecal y su relación con la mejoría metabòlica (METADIET). Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. PI/00516. 2017-2019. Ip. M Bulló

 • Dispositivo muestreador de micro y nanopartículas en ecosistemas acuáticos y sistema de captación asociado al mismo. Patent: U202031396. R Carafa, J Folch, J Sierra, N Expósito

 • Validation of protoypes of microplastics sensors and marine pollution measures. DARP – Department of Agriculture, Livestock and Fisheries of the Generalitat de Catalunya Call: Aid from the European Maritime and Fisheries Fund. ARP163/21/000141. 2021. IP: J Folch

 • Scientific and Medical advice on the approval/renewal of drug marketing authorisations. Laboratorios ERN. T20018S. 2020. IP: FX Sureda

  Año

  The link between cognition and somatic conditions related to insulin resistance in the UK Biobank study cohort: a systematic review. Neurosci Biobehav Rev.

  Fanelli G, Mota NR, Salas-Salvadó J, Bulló M, Fernandez-Aranda F, Camacho-Barcia L, Testa G, Jiménez-Murcia S, Bertaina-Anglade V, Franke B, Poelmans G, van Gils V, Jansen WJ, Vos SJB, Wimberley T, Dalsgaard S, Barta C, Serretti A, Fabbri C, Bralten J.

  doi: 10.1016/j.neubiorev.2022.104927

  Plasma trimethylamine-N-oxide, its precursors and risk of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome: Mediating effects of renal function. Front Cardiovasc Med.

  Sanchez-Gimenez R, Peiró ÓM, Bonet G, Carrasquer A, Fragkiadakis GA, Bulló M, Papandreou C, Bardaji A.

  doi: 10.3389/fcvm.2022.1000815

  Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) as a potential therapeutic target for neurological disorders. Biomed Pharmacother.

  Olloquequi J, Cano A, Sanchez-López E, Carrasco M, Verdaguer E, Fortuna A, Folch J, Bulló M, Auladell C, Camins A, Ettcheto M.

  doi: 10.1016/j.biopha.2022.113709

  Gut Microbiota-Derived Metabolites and Cardiovascular Disease Risk: A Systematic Review of Prospective Cohort Studies. Nutrients.

  Sanchez-Gimenez R, Ahmed-Khodja W, Molina Y, Peiró OM, Bonet G, Carrasquer A, Fragkiadakis GA, Bulló M, Bardaji A, Papandreou C.

  doi: 10.3390/nu14132654

  Taxonomic and Functional Fecal Microbiota Signatures Associated With Insulin Resistance in Non-Diabetic Subjects With Overweight/Obesity Within the Frame of the PREDIMED-Plus Study. Front Endocrinol (Lausanne).

  Atzeni A, Bastiaanssen TFS, Cryan JF, Tinahones FJ, Vioque J, Corella D, Fitó M, Vidal J, Moreno-Indias I, Gómez-Pérez AM, Torres-Collado L, Coltell O, Castañer O, Bulló M, Salas-Salvadó J.

  doi: 10.3389/fendo.2022.804455

  JNK1 and JNK3: divergent functions in hippocampal metabolic-cognitive function. Mol Med.

  Busquets O, Espinosa-Jiménez T, Ettcheto M, Olloquequi J, Bulló M, Carro E, Cantero JL, Casadesús G, Folch J, Verdaguer E, Auladell C, Camins A.

  doi: 10.1186/s10020-022-00471-y

  Peroxisomal Proliferator-Activated Receptor β/δ Deficiency Induces Cognitive Alterations. Front Pharmacol.

  Espinosa-Jiménez T, Busquets O, Cano A, Sánchez-López E, Verdaguer E, Parcerisas A, Olloquequi J, Auladell C, Folch J, Wahli W, Vázquez-Carrera M, Camins A, Ettcheto M.

  doi: 10.3389/fphar.2022.902047

  Application of Machine Learning Solutions to Optimize Parameter Prediction to Enhance Automatic NMR Metabolite Profiling. Metabolites.

  Cañueto D, Salek RM, Bulló M, Correig X, Cañellas N.

  doi: 10.3390/metabo12040283

  Vitamin K dietary intake is associated with cognitive function in an older adult Mediterranean population. Age Ageing.

  Camacho-Barcia L, García-Gavilán J, Martínez-González MÁ, Fernández-Aranda F, Galié S, Corella D, Cuenca-Royo A, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Bernal-López MR, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, Garcia-Rios A, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Martín-Sánchez V, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Canela MR, Sorlí JV, de la Torre R, Konieczna J, Oncina-Cánovas A, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Abete I, Sánchez-Villegas A, Casas R, Muñoz-Garach A, Santos-Lozano JM, Bouzas C, Razquin C, Martínez-Lacruz R, Castañer O, Yañez AM, Valls-Enguix R, Belló-Mora MC, Basterra-Gortari J, Basora J, Salas-Salvadó J, Bulló M.

  doi: 10.1093/ageing/afab246

  Impact of New Drugs for Therapeutic Intervention in Alzheimer's Disease. Front Biosci (Landmark Ed).

  Olloquequi J, Ettcheto M, Cano A, Sanchez-López E, Carrasco M, Espinosa T, Beas-Zarate C, Gudiño-Cabrera G, Ureña-Guerrero ME, Verdaguer E, Folch J, Auladell C, Camins A.

  doi: 10.31083/j.fbl2705146

  Transdiagnostic Perspective of Impulsivity and Compulsivity in Obesity: From Cognitive Profile to Self-Reported Dimensions in Clinical Samples with and without Diabetes. Nutrients.

  Testa G, Mora-Maltas B, Camacho-Barcia L, Granero R, Lucas I, Agüera Z, Jiménez-Murcia S, Baños R, Bertaina-Anglade V, Botella C, Bulló M, Casanueva FF, Dalsgaard S, Fernández-Real JM, Franke B, Frühbeck G, Fitó M, Gómez-Martínez C, Pintó X, Poelmans G, Tinahones FJ, Torre R, Salas-Salvadó J, Serra-Majem L, Vos S, Wimberley T, Fernández-Aranda F.

  doi: 10.3390/nu13124426

  Examining the Interaction of the Gut Microbiome with Host Metabolism and Cardiometabolic Health in Metabolic Syndrome. Nutrients.

  Galié S, Papandreou C, Arcelin P, Garcia D, Palau-Galindo A, Gutiérrez-Tordera L, Folch À, Bulló M.

  doi: 10.3390/nu13124318

  Changes in Circulating Metabolites during Weight Loss and Weight Loss Maintenance in Relation to Cardiometabolic Risk. Nutrients.

  Papandreou C, Harrold JA, Hansen TT, Halford JCG, Sjödin A, Bulló M.

  doi: 10.3390/nu13124289

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dra. Mònica Bulló Bonet
 • Investigadors principals

  • Jaume Folch
  • Francesc X. Sureda Batlle
  • Christopher Papandreou
  • Miren Ettcheto Arriola
  • Antoni Camins Espuny
 • Investigadors clínics

  • Pierre Arcelín Zabal
  • Beatriz Yerla Lorenzana
  • Mireia Barberà Heras
  • Nuria Ibarrola Jurado
 • Investigadors post-doctorals

  • Àngels Tudó Casanova
  • Josefina Ruiz de Azúa
 • Investigadors pre-doctorals

  • Laia Gutiérrez Tordera
  • Melina Rojas Criollo
  • Àlex Folch López
  • Nil Novau Ferré
  • Marina Carrasco Pérez