NFOC-salut: Grup de recerca en Nutrició Funcional, Oxidació i Malalties Cardiovasculars

NUTRICIÓ I METABOLISME
OBJECTIUS

NFOC-SALUT treballa principalment en l’àmbit de la salut, l’estil de vida i les malalties cardiovasculars, des d’una aproximació experimental, clínica i aplicada a la societat en l’entorn acadèmic i de promoció de la salut.

El nostre equip de recerca està format per professionals d’àmbits multidisciplinaris en Ciències de la Salut: metgesses, dietistes-nutricionistes, biòlegs, tecnòlegs dels aliments i farmacèutics que són de plantilla, investigadors postdoctorals i estudiants de doctorat.

RESPONSABLES
 • Rosa Solà Alberich

 • Presentació
 • Línies
 • Membres del grup
 • Projectes Competitius actius a 2019
 • Publicacions
 • Contacte

El grup NFOC-salut és un grup reconegut per la Generalitat de Catalunya: 2017 SGR 00522 – Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut). En els darrers anys, el nostre grup ha adquirit una considerable experiència en estudis d’intervenció, tant en humans com en animals, en l’àmbit clínic i també en l’àmbit de promoció de la salut. Així com en el desenvolupament d’estudis en cultius cel·lulars. A més, també destaca l’estreta col·laboració d’aquest grup amb la Unitat de Nutrició i Salut del centre tecnològic Eurecat.

D’altra banda, el nostre grup ha participat activament en la investigació dels efectes beneficiosos de diferents components de la dieta sobre les malalties cardiovasculars tant a nivell in vivo com in vitro. En els últims anys, l’equip d’investigació ha portat a terme diferents estudis en els diferents àmbits que treballa.

A més,  participem en diferents projectes competitius europeus com PREVENTOMICS (estudi de nutrició de precisió), NESTORE (estudi per la millora de l’estat de salut de les persones grans), i el MED4Youth (estudi nutricional per reduir la obesitat en adolescents). També, hem liderat el projecte competitiu  internacional CITRUS (efecte de l’hespiridina en diferents marcadors de les malalties cardiovasculars).

En l’àmbit de la promoció de la salut, s’ha participat en diferents projectes europeus en adolescents (EYTO) i en la restauració (TURISTIC in FAMILY).

A nivell estatal,  actualment, liderem el projecte PID2019-105164RB-I00 titulat FOOP-Sarc, (estudi nutricional basat en oli d’oliva verge funcional enriquit amb compostos fenòlics i iogurt enriquit amb probiòtics per abordar la sarcopènia). A més, el grup ha liderat diferents projectes competitius com: PERIS SLT 002/016/155 (estudi sobre l’efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria previa), AGL2017 AppleCor (efectes cardiometabòlics de les antocianines de les pomes vermelles), AGL2012 MEFOPC (Metabolisme i bioactivitat dels compostos fenòlics de l’oli d’oliva en humans), AGL2009 VOHF (Oli d’oliva verge extra i funcionalitat de les HDL), AGL2005 OLIPA (Oli d’oliva verge enriquit amb polifenols) i AGL2009-12374-C03-02. 2010-2012 (Omega-3 marins, polifenols i fagomina en la síndrome metabólica).

En l’àmbit de la promoció de la salut, ha liderat un projecte competitiu nacional (EYTO-Kids) de promoció de la salut en escolars per millorar els seus estils de vida.

Més enllà de l’experiència en, la supervisió de l’assessorament de participants, preparació i manteniment de bases de dades i estadístiques avançades, i en el maneig de cultius cel·lulars, manipulació d’animals, el grup ha adquirit experiència contrastada en el camp de les òmiques, tant en proteòmica, metabolòmica, lipidòmica  i metagenòmica.

Per altra part, impartim docència al grau de Medicina, de Nutrició Humana i Dietètica, de Fisioteràpia, d’Infermeria, d’Enginyeria Biomèdica i del doble grau d’Enginyeria Biomèdica i Sistemes.  A més, del màster d’Envelliment i Salut i en el màster de Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili.

 • Estudis d’intervenció nutricional d’acord amb els criteris de qualitat nutricional i científica CONSORT, STROBE, PRISMA, TIDIER, etc; i les normes ètiques adequades, en persones sanes i afectes de diverses patologies com les alteracions dels lípids, la hipertensió arterial, etc.
 • Estudis d’intervenció nutricional en models animals sans i efectes de diverses patologies com la síndrome metabòlica.
 • Estudis de marcadors de diagnòstic, funcionalitat i mecanismes d’acció: d’estrès oxidatiu, inflamació, etc., tant en cultius cel·lulars in vitro com en models d’animals d’experimentació i humans in vivo.
 • Estudis de marcadors de consum i biodisponibilitat en animals d’experimentació i humans.
 • Estudis toxicològics in vitro i in vivo.
 • Estudis d’educació per a la salut en estils de vida saludable (nutrició i activitat física) a les escoles d’educació primària i secundària, i en altres àmbits de la comunitat.

 • TurisTIC- Healthy meals (PECT TurísTIC in family. European Regional Development Fund (FEDER) of European Union, under the umbrella of FEDER Catalonia 2014-2020.GAH/815/2018. 2017-2020. IP: Rosa Solà..

 • Efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria prèvia: l’assaig clínic MEDIS (Mediterranean Diet and Smoking). PERIS: SLT 002/016/155. 2017-2019. IP: Dr. Francisco Martín Luján i Rosa Solà.

 • Suplementación de antocianinas a través de manzana de pulpa roja o extracto de antocianina: mecanismos de acción y efectos cardiometabolicos en sujetos hipercolesterolémicos cardiometabólico: un enfoque proteómico. AGL2016-76943-C2. 2017-2020. IP: Rosa Maria Solà Alberich.Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 • Application of the personalized nutrition based on metabotypes for the enhancement of the beneficial effects of a diet rich in flavonoids in hypertensive individuals. PRI2019-FLAVOTIP.   2019-2021. IP: Noemí Boqué. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Convocatòria Pla de Recerca i Innovació.  

 • Aceites polares de origen marino como fuente de PUFA omega-3 y mediadores lipídicos para un envejecimiento saludable: regulación de la inflamación y desequilibrio oxidativo (MarPL-WellAging). RTI2018-095659-B100. 2019-2022. IP: Isabel Medina. Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la Sociedad.

 • Efecto funcional de iminoazúcares naturales en un modelo animal de prediabetes inducida por dieta. Del mecanismo de acción al diseño de alimentos. AGL2017-83599-R. IP: Josep Lluís Torres. Cofinanciado por el Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

  Año

  Aqueous StableGold Nanostar/ZIF-8 Nanocomposites for Light-Triggered Release of Active CargoInside Living Cells

  Angew Chem Int Ed Engl
  DOI: 10.1002/anie.201902817

  Endothelial Cells Deconjugate Resveratrol Metabolites to Free Resveratrol: A Possible Role inTissue Factor Modulation

  Mol Nutr Food Res
  DOI: 10.1002/mnfr.201800715

  Potential Use of Mobile Phone Applications forSelf-Monitoring and Increasing Daily Fruit and Vegetable Consumption: ASystematized Review

  Nutrients
  DOI: 10.3390/nu11030686

  Impact of a youth-led social marketing intervention run byadolescents to encourage healthy lifestyles among younger school peers (EYTO-Kidsproject): a parallel-cluster randomised controlled pilot study

  J EpidemiolCommunity Health
  DOI: 10.1136/jech-2017-210163

  Effects of daily consumptionof the probiotic Bifidobacterium animalis subsp lactis CECT 8145 onanthropometric adiposity biomarkers in abdominally obese subjects: a randomizedcontrolled trial

  Int J Obes (Lond)
  DOI: 10.1038/s41366-018-0220-0

  Cyanidin-3-glucoside as a possible biomarker of anthocyanin-rich berryintake in body fluids of healthy humans: a systematic review of clinical trials

  Nutr Rev
  DOI: 10.1093/nutrit/nuz083

  A Functional Virgin Olive OilEnriched with Olive Oil and Thyme Phenolic Compounds Improves the Expression ofCholesterol Efflux-Related Genes: A Randomized, Crossover, Controlled Trial

  Nutrients
  DOI: 10.3390/nu11081732

  Dietary recommendations in the prevention of cardiovascular disease.

  Clin Investig Arterioscler.
  DOI: 10.1007/BF02024690

  Effects of combined D-fagomine and omega-3 PUFAs on gut microbiota subpopulations and diabetis risk factors in rats fed a high-fat diet.

  Sci Rep
  DOI: 10.1038/s41598-019-52678-5

  Effects of hesperidin consumption on cardiovascular risk biomarkers: a systematic review of animal studies and human randomized clinical trials

  Nutr Rev
  DOI: 10.1093/nutrit/nuz036

  A clinical trial to evaluate the effect of theMediterranean diet on smokers lung function

  NPJ Prim Care Respir Med
  DOI: 10.1038/s41533-019-0153-7

  Involving young people in health promotion, research and policy-making: practical recommendations.

  Int J Qual Health Care
  DOI: 10.1093/intqhc/mzy113

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Rosa Solà Alberich
 • Investigador senior

  • Montserrat Giralt Batista
  • Maria Rosa Nogués Llort
  • Marta Romeu Ferran
 • Investigador/a Post-doctoral

  • Núria Taltavull Anglada
  • Lucía Tarro Sánchez
  • Anna Pedret Figuerola
  • Elisabet Llauradó Ribé
  • Úrsula Catalán Santos
  • Rosa M. Valls Zamora
 • Doctorant

  • Lorena Calderón Pérez
  • Judit Companys Alemany
  • Bernat Miralles Pérez
  • Laura Pla Pagà
  • Berner Andrée, Sandoval Ramírez
  • Floriana Mandracchia
  • Patricia Salamanca Gonzalez
 • Tècnic/a

  • Vanessa Sánchez Martos