Nutrició Funcional, Oxidació i Malalties Cardiovasculars (NFOC-SALUT)

MALALTIES METABÒLIQUES I NUTRICIÓ
OBJECTIUS

NFOC-SALUT treballa principalment en l’àmbit de la salut, l’estil de vida i les malalties cardiovasculars, des d’una aproximació experimental, clínica i aplicada a la societat en l’entorn acadèmic i de promoció de la salut. El nostre equip de recerca està format per professionals d’àmbits multidisciplinaris en Ciències de la Salut: metgesses, dietistes-nutricionistes, biòlegs, tecnòlegs dels aliments i farmacèutics que són de plantilla, investigadors postdoctorals i estudiants de doctorat.

RESPONSABLES
 • Dra. Rosa Solà Alberich

 • Presentació
 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Publicacions
 • Contacte

El grup NFOC-salut és un grup reconegut per la Generalitat de Catalunya: 2017 SGR 00522 – Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut). En els darrers anys, el nostre grup ha adquirit una considerable experiència en estudis d’intervenció, tant en humans com en animals, en l’àmbit clínic i també en l’àmbit de promoció de la salut. Així com en el desenvolupament d’estudis en cultius cel·lulars. A més, també destaca l’estreta col·laboració d’aquest grup amb la Unitat de Nutrició i Salut del centre tecnològic Eurecat.

D’altra banda, el nostre grup ha participat activament en la investigació dels efectes beneficiosos de diferents components de la dieta sobre les malalties cardiovasculars tant a nivell in vivo com in vitro. En els últims anys, l’equip d’investigació ha portat a terme diferents estudis en els diferents àmbits que treballa.

A més,  participem en diferents projectes competitius europeus com PREVENTOMICS (estudi de nutrició de precisió), NESTORE (estudi per la millora de l’estat de salut de les persones grans), i el MED4Youth (estudi nutricional per reduir l’obesitat en adolescents). També, hem liderat el projecte competitiu  internacional CITRUS (efecte de l’hespiridina en diferents marcadors de les malalties cardiovasculars).

En l’àmbit de la promoció de la salut, s’ha participat en diferents projectes europeus en adolescents (EYTO) i en la restauració (TURISTIC in FAMILY).

A escala estatal,  actualment, liderem el projecte PID2019-105164RB-I00 titulat FOOP-Sarc, (estudi nutricional basat en oli d’oliva verge funcional enriquit amb compostos fenòlics i iogurt enriquit amb probiòtics per abordar la sarcopènia). A més, el grup ha liderat diferents projectes competitius com: PERIS SLT 002/016/155 (estudi sobre l’efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria prèvia), AGL2017 AppleCor (efectes cardiometabòlics de les antocianines de les pomes vermelles), AGL2012 MEFOPC (Metabolisme i bioactivitat dels compostos fenòlics de l’oli d’oliva en humans), AGL2009 VOHF (Oli d’oliva verge extra i funcionalitat de les HDL), AGL2005 OLIPA (Oli d’oliva verge enriquit amb polifenols) i AGL2009-12374-C03-02. 2010-2012 (Omega-3 marins, polifenols i fagomina en la síndrome metabòlica).

En l’àmbit de la promoció de la salut, ha liderat un projecte competitiu nacional (EYTO-Kids) de promoció de la salut en escolars per millorar els seus estils de vida.

Més enllà de l’experiència en, la supervisió de l’assessorament de participants, preparació i manteniment de bases de dades i estadístiques avançades, i en el maneig de cultius cel·lulars, manipulació d’animals, el grup ha adquirit experiència contrastada en el camp de les òmiques, tant en proteòmica, metabolòmica, lipidòmica  i metagenòmica.

Per altra part, impartim docència al grau de Medicina, de Nutrició Humana i Dietètica, de Fisioteràpia, d’Infermeria, d’Enginyeria Biomèdica i del doble grau d’Enginyeria Biomèdica i Sistemes.  A més, del màster d’Envelliment i Salut i en el màster de Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili.

 • Estudis d’intervenció nutricional d’acord amb els criteris de qualitat nutricional i científica CONSORT, STROBE, PRISMA, TIDIER, etc; i les normes ètiques adequades, en persones sanes i afectes de diverses patologies com les alteracions dels lípids, la hipertensió arterial, etc.
 • Estudis d’intervenció nutricional en models animals sans i efectes de diverses patologies com la síndrome metabòlica.
 • Estudis de marcadors de diagnòstic, funcionalitat i mecanismes d’acció: d’estrès oxidatiu, inflamació, etc., tant en cultius cel·lulars in vitro com en models d’animals d’experimentació i humans in vivo.
 • Estudis de marcadors de consum i biodisponibilitat en animals d’experimentació i humans.
 • Estudis toxicològics in vitro i in vivo.
 • Estudis d’educació per a la salut en estils de vida saludable (nutrició i activitat física) a les escoles d’educació primària i secundària, i en altres àmbits de la comunitat.

 • TurisTIC- Healthy meals (PECT TurísTIC in family. European Regional Development Fund (FEDER) of European Union, under the umbrella of FEDER Catalonia 2014-2020.GAH/815/2018. 2017-2020. IP: Rosa Solà..

 • Efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria prèvia: l’assaig clínic MEDIS (Mediterranean Diet and Smoking). PERIS: SLT 002/016/155. 2017-2019. IP: Dr. Francisco Martín Luján i Rosa Solà.

 • Suplementación de antocianinas a través de manzana de pulpa roja o extracto de antocianina: mecanismos de acción y efectos cardiometabolicos en sujetos hipercolesterolémicos cardiometabólico: un enfoque proteómico. AGL2016-76943-C2. 2017-2020. IP: Rosa Maria Solà Alberich.Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 • Application of the personalized nutrition based on metabotypes for the enhancement of the beneficial effects of a diet rich in flavonoids in hypertensive individuals. PRI2019-FLAVOTIP.   2019-2021. IP: Noemí Boqué. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Convocatòria Pla de Recerca i Innovació.  

 • Aceites polares de origen marino como fuente de PUFA omega-3 y mediadores lipídicos para un envejecimiento saludable: regulación de la inflamación y desequilibrio oxidativo (MarPL-WellAging). RTI2018-095659-B100. 2019-2022. IP: Isabel Medina. Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la Sociedad.

 • Efecto funcional de iminoazúcares naturales en un modelo animal de prediabetes inducida por dieta. Del mecanismo de acción al diseño de alimentos. AGL2017-83599-R. IP: Josep Lluís Torres. Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  Año

  Fermented Dairy Products, Probiotic Supplementation, and Cardiometabolic Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis

  Companys J, Pla-Pagà L, Calderón-Pérez L, Llauradó E, Solà R, Pedret A, Valls RM.
  Adv Nutr. 2020 Jul 1;11(4):834-863.

  DOI: 10.1093/advances/nmaa030

  Phenol-Enriched Virgin Olive Oil Promotes Macrophage-Specific Reverse Cholesterol Transport In Vivo

  Cedó L, Fernández-Castillejo S, Rubió L, Metso J, Santos D, Muñoz-Aguayo D, Rivas-Urbina A, Tondo M, Méndez-Lara KA, Farràs M, Jauhiainen M, Motilva MJ, Fitó M, Blanco-Vaca F, Solà R, Escolà-Gil JC.
  Biomedicines. 2020 Aug 3;8(8):266.

  DOI: 10.3390/biomedicines8080266

  Response to: Comment About Statistical Analysis of a Cluster-Randomized Trial About Clustering and Nesting (DOI: 10.1089/chi.2019.0142)

  Aceves-Martins M, Llauradó E, Tarro L, Moriña D, Papell-Garcia I, Prades-Tena J, Kettner-Høeberg H, Puiggròs F, Arola L, Davies A, Giralt M, Solà R.
  Child Obes. 2020 Mar;16(2):67-69.

  DOI: 10.1089/chi.2019.0265

  Exploring the effects of phenolic compounds to reduce intestinal damage and improve the intestinal barrier integrity: A systematic review of in vivo animal studies

  Sandoval-Ramírez BA, Catalán Ú, Pedret A, Valls RM, Motilva MJ, Rubió L, Solà R.
  2020 Oct 15 [Epub ahead of print].Clin Nutr.

  DOI: 10.1016/j.clnu.2020.09.027

  The effects and associations of whole-apple intake on diverse cardiovascular risk factors. A narrative review

  Sandoval-Ramírez BA, Catalán Ú, Calderón-Pérez L, Companys J, Pla-Pagà L, Ludwig IA, Romero MP, Solà R.
  Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(22):3862-3875.

  DOI: 10.1080/10408398.2019.1709801

  Fermented dairy foods rich in probiotics and cardiometabolic risk factors: a narrative review from prospective cohort studies

  Companys J, Pedret A, Valls RM, Solà R, Pascual V.
  2020 May 21 [Epub ahead of print].Crit Rev Food Sci Nutr.

  DOI: 10.1080/10408398.2020.1768045

  Mobile Phone Apps for Food Allergies or Intolerances in App Stores: Systematic Search and Quality Assessment Using the Mobile App Rating Scale (MARS)

  Mandracchia F, Llauradó E, Tarro L, Valls RM, Solà R.
  JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Sep 16;8(9):e18339.

  DOI: 10.2196/18339

  Proteomic Analysis of Heart and Kidney Tissues in Healthy and Metabolic Syndrome Rats after Hesperidin Supplementation

  Pla-Pagà L, Guirro M, Gual-Grau A, Gibert-Ramos A, Foguet-Romero E, Catalán Ú, Mayneris-Perxachs J, Canela N, Valls RM, Arola L, Solà R, Pedret A.
  Mol Nutr Food Res. 2020 May;64(10):e1901063.

  DOI: 10.1002/mnfr.201901063

  Impact of Phenol-Enriched Virgin Olive Oils on the Postprandial Levels of Circulating microRNAs Related to Cardiovascular Disease

  Daimiel L, Micó V, Valls RM, Pedret A, Motilva MJ, Rubió L, Fitó M, Farrás M, Covas MI, Solá R, Ordovás JM.
  Mol Nutr Food Res. 2020 Aug;64(15):e2000049.

  DOI: 10.1002/mnfr.202000049

  Cyanidin-3-glucoside as a possible biomarker of anthocyanin-rich berry intake in body fluids of healthy humans: a systematic review of clinical trials

  Sandoval-Ramírez BA, Catalán Ú, Fernández-Castillejo S, Pedret A, Llauradó E, Solà R.
  Nutr Rev. 2020 Jul 1;78(7):597-610.

  DOI: 10.1093/nutrit/nuz083

  Social and Economic Factors and Malnutrition or the Risk of Malnutrition in the Elderly: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies

  Besora-Moreno M, Llauradó E, Tarro L, Solà R.
  Nutrients. 2020 Mar 11;12(3):737.

  DOI: 10.3390/nu12030737

  Impact of non-adherence to radiotherapy on 1-year survival in cancer patients in Catalonia, Spain

  Borras JM, Font R, Solà J, Macia M, Tuset V, Arenas M, Eraso A, Verges R, Farré N, Pedro A, Mollà M, Algara M, Solé JM, Mira M, Espinàs JA.
  Radiother Oncol. 2020 Oct;151:200-205.

  DOI: 10.1016/j.radonc.2020.08.002

  Gut metagenomic and short chain fatty acids signature in hypertension: a cross-sectional study

  Calderón-Pérez L, Gosalbes MJ, Yuste S, Valls RM, Pedret A, Llauradó E, Jimenez-Hernandez N, Artacho A, Pla-Pagà L, Companys J, Ludwig I, Romero MP, Rubió L, Solà R.
  Sci Rep. 2020 Apr 15;10(1):6436.

  DOI: 10.1038/s41598-020-63475-w

  Effectiveness of Workplace Interventions for Improving Absenteeism, Productivity, and Work Ability of Employees: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

  Tarro L, Llauradó E, Ulldemolins G, Hermoso P, Solà R.
  Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar 14;17(6):1901

  DOI: 10.3390/ijerph17061901

  Acute Effects of Turmeric Extracts on Knee Joint Pain: A Pilot, Randomized Controlled Trial

  Calderón-Pérez L, Llauradó E, Companys J, Pla-Pagà L, Boqué N, Puiggrós F, Valls RM, Pedret A, Llabrés JM, Arola L, Solà R.
  2020 Jul 29 [Epub ahead of print].J Med Food.

  DOI: 10.1089/jmf.2020.0074

  Tuberculosis infection in children visiting friends and relatives in countries with high incidence of tuberculosis: A study protocol

  Soriano-Arandes A, Caylà JA, Gonçalves AQ, Orcau À, Noguera-Julian A, Padilla E, Solà-Segura E, Gordillo NR, Espiau M, García-Lerín MG, Rifà-Pujol MÀ, Jordi Gómez I Prat, Macia-Rieradevall E, Martin-Nalda A, Eril-Rius M, Santos Santiago J, Busquets-Poblet L, Martínez RM, Pérez-Porcuna TM.
  Medicine (Baltimore). 2020 Sep 4;99(36):e22015.

  DOI: 10.1097/MD.0000000000022015

  Aqueous StableGold Nanostar/ZIF-8 Nanocomposites for Light-Triggered Release of Active CargoInside Living Cells

  Carrillo-Carrión C, Martínez R, Navarro Poupard MF, Pelaz B, Polo E, Arenas-Vivo A, Olgiati A, Taboada P, Soliman MG, Catalán Ú, Fernández-Castillejo S, Solà R, Parak WJ, Horcajada P, Alvarez-Puebla RA, Del Pino P. Angew Chem Int Ed Engl.
  DOI: 10.1002/anie.201902817

  Endothelial Cells Deconjugate Resveratrol Metabolites to Free Resveratrol: A Possible Role inTissue Factor Modulation

  Mol Nutr Food Res

  DOI: 10.1002/mnfr.201800715

  Potential Use of Mobile Phone Applications forSelf-Monitoring and Increasing Daily Fruit and Vegetable Consumption: ASystematized Review

  Mandracchia F, Llauradó E, Tarro L, Del Bas JM, Valls RM, Pedret A, Radeva P, Arola L, Solà R, Boqué N. Nutrients.

  DOI: 10.3390/nu11030686

  Impact of a youth-led social marketing intervention run byadolescents to encourage healthy lifestyles among younger school peers (EYTO-Kidsproject): a parallel-cluster randomised controlled pilot study

  Tarro L, Llauradó E, Aceves-Martins M, Moriña D, Papell-Garcia I, Arola L, Giralt M, Solà R. J EpidemiolCommunity Health

  DOI: 10.1136/jech-2017-210163

  Effects of daily consumptionof the probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 onanthropometric adiposity biomarkers in abdominally obese subjects: a randomizedcontrolled trial

  Pedret A, Valls RM, Calderón-Pérez L, Llauradó E, Companys J, Pla-Pagà L, Moragas A, Martín-Luján F, Ortega Y, Giralt M, Caimari A, Chenoll E, Genovés S, Martorell P, Codoñer FM, Ramón D, Arola L, Solà R. Int J Obes (Lond)

  DOI: 10.1038/s41366-018-0220-0

  Cyanidin-3-glucoside as a possible biomarker of anthocyanin-rich berryintake in body fluids of healthy humans: a systematic review of clinical trials

  Sandoval-Ramírez BA, Catalán Ú, Fernández-Castillejo S, Pedret A, Llauradó E, Solà R. Nutr Rev.

  DOI: 10.1093/nutrit/nuz083

  A Functional Virgin Olive OilEnriched with Olive Oil and Thyme Phenolic Compounds Improves the Expression ofCholesterol Efflux-Related Genes: A Randomized, Crossover, Controlled Trial

  Farràs M, Arranz S, Carrión S, Subirana I, Muñoz-Aguayo D, Blanchart G, Kool M, Solà R, Motilva MJ, Escolà-Gil JC, Rubió L, Fernández-Castillejo S, Pedret A, Estruch R, Covas MI, Fitó M, Hernáez Á, Castañer O.

  DOI: 10.3390/nu11081732

  Dietary recommendations in the prevention of cardiovascular disease.

  Lewis B. Clin Investig Arterioscler.

  DOI: 10.1007/BF02024690

  Effects of combined D-fagomine and omega-3 PUFAs on gut microbiota subpopulations and diabetis risk factors in rats fed a high-fat diet.

  Hereu M, Ramos-Romero S, Busquets C, Atienza L, Amézqueta S, Miralles-Pérez B, Nogués MR, Méndez L, Medina I, Torres JL. Effects of combined D-fagomine and omega-3 PUFAs on gut microbiota subpopulations and diabetes risk factors in rats fed a high-fat diet. Sci Rep.

  DOI: 10.1038/s41598-019-52678-5

  Effects of hesperidin consumption on cardiovascular risk biomarkers: a systematic review of animal studies and human randomized clinical trials

  L Pla-Pagà, J Companys, L Calderón-Pérez, E Llauradó, R Solà, R M Valls, A Pedret, Nutr Rev

  DOI: 10.1093/nutrit/nuz036

  A clinical trial to evaluate the effect of theMediterranean diet on smokers lung function

  Martín-Luján, F., Catalin, RE., Salamanca-González, P. et al. A clinical trial to evaluate the effect of the Mediterranean diet on smokers lung function. npj Prim. Care Respir. Med. 29, 40 (2019)

  DOI: 10.1038/s41533-019-0153-7

  Involving young people in health promotion, research and policy-making: practical recommendations.

  Magaly Aceves-Martins, Aixa Y Aleman-Diaz, Montse Giralt, Rosa Solà Int J Qual Health Care

  DOI: 10.1093/intqhc/mzy113

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dra. Rosa Solà Alberich
 • Investigador senior

  • Montserrat Giralt Batista
  • Maria Rosa Nogués Llort
  • Marta Romeu Ferran
 • Investigador/a Post-doctoral

  • Núria Taltavull Anglada
  • Lucía Tarro Sánchez
  • Anna Pedret Figuerola
  • Elisabet Llauradó Ribé
  • Úrsula Catalán Santos
  • Rosa M. Valls Zamora
 • Doctorant

  • Lorena Calderón Pérez
  • Judit Companys Alemany
  • Bernat Miralles Pérez
  • Laura Pla Pagà
  • Berner Andrée, Sandoval Ramírez
  • Floriana Mandracchia
  • Patricia Salamanca Gonzalez
 • Tècnic/a

  • Vanessa Sánchez Martos